Екологія, ценотична гетерогенність формації бука лісового в Україні та збереження пралісових екосистем

  • Stepan M. Stoyko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: охорона природи; фітоценотична різноманітність; праліс; квази-праліс; клімаксова екосистема.

Анотація

В Україні у гумідному кліматі Карпат існують оптимальні екологічні умови для зростання букових лісів, а на Поділлі – на східноєвропейській межі ареалу в сухішому кліматі – вони поширені лише локально. Подано екологічну оцінку фізико-географічних регіонів Карпат, Розточчя, Опілля, Поділля, в яких поширені монодомінантні й мішані бучини та встановлено їхню фітоценотичну різноманітність. З’ясовано роль антропогенних чинників, які є причиною зменшення їхньої площі. Подано перелік масивів природних бучин у Карпатах, внесених МАБ ЮНЕСКО до Списку об’єктів світової природної спадщини. Обґрунтовано науково-природниче й екомодельне лісівниче значення букових та інших пралісових екосистем

Відзначено, що пралісові фітоценози мають модельне значення для обґрунтування системи вирощування лісів, близьких за ценотичною структурою до природних екосистем та вибіркового лісокористування. Така система дає змогу усунути суперечності між екологічними вимогами щодо збереження постійності лісів та економічними потребами використання лісових ресурсів.

Наголошено, що пралісові екосистеми відзначаються біологічним різноманіттям. З їх осередків можлива міграція аборигенних видів флори й фауни у трансформовані прилеглі ліси та луки, що сприятиме покращенню їх ценотичної стабільності. У пралісових фітоценозах нагромадилася багата інформація про спонтанний розвиток лісів, їх природну вікову й ценотичну структуру. Тому праліси мають винятково важливе значення для дослідження лісотвірного процесу та функціонування екологічно стабільних екосистем.

У Карпатському біосферному заповіднику, в Національних природних парках «Зачарований край» та «Ужанський» представлена вся фітоценотична різноманітність монодомінантних й полідомінантних букових лісів країн Західної Європи. Вони мають важливе значення для обґрунтування екологічних засад відновлення бучин та ведення лісового господарства на природних засадах. Потрібно приділити належну увагу їх збереженню, дослідженню та впровадженню результатів у покращання екологічного стану лісів формації бучин.

Посилання

Cherniavsky, М. V. (2000). Primeval beech forests as model forests of the future of the Ukrainian Carpathians. Investigation of the Upper Dniester Basin Ecosystem (pp. 164-183). Lviv: UNFU (in Ukrainian).
Сlements, F. E. (1936). Nature and Structure of the Climats. Yournal of Ecology, 1, 5-48.
Hamor, F. (2011). Worldwide recognition of beech primeval forests of the Carpathians: history and management. Lviv: Тysa (in Ukrainian).
Golubets, М. А. (1978). Spruce of the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Scientific thought (in Russian).
Delehan, І. V (2005). History of forest utilization in the Transcarpathian region. Lviv: Manuscript (in Ukrainian).
Lipinsky, V. M., Dyachuk, V. D., & Babichenko, B. M. (2003). The climate of Ukraine. Kyiv: Raevsky Publishing (in Ukrainian).
Korpel, S. (1989). Virgin forests of Slovakia. Bratislava: Veda (in Slovak).
Krynyckyy, H. T., Chernyavsky, M. V., Derbal, Yu.Yu., Delehan, I. V., Myklush, S. I., Parpan, V. I., … Yalovyar, P. (2014). Close-to-nature and multifunctional forest management in the Carpathian region of Ukraine and Slovakia. Uzhhorod: Kolo (in Ukrainian).
Miklush, S. І. (2011). Beech forests of Ukraine’s plains: Productivity and organization of sustainable forest management. Lviv: ZKC (in Ukrainian).
Molotkov, P. I. (1962). Beech forests and their management. Moscow: Forest industry (in Russian).
Parpan, V. I., Stojko, S. M., & Parpan T. V. (2013). Ecological and phytocoenotic characteristics of Fageta sylvaticae of Ukraine: the possibilities of expanding their area in the context of global warming. Ukrainian Botanical Journal, 70 (3), 361-369. (in Ukrainian).
Parpan, V. I. (1994). Structure, dynamics and ecological basis for the rational use of beech forests in the Carpathian region of Ukraine (Doctoral dissertation, University of Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Ukraine)/ Retrieved from http:// dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.../04-Parpan.pdf?...1 (in Ukrainian).
Shparyk Yu. S. (2011). The variability and structure of beech primeval forests of the Ukrainian Carpathians. Scientific herald of the National Academy of Sciences of Ukraine: Forestry, 39, 268-277 (in Ukrainian).
Shparik, Y. S., Berkela, Y. Y., & Pavlyuk, V. V. (2016). Structure, diversity and dynamics of primeval beech forests (Fagus sylvatica L.). of the Ukrainian Carpathians and recommendations for their implementation in sustainable forest management. Nature of the Carpathians, 1, 23-35.
Stoyko, S. (1992). Coenonic Structure of Climax and Polydominant beech Forests in Ukraine, their Ecological Characterіstic and Preservation. Actas del Congereso del Haya, 11, 57-71.
Stojko, S. M. (1988). The ecological determination of the vitality of European beech (Fagus sulvatica L.) at the eastern European border of its area in the Ukrainian SSR. III IUFRO Buchensimposium, 111-125. Zvolen, Slovakia (in German)
Stoyko, S. M., Zurik, Ye. I., Tretyak, P. R., Tasenkhevich L. O. et al. (1982). Morphological structure of beech primeval forests Flora and vegetation of the Carpathian reserve (pp. 178-190). Kyiv: Scientific thought (in Ukrainian).
Zlatnik, A. (1938). Exploration of natural forests in Subcarpathian Russia. Brno (in Czech).
Опубліковано
2018-10-25
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА