Еколого-економічна оцінка ефективності використання енергетичної деревини в регіональній агломерації «Дрогобиччина»

Ключові слова: регіональна агломерація; енергетична деревина; деревні відходи; енергетичний потенціал; еколого-економічна ефективність.

Анотація

Агломерація є територіальним об'єднанням різних населених пунктів, пов’язаних економічними, трудовими, соціальними й іншими зв'язками. Однією із найважливіших сфер, в якій потрібно налагодити тісну співпрацю в межах агломерації, є підвищення енергоефективності. Особливістю регіональної агломерації «Дрогобиччина» є її приналежність до Карпатського економічного району, який характеризується найвищою в Україні лісистістю і де місцеве населення традиційно використовує деревину в енергетичних цілях для обігріву приміщень і приготування їжі. Відповідно тут є достатня кількість ресурсів деревної біомаси, яку можна і потрібно використовувати в енергетичних цілях, а також сприйняття цього виду палива як природного і прийнятного.

Карпатський регіон має значний потенціал деревної біомаси, доступної для енергетичного використання шляхом залучення лісової деревини, деревини від проведення ландшафтних робіт, залишків деревини від технічної обробки, деревних відходів. Додатковими джерелами деревного палива можуть бути парки, полезахисні лісосмуги, енергетичні плантації, лісонасадження уздовж автомобільних доріг і залізниць, а також сухостій.

Ресурсний потенціал енергетичної деревини на території регіональної агломерації «Дрогобиччина» формують ресурси спеціалізованих підприємств, де головними постачальниками деревної біомаси є ДП «Дрогобицьке лісове господарство», Дрогобицьке ДЛГП «Галсільліс» і потенційно КП «Зелений світ» у м. Борислав. У 2017 р. приріст деревини у лісовому фонді аналізованих підприємств становив: у ДП «Дрогобицьке ЛГ» – 113,4; Дрогобицькому ДЛГП «Галсільліс» – 32,2, КП «Зелений світ» – 0,9 тис. м3.

Резервом підвищення ефективності використання деревини є порубкові рештки, об’єм яких на зрубах ДП «Дрогобицьке ЛГ» у 2017 р. становив 7,1 тис. м3, а на Дрогобицькому ДЛГП “Галсільліс” за перше півріччя 2018 р. – 0,5 тис. м3. Додатковим ресурсом деревної біомаси для використання в енергетичних цілях можуть слугувати відходи операційної діяльності лісових господарств. Ще одним способом отримання деревної біомаси є вирощування енергетичних плантацій.

Для встановлення міри готовності місцевого населення використовувати деревину для опалення домогосподарств, а також чинників, які впливають на масштаби використання енергетичної деревини, було проведено соціологічне опитування населення м. Борислав. З’ясовано, що більшість жителів користуються індивідуальною системою опалення, використовуючи газ або комбіновані котли для опалення. Встановлено, що 40 % респондентів хотіли б змінити систему опалення. За сприятливих умов, таких як постійна наявність ресурсів, дешеві кредити на заміну системи опалення, субсидії на тверде паливо та активне просування деревної біомаси як джерела енергії, частина громадян висловила готовність перейти на опалювання житла енергетичною деревиною.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

Регіональна агломерація; енергетична деревина; деревні відходи; енергетичний потенціал; еколого-економічна ефективність.

Місце роботи автора

Магістр економіки довкілля та природних ресурсів.

Посилання

Appeal of Deputies of Boryslav City Council on the Financial and Economic Condition of the Boryslavteploenergo Utility Enterprise. Retrieved from http://www.boryslavmvk. gov.ua/5087-2017-07-031 (in Ukrainian).
Bestimmung der Energieholzpotenziale in den Ukrainischen Karpaten (2017). Retrieved from https://www.wsl.ch/de/projekte/energiepotenziale-ukraine.html
Burg, V., Bowman, G., Erni, M., Lemm, R., & Thees, O. (2018). Analyzing the potential of domestic biomass resources for the energy transition in Switzerland. Biomass and bioenergy, 111, 60-69. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.02.007
Debrynyuk, Yu. M. (2017). Plantation forestry and energy plantations in Ukraine: resource potential and development prospects. Scientific bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 27 (8), 45-51. https://doi.org/10.15421/40270806
Description of the Haivs’kyy Forestry activity (2018). Retrieved from http://forest. drohobych. net/opis-diyalnosti-gaїvskogo-lisnictva (in Ukrainian).
Drohobych Forestry State Enterprise activity (2016). Retrieved from http://forest. drohobych.net/diyalnist-dp-drogobicke-lisove-gospodarstvo/ (in Ukrain-ian).
Drohobych Forestry State Enterprise (2018). Retrieved from www.logoskiev.com.ua/ books/ lisoteh/226.pdf (in Ukrainian).
Drohobych Forestry Enterprise “Halsillis”. Forestry (2019). Retrieved from https://drohobych.lis.co.ua/napriamy-diialnosti/lisove-hospodarstvo (in Ukrainian).
Forest Code of Ukraine (1994). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (in Ukrainian).
Geletukha, G., Zheliezna, T., Pastukh, A., & Dragnev, S. (2018) Opportunities for harvesting wood fuel in the forests of Ukraine. – 19th Position Paper of UABio, Retrieved from http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-19-en.pdf
Geletukha, G., Kramar, V., Epic, O., Antoschuk, T., & Titkov, V. (2016) Comprehensive analysis of the Ukrainian biomass pellets market. Kyiv: Scientific and Technical Center «Biomass» (in Ukrainian).
General information of Drohobych Forestry “Halsillis” (2018). Retrieved from https:// drohobych.lis.co.ua/pro-nas/zahalna-informatsiia (in Ukrainian).
Lakyda, P., Geletukha, G., & Vasylyshyn, R. (2011). Energy biomass poten-tial in Ukraine. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Publishing House of Ukraine (in Ukrainian).
Lutsyshyn, T., & Maksymiv, L. (2018) The potential of energy wood usage in the Ukrainian Carpathians: Problems and Perspectives. Proceedings of the 70th scientific-technical conference of the students, PhD students and students of the Small Academy of Ukrainian National Forestry University. Lviv (in Ukrainian).
Maksymiv, L., Klymovych, V., & Zahvoyska, L. (2016). The potential of energy wood usage: ecological economics dimension. Proceedings of the Forestry Academy of Science of Ukraine, 14, 244-251. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/81/47 (in Ukrainian).
Pelyno, L., & Maksymiv, L. (2006). The role of forest and the problem of accounting of the forest resources of Ukraine. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 16.3, 25-29. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/znachennya-lisiv-ta-problemi-obliku-lisovih-resursiv-v-ukrayini (in Ukrainian).
Peters, D.M., Wirth, K., Böhr, B., Ferranti, F., Mifsud, E. C., Kärkkäinen, L., … Zadnik Stirn, L. (2015). Energy wood from forests – stakeholder perceptions in five European countries. Energy, Sustainability and Society. 5-17. https://doi.org/10.1186/s13705-015-0045-9
Power system flexibility for the energy transition (2018). Retrieved from file:///C:/Users/moyo/Downloads/IRENA_Power_system_flexibility_1_2018.pdf
Statute of the municipal enterprise «Green World» of the Boryslav City Council (2016). Boryslav (in Ukrainian).
Soloviy, I., Melnykovych, M., Björnsen Gurung, A., Hewitt, R. J., Ustych, R., Maksymiv, L., Brang, P., Meessen, H., & Kaflyk, M. (2019). Innovation in the use of wood energy in the Ukrainian Carpathians: Opportunities and threats for rural com-munities. Forest Policy and Economics, 104, 160-169. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.001
State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2018). Retrieved from http://saee.gov.ua/uk/business/investyscii (in Ukrainian).
State Forest Resources Agency of Ukraine (2019). General characteristics of forests of Ukraine. Retrieved from http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish /article?art_id=62921&cat_id=32867 (in Ukrainian).
State Statistics Service of Ukraine (2019). Fuel briquettes and granules of wood and other natural raw materials. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian).
Sustainable Development Goals: Ukraine. Baseline National Report (2017). Retrieved from http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/sustainable-development-report/sustainable-development-goals--2017-basseline-national-report.html
The Circularity Gap Report (2019). Retrieved from https://www.circularity-gap.world/
Wood Energy. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2017). Retrieved from http://www.fao.org/forestry/energy/en/.
Zheliezna, T. A., Bashtovyy, A. I., & Geletukha, G. G. (2016). Analysis of possibility to obtain wood fuel from additional sources in Ukraine. Industrial heat engineering, 38 (4), 71-77. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456 789/142297
Опубліковано
2019-03-28
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ