Основні засади стратегії лісорозведення в Україні

  • Mykola Vedmid Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
  • Iurii Debryniuk Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-0994-349X
  • Vasyl Yukhnovskyi Національний університет біоресурсів і природокористування України http://orcid.org/0000-0003-3182-4347
  • Svitlana Raspopina Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва http://orcid.org/0000-0002-1880-9364
  • Yuliia Bila Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва https://orcid.org/0000-0003-1446-8168
Ключові слова: захисні лісові насадження; лісистість; агроландшафт; ерозія; меліоративний вплив; законодавство; кадрове забезпечення.

Анотація

Лісорозведення є вагомою складовою державної стратегії збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання та примноження природно-ресурсного потенціалу України, вирішення проблем її екологічної та продовольчої безпеки. Реалізація стратегії лісорозведення в Україні дасть змогу підвищити стійкість лісової компоненти агроландшафтів; суттєво зменшити процеси ерозії та деградації ґрунтів; зберегти і збагатити біологічне та ландшафтне різноманіття; пришвидшити процеси природного відтворення агроландшафтів; оптимізувати лісомеліоративну складову еколого-ландшафтного облаштування агроландшафтів; підвищити рівень лісистості; забезпечити фільтрацію та очищення поверхневого стоку від шкідливих інгредієнтів; поліпшити меліоративні властивості захисних насаджень лінійного типу; збільшити врожайність сільськогосподарських культур; забезпечити додатковий обсяг поглинання вуглецю, що уповільнить процеси зміни клімату; підвищити ефективність впровадження державних екологічних програм. Виконання основних стратегічних напрямів лісорозведення в Україні загалом підвищить еколого-економічний потенціал агроландшафтів, диверсифікацію агропромислового виробництва, поліпшить умови проживання і виробничої діяльності місцевого населення. За умови комплексного підходу до створення у необхідному обсязі захисних лісових насаджень та належного утримання існуючих, відбудеться істотне поліпшення мікрокліматичних умов меліорованих територій, підвищення продуктивності агроландшафтів, запобігання змінам клімату. Щорічні загальні орієнтовні витрати на всі заходи, пов'язані з лісорозведенням, можуть сягати 2,3 млрд грн. Поряд з цим, втрати чистого річного доходу сільськогосподарського виробництва через значну розораність території, недостатню кількість лісів та захисних лісових насаджень, сягають майже 3 млрд дол. США, що значно перевищує річні витрати на лісорозведення.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

Декан факультету лісового господарства, професор університету.

Місце роботи автора

Професор кафедри лісових культур і лісової селекції.

Місце роботи автора

Професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій.

Місце роботи автора

Старший науковий співробітник, завідувачка кафедри лісових культур і меліорацій.

Місце роботи автора

Доцент кафедри лісових культур і меліорацій.

Посилання

Alekseev, E. V. (1925). Types of Ukrainian forest. Right-Bank Forest-Steppe. Kyiv (in Ukrainian).
Biallovich, Yu. (1972). Standards for optimal forest cover in the plain part of the Ukrainian SSR. Forestry and agroforestry, 28, 54-65 (in Russian).
Consolidation of forest policy in Ukraine: FAO project (2015). Available online: https://www.openforest.org.ua/25232/
Forest Code of Ukraine (2006). Decree of the Supreme Soviet, dated 08.02.2006, № 3404-IV (in Ukrainian).
Forestry of Ukraine (2019). Reference material. Kyiv: State Agency of Forest Re-sources of Ukraine (in Ukrainian).
Hensiruk, S. (1992). Forests of Ukraine. Kyiv: Scientific thought (in Russian).
Land Code of Ukraine (1995). Decree of the Supreme Soviet, №214 / 95 of 06.06.1995 (in Ukrainian).
Law of Ukraine (2000). On Land Reclamation. Dated 14.01.2000, № 1389-XIX (in Ukrainian).
Law of Ukraine (2000). On the National Program of Formation of the National Eco-logical Network of Ukraine for 2000-2015. Dated September 21, 2000, № 1989-III (in Ukrainian).
Lokhmatov, M., & Romashov, M. (1992). State of erosion control forest cover of Forest-Steppe and Steppe of Ukraine. Forestry and agroforestry, 85, 64-68 (in Ukrainian).
Mikhovich, A. (1973). To the establishment of standards for water conservation forest cover in the Ukrainian SSR and the Moldavian SSR. Forestry and agroforestry, 33, 3-11 (in Russian).
Plan of Measures for Implementation of the Concept of Development of Agroforestry and Reclamation in Ukraine (2014). Order of Cabinet of Ministry of Ukraine dated 18.06.2014, № 582-p (in Ukrainian).
Presidential Decree (2017). On Additional Measures for Forestry Development, Ra-tional Use of Nature and Preservation of Natural Reserve Fund Objects. № 381/2017 (in Ukrainian).
Pylypenko, O., Yukhnovsky, V. & Vedmid, M. (2004). Soil protection systems of erosion control. Kyiv: Zlatoyar (in Ukrainian).
Saiko, V. (2008). Scientific substantiation of agriculture in the context of climate change. Bulletin of agrarian science, 9, 5-10 (in Ukrainian).
Strategy for the development of protective deforestation in the Russian Federation for the period up to 2020 (2012). Approved by the Scientific Council of the Federal Forestry Agency on 21.02.2012 (in Russian).
The concept of reforming and development of forestry (2006). Order of Cabinet of Ministry of Ukraine dated 18.04.2006, № 208-p (in Ukrainian).
The Concept of Agroforestry Development in Ukraine (2013). Order of Cabinet of Ministry of Ukraine dated 10.09.2013, № 725-p (in Ukrainian).
Yukhnovskyi, V. (2003). Forest agrarian landscapes of plain Ukraine: optimization, standards, environmental aspects. Kyiv: Institute of Agrarian Economy (in Ukrainian).
Yukhnovskyi, V., Malyuha, V., Shtofel, M., & Dudarets, S. (2009). Ways to solve the problem of field afforestation in Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 7, 62-65 (in Ukrainian).
Vakuluk, P., & Samoplavsky, V. (2006). Reforestation and afforestation in Ukraine. Kharkiv: Flag Publishing House (in Ukrainian).
Vysotskyi, G. (1960). Selected Works. Moscow: Agro-publishing (in Russian).
Water Code of Ukraine (2001). Decree of the Supreme Soviet, № 2768-III. 25, Octo-ber 2001. (in Ukrainian).
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА