Піщані ґрунти та стан лісорозведення у зоні інтенсивної дефляції України

Ключові слова: вітрова ерозія; степ; малопродуктивні землі; заліснення; лісові культури; вміст фізичної глини.

Анотація

Надмірна розораність земель України спричинила інтенсивний розвиток ерозійних процесів і як наслідок – деградацію її ґрунтового покриву. Для зупинення процесу деградації необхідно вилучити з обробітку від 6,5 до 10 млн га малопродуктивних земель, здебільшого у Степу, територія якого є найбільш розораною. Частину вилучених земель передають під заліснення. З’ясовано, що найбільші обсяги лісорозведення останніх десятиліть збігаються з виконанням Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 рр., упродовж якої під заліснення було прийнято близько 210 тис. га малопродуктивних земель, здебільшого (понад 190 тис. га) держлісгоспами степового регіону. На 01.01.2019 р. загальна площа прийнятих, але незаліснених земель, зменшилась до 44777 га, причому абсолютно більша їх частина (96,9%) припадає на держлісгоспи у Степу. Наведено показники приживлюваності та збережуваності лісових культур, створених під час лісорозведення у цій природно-кліматичній зоні, які є значно нижчими за нормативні. Показано, що максимальні площі загиблих культур у Степу зосереджені на територіях державних лісогосподарських підприємствах Донецького, Миколаївського та особливо Херсонського ОУЛМГ. Охарактеризовано дернові опідзолені піщані ґрунти, які, унаслідок вкрай несприятливих для сільськогосподарських культур властивостей (безструктурність, низькі вологоємність, гумусованість, трофність тощо), значною мірою передають під заліснення. Доведено, що рівень їхньої родючості цілком залежить від вмісту глинистих часток. Запропоновано маркери для визначення як дефляційного впливу на ґрунти піщаного складу, так і їхньої лісотипологічної оцінки.

Біографія автора

Місце роботи автора

Cтарший науковий співробітник, завідувач кафедри лісових культур і меліорацій.

Посилання

Вaliuk, S. A., & Tovazhnianskyi, L. L. (2010). Scientific and applied bases of soil protection against erosion in Ukraine. Kharkiv: NTU "KhPI"(in Ukrainian).
Biallovich, Yu. P. (1972). Standards of optimal forest cover on plain part of the Ukrainian SSR. Forestry and agroforestry, 28, 54-65 (in Russian).
Chornyi, S. G., & Chorna, T. M. (2008). Dust storm March 23-24, 2007 in the southern regions of Ukraine, causes and consequences. Protection of soil fertility: Bulletin of Articles, 4, 158-170 (in Ukrainian).
Driuchenko, M. M. (1962). Fastening and afforestation of sands. Kyiv: State Рublishing house agricultural literature of the Ukrainian SSR (in Russian).
Gael, A. G., & Smirnova, L. F. (1999). Sands and sandy soils. Moscow: Geos (in Russian).
Нladkyi, A. S. (1960). Soil-forest conditions of the Lower Dnieper (Oleshkovsky) sands. Scientific works of UkrNIIILHA, 20, 68-79 (in Ukrainian).
Methods for determining the composition and properties of soils. Book 1. (2003). Kharkiv: NSC ISSAR (in Ukrainian).
Methods for determining the composition and properties of soils. Book 2. (2005) Kharkiv: NSC ISSAR (in Ukrainian).
Migunova, E. S. (1978). Forest plantations on saline soils. Moscow: Forest industry (in Russian).
Polupan, N. I., Kysil, V. D., Kovalishin, D. I., Dusanovsky V. L., Vernander, N. B., … Andrushchenko, H. A. (1981). Field determinant of soils. Kyiv: Harvest (in Russian).
Prymak, I. D, Vakhniy, S. P., Bomba, M. Ya., Timoshchuk, A. S., Gudz, V. P., Roshko, V. G. … Lutsyuk, I. O. (2001). Erosion and soil deflation and measures to combat. Bila Tserkva: Bіlotserkivsky agricultural university (in Ukrainian).
Public report of public agency forest resources of Ukraine in 2018 (2018). Available at: from http: // drive.google.com/file/d/194P-skQpV9fI1BOdYBGSKix_ u1yHlfhQ/view (in Ukrainian).
Raspopina, S. P. (2017). The scientific basis of estimating the potential of soils for forest growth and the suitability of soils for growing forest plantations in plain parts of Ukraine (Doctoral dissertation, Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine). Available at: http://old.nltu.edu.ua/docs/svr/d35.072.02/raspopina /aref_raspopina.pdf (in Ukrainian).
Sayko, V. F. (2008). The scientific rationale for agriculture in the context of climate change. Bulletin of agricultural science, 9, 5-10 (in Ukrainian).
Shishov, L. L, Tonkonogov, V. D, Lebedev, I. I. et al. (2004). Classification and diagnostics of Russian soils. Smolensk: Oikumena (in Russian).
Sobolev, S. S. (1954). The nomenclature of washed-off (eroded) soils. Soil studies and compilation of soil maps, 13-24 (in Russian).
State Target Program "Forests of Ukraine" for 2010-2015. (2009). Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-п (in Ukrainian).
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА