ПРИРОДНА ЕКОНОМІКА І НАБЛИЖЕНЕ ДО ПРИРОДИ ЛІСІВНИЦТВО: ІДЕНТИЧНІСТЬ КОНЦЕПЦІЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ

  • Yurii Tunytsya Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: природна економіка; наближене до природи лісівництво; одиничне і загальне; цільова ідентичність концепцій; можливості взаємозбагачення.

Анотація

Трансформація нинішньої антиекологічної економіки в екологічно безпечну, наближену до вимог природних законів, є однією з найважливіших проблем сучасності. На підставі аналізу й синтезу наукових засад і практики ведення наближеного до природи лісового господарства розглядається сутність концепції "природна економіка" як нового способу економічного мислення і нового, екологічно безпечного способу господарювання. Доведено, що лісове господарство, як складова національної економіки, може слугувати в якості моделі ефективних, екологічно безпечних систем для інших галузей та народного господарства загалом. Апробована практикою концепція "наближене до природи лісівництво" і порівняно нова – "природна економіка" – співвідносяться між собою як філософські категорії "загальне" та "одиничне". За своєю метою – досягнення сталого розвитку – ці концепції ідентичні. Важливим завданням сучасної науки є пошук можливостей їхнього взаємозбагачення за допомогою методів індукції та дедукції.

Посилання

1. Туниця Ю.Ю. Лісознавчі витоки еколого-економічного вчення: індуктивний підхід Лісівнича академія наук України / Ю.Ю. Туниця // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2002. – С. 11-21.
2. Коммонер Б. Замыкающийся круг: (Природа, человек, технология) : пер. с англ. Ю.Е. Казакова и др. / под ред. и с послесл. акад. Е.К. Федорова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1974. – 236 с.
3. Чернявський М.В. Наближене до природи ведення лісового господарства в Україні / М.В. Чернявський // Лісовий і мисливський журнал. – 2008. – № 1. – С. 14-17.
4. Туниця Ю.Ю. Природна вада нашої економічної системи – її неприродність / Ю.Ю. Туниця // Молода Галичина, № 23, 23 лютого 1991.
5. Вернадский В.И. Размышления натуралиста / В.И. Вернадский. – Кн. 2. Научная мысль как планетное явление. – М. : Изд-во "Наука", 1977. – 24 с.
6. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери / М.А. Голубець. – Львів : Вид-во "Поллі", 1997. – 256 с.
7. Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології / М.А. Голубець. – Львів : Вид-во "Поллі", 2005. – 199 с.
8. Туныця Ю.Ю. Экономические проблемы комплексного использования и охраны лесных ресурсов. Вопросы теории / Ю.Ю. Туныця. – Львов : Изд. объед. "Вища шк.". Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1976. – 215 с.
9. Туныця Ю.Ю. Эколого-экономическая эффективность природопользования / Ю.Ю. Туныця. – М. : Изд-во "Наука", 1980. – 168 с.
10. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.un. org/wcm/webdav/site/ngoconference/shared/ Documents/Final%20 Declaration/Chair's%20Text.pdf.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ