АНАЛІЗ ВИСОТНО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ПІДРОСТУ НА ВІТРОВАЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОСМОЛОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

  • Vasyl Lavnyy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: природне поновлення лісу, вітровальні ділянки, ДП

Анотація

Проаналізовано породний склад, вікову і висотну структуру самосіву і підросту деревних порід на семи пробних площах, закладених на території ДП "Осмолодське лісове господарство". На досліджених вітровальних ділянках впродовж двох-чотирьох років спостережено різний хід природного поновлення – на одній воно було незадовільним, на іншій – недостатнім, на двох – задовільним і на трьох – добрим. За віком серед самосіву і підросту деревних порід на трьох вітровальних ділянках переважали однорічки, на трьох інших – 2-3-річки і на одній – підріст віком 4-7 р. На всіх вітровальних ділянках переважав дрібний підріст висотою 20-70 см. У складі самосіву і підросту деревних порід на чотирьох ділянках переважала береза, на трьох – смерека. Повторний облік самосіву і підросту на вітровальних ділянках через 5 років показав, що частка берези у складі підросту знизилася, а домішка смереки значно збільшилася.

Посилання

1. Горшенин Н.М. Лесоводство / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. – Львов : Вид-во "Вища шк.", 1977. – 303 с.
2. Лавний В.В. Особливості вітровалів та буреломів лісу в Українських Карпатах / В.В. Лавний, Д.Д. Сухарюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 65-71.
3. Fischer A. Die Entwicklung von Wald-Biozönosen nach Sturmwurf / A. Fischer. – Landsberg : Ecomed verlagsgesellschaft AG & Co. KG, 1998. – 436 s.
4. Grundmann V. Verjüngung auf Windwurfflächen / V. Grundmann // Allg. Forstzeitschr. – 1997. – Vol. 52. – S. 974-976.
5. Huss J. Wiederbewaldung von Sturmschadensflächen. Waldbauliche Strategien in Forschung und Praxis: Erfahrungen und Empfehlungen / J. Huss, M. Hehn // Ber. Freib. Forstl. Forschung 25. – 2001. – S. 1-148.
6. Jehl H. Die Waldentwicklung nach Windwurf in den Hochlagen des Nationalparks Bayerischer Wald / H. Jehl // National park Bayerischer Wald. – Wissenschaftl. – 2001. – Reihe 14. – S. 49-98.
7. Jonášová M. Western Carpathian mountain spruce forest after a windthrow: Natural regeneration in cleared and uncleared areas / M. Jonášová, E. Vávrová, P. Cudlín // In: Forest Ecology and Management. – 2010. – Vol. 259 (6). – P. 1127-1134.
8. Lässig R. Die natürliche Dynamik nach Sturmwürfen nutzen – Praxisseminar Sturmwurf-Forschung in Karlsruhe / R. Lässig // AFZ, Wald. – 2000. – Nr. 3. – S. 112-115.
9. Lässig R. Beginn der Wiederbewaldung auf Windwurfflächen / R. Lässig, S. Egli, O. Odermatt, W. Schönenberger, B. Stöckli, T. Wohlgemuth // Schweiz. Z. Forstwes. – 1995. – Nr. 11. – S. 893-911.
10. Lässig R. Wiederbewaldung von belassenen und geräumten Sturmwurfflächen im Mittel-Ural / R. Lässig, S.A. Motschalow // Mitt. d. Hess. Landesforstverwaltung. – 2002. – Vol. 38. – S. 23-34.
11. Leder B. Zur Vegetations- und Gehölzentwicklung auf Sukzessionsflächen nach Fichtenwindwurf / B. Leder, J. Krumnacker // LÖBF-Mitteilungen. – 1998. – S. 64-72.
12. Märkl G. Verjüngungs- und Vegetationsentwicklung in Sturmwurf-Bannwäldern (1993 1998/1999) / G. Märkl, C. Eglseer // Ber. Freib. Forstl. Forschung 32. – 2001. – S. 61-205.
13. Mößnang M. Natürliche Verjüngung auf Sturmwurfflächen vom Februar 1990 in Bayern. Ergebnisse von Dauerbeobachtungsflächen und Folgerungen für die Praxis / M. Mößnang, S. Kühnel // Forstl. Forschungsber. – München. – 1999. – Vol. 176. – S. 61-69.
14. Schölch M. Natürliche Wiederbewaldung von Sturmflächen / M. Schölch, G. Kenk // Allg. Forstz. (Münch.). – 1994. – Nr. 2. – S. 92-95.
15. Schönenberger W. Forschungsprojekte zur Wiederbewaldung von Sturmschadenflächen / W. Schönenberger, H. Kasper, R. Lässig // Schweiz. Z. Forstwes. – 1992. – Nr. 10. – S. 829-847.
16. Schönenberger W. Der Beginn der Wiederbewaldung von Sturmwurfflächen im Gebirge / W. Schönenberger, U. Wasem // Ein Zwischenbericht. In: Forstliche Forschungsberichte. – München. – 1999. – Heft 176. – S. 102-110.
17. Schönenberger W. Post windthrow stand regeneration in Swiss mountain forests: the first ten years after the 1990 storm Vivian / W. Schönenberger. – For. Snow Landsc. Res. 77. – 2002. – P. 61-80.
18. Suchant R. Die Wiederbewaldung von Sturmwurfflächen / R. Suchant // AFZ, Wald. – 2000. – Nr. 16. – S. 836-838.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО