ФІТОСОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАТУРАЛІЗАЦІЇ СОСНИ ЧОРНОЇ (PINUS NIGRA ARN.)

  • Myroslava Soroka Національний лісотехнічний університет України
  • Taras Yuskevych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: сосна чорна (Pinus nigra Arn.), Гологори, метод Браун-Бланке, фітосоціологічна характеристика рослинності.

Анотація

Проведено детальні дослідження ділянок натуралізованої сосни чорної (Pinus nigra Arn.) в Гологорах. Вивчено особливості ґрунтового вкриття, структуру деревостану та проведено фітосоціологічні описи рослинності у місцях зростання сосни чорної, яка дає повноцінне насінне потомство. Встановлено, що внаслідок адаптивної здатності сосна чорна віднайшла свою екологічну нішу, близьку до тієї, яку займають європейські ліси із сосни чорної східної екологічної групи. Утворення третього покоління та успішне формування деревостану без сприяння людини свідчать про повну натуралізацію сосни чорної.

Посилання

1. Зелена книга України / за заг. ред. Я.П. Дідуха. – К. : Вид-во "Альтерпрес", 2009. – 448 с.
2. Макаринська С.А. Систематичне положення сосни чорної (Pinus nigra Arn.) та філогенетичні зв'язки всередині роду / С.А. Макаринська, В.В. Шлапак, В.П. Шлапак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 19-26.
3. Скробач Т.Б. Сосна чорна (Pinus nigra Arn.) в лісових насадженнях західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 – "Лісові культури та фітомеліорація" / Т.Б. Скробач. – Львів, 2006. – 18 с.
4. Boscaiu N. On the presence of Pinus nigra subsp. pallasiana in Romania / N. Boscaiu, M. Boscaiu // Wiss. Mitt. Niederösterr. – Landesmuseum. – 1999. – Vol. 12. – P. 21-24.
5. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde / J. Braun-Blanquet. – Wien-New York : Springer. – 1964. – 3 Aufl. – 865 s.
6. Critchfield W.B. Geographic distribution of the pines of the world / W.B. Critchfield, E.L. Little. – Washington : Miscellaneous Publication, 1966. – 97 p.
7. Delevoy G.A. propos de la systematiqued e Pinus nigra Arnold / G.A. Delevoy // Trav. Stat. Rech. Eaux Forets. – 1949. – Vol. 12. – P. 1-37.
8. Fukarek P. Die Standortrassen der Schwarzföhre (Pinus nigra Arn. sen. lat.) / P. Fukarek // Centralblatt fuer das gesamte Forstwesen. – 1958. – Vol. 75. – P. 203-207.
9. Ketenoglu O. Synopsis of syntaxonomy of Turkish forests / O. Ketenoglu, G.N. Tug, U. Bingol, F. Geven, L. Kurt, K. Guney // Journal of Environmental Biology. – 2010. – Vol. 31. – P. 71-80.
10. Kopecky K. A new approach to the classification of anthropogenic plant communities / K. Kopecky, S. Hejny // Vegetatio. – 1974. – Vol. 29. – P. 17-20.
11. Krugman S.L. In Seeds of the woody plants in the United States / S.L. Krugman, J.L. Jenkinson, L. Pinus. – Washington : Agriculture Handbook, 1974. – 883 p.
12. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski / W. Matuszkiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001. – 536 p.
13. Mirov N.T. The genus Pinus / N.T. Mirov. – New York : Arnold Press, 1967. – 602 p.
14. Wraber T. Die Schwarzföhrenvegetation des Koritnica-Tales (Julische Alpen) / T. Wraber // Bioloski vestnik. – Ljubljana. – 1979. – Vol. 27 (2). – P. 199-204.
15. Zukrigl K. The Forests of Austrian Pine (Pinus nigra) on the Eastern Border of the Alps in Lower Austria / K. Zukrigl // Wiss. Mitt. Niederösterr. – Landesmuseum. – 1999. – Vol. 12. – P. 11-20.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО