ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШЛЯХІВ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ

  • Lyudmyla Zahvoyska Національний лісотехнічний університет України
  • Yurii Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Yuliia Shvedyuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: шляхи залісення, багатокритеріальна оптимізація, метод аналізу ієрархій, аналіз чутливості.

Анотація

Виконано порівняльний аналіз шляхів лісовідновлення в умовах рівнинної частини Львівської області. Методом аналізу ієрархій виконано ранжування альтернатив залісення – природного поновлення, створення лісових культур і плантаційного лісовирощування – з урахуванням чотирьох критеріїв: лісогосподарського, довкільного, економічного і соціального. Результати багатокритеріальної оптимізації показали найвищу перевагу альтернативи залісення – сприяння природному поновленню. Проте аналіз чутливості результатів ранжування, виконаний засобами СППР Expert Choice, виявив високу залежність результатів оптимізації від зміни пріоритетності критеріїв.

Посилання

1. Дебринюк Ю.М. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев Украинского Расточья / Ю.М. Дебринюк // Вестник Марийского государственного технического университета. – 2010. – Вип. 2 (9). – С. 36-48.
2. Дебринюк Ю.М. Плантаційне лісовирощування: обґрунтування, функціонування та перспективи впровадження / Ю.М. Дебринюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.3. – С. 7-13.
3. Загвойська Л.Д. Еколого-економічна оцінка ефективності альтернативних способів лісовідновлення в умовах рівнинної частини Львівської області / Л.Д. Загвойська, Ю.В. Шведюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 77-84.
4. Загвойська Л.Д. Економічне підґрунтя менеджменту природних ресурсів на засадах сталого розвитку / Л. Загвойська, О. Лазор // Економіка України : політико-економічний журнал. – 2005. – № 8. – С. 75-80.
5. Огородник М.М. Еколого-економічна доцільність плантаційного лісовирощування : препринт № 11 / М.М. Огородник, І.Я. Олійник, Ю.В. Шведюк. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – 36 с.
6. Олійник І.Я. Рекомендації по створенню і вирощуванню промислових культур модрини японської плантаційного типу / І.Я. Олійник. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ, 1994. – 24 с.
7. Синякевич І.М. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних загроз / І.М. Синякевич. – Львів : Вид-во ЗУКЦ, 2011. – 332 c.
8. Соловій І.П. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти : монографія / І.П. Соловій. – Львів : РВВ НЛТУ України, вид-во "Ліга-Прес", 2010. – 368 с.
9. Чернявський М.В. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах : монографія / М.В. Чернявський, Р. Швіттер, Р.В. Ковалишин та ін. – Львів : Вид-во "Піраміда", 2006. – 88 с.
10. Швиденко А.Й. Лісівництво : підручник / А.Й. Швиденко. – Чернівці : Вид-во "Рута", 2004. – 304 с.
11. Kant, S. Extending the boundaries of forest economics / S. Kant // Forest Policy and Economics. – 2003. – № 5. – P. 39-56.
12. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. – Washington : Island Press, 2005.
13. Rockström J. Planetary Boundaries: Exploring the safe operating space for humanity in the Anthropocene / J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F.S. Chapin, III, E.F. Lambin, T.M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H.J. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. de Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R.W. Corell, V.J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K Richardson, P. Crutzen, J.A. Foley // Nature. – 2009. – Vol. 46. – P. 472-475.
14. Saaty T.L. Theory and Applications of the Network Process / T.L. Saaty. – Pittsburgh : RWS Publication, 2005. – 352 p.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ