МОДЕЛЮВАННЯ КРИВОЛІНІЙНОГО РУХУ ТА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ І КЕРОВАНОСТІ КОЛІСНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ МАШИН ІЗ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЮ РАМОЮ

  • Nestor Byblyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Mykola Herys Національний лісотехнічний університет України
  • Mykola Borys Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: колісні лісотранспортні машини, математична модель, курсова стійкість, керованість руху.

Анотація

Розроблено математичну модель курсового криволінійного руху узагальненої лісотранспортної машини із шарнірно-зчленованою рамою з урахуванням параметрів опорної поверхні лісових доріг, пакета деревини, характеристик відведення шин, гідравлічного механізму повертання, кутових коливань мас системи у горизонтальній та вертикальній поперечній площинах. Установлено закономірності зміни курсової стійкості та керованості колісних лісотранспортних засобів із шарнірною рамою залежно від експлуатаційних факторів й конструктивних параметрів та обґрунтовано раціональні параметри конструкції колісних лісотранспортних систем.

Посилання

1. Библюк Н.И. Моделирование криволинейного курсового движения колесной лесотранспортной системы / Н.И. Библюк, Н.И. Герис // Лесной журнал : Известия ВУЗов России. – 1992. – № 6. – С. 42 48
2. Библюк Н.І. Моделювання криволінійного курсового руху колісного трактора з шарнірно-зчленованою рамою / Н.І. Библюк, М.І. Герис // Вісник ЛДАУ: Агроінженерні дослідження. – Дубляни : Вид-во ЛДАУ. – 1998. – Вип. 2. – С. 102-105.
3. Библюк Н.І. Експериментальні дослідження курсової стійкості лісотранспортних засобів / Н.І. Библюк, В.Г. Пузанов, М.І. Герис // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 8. – С. 46-53.
4. Библюк Н.І. Лісотранспортні засоби : підручник / Н.І. Библюк. – Львів : Вид. дім "Панорама", 2004. – 456 с.
5. Герис М.І. Добір показників оцінки стійкості і керованості руху колісної лісотранспортної системи / М.І. Герис // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во "Світ". – 1995. – Вип. 25. – С. 48 50.
6. Жуков А.В. Теория лесных машин / А.В. Жуков. – Мн. : Изд-во БГТУ, 2001. – 640 с.
7. Bybluk N. Influence of parameters of the wheeled timber machines on controllability and stability of their motion / N. Bybluk, М. Herys, М. Borys // Mobilné energetické prostredky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilných strojov : zbornik vedeckých recenzovaných prác. – Zvolen, 20 september 2011. – 2011. – P. 25-35.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ