ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ЛІСОВИХ МАШИН З ГІДРОМЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ

  • Bohdan Bilyk Національний лісотехнічний університет України
  • Mykola Borys Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісова машина, гідротрансформатор, трансмісія, математичне моделювання, комп'ютерна програма, годинна витрата пального, транспортна продуктивність.

Анотація

Розроблено математичну модель і комп'ютерну програму розрахунку поступального руху колісної лісової машини з гідромеханічною трансмісією. Подано результати імітаційного моделювання рушання з місця та розгону колісного трелювального трактора і тракторного сортиментовоза, а також їхнього руху з постійною швидкістю на різних передачах, зі змінними рейсовим навантаженням та передатними числами трансмісії. Отримано залежності середньої годинної та питомої витрат пального, а також транспортної продуктивності під час розгону машин з урахуванням величини рейсового навантаження і опору рухові поверхні лісосіки.

Посилання

1. Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин / Г.А. Смирнов. – М. : Изд-во "Машиностроение", 1990. – 352 с.
2. Коралевски Г. Моделирование режимов движения автомобиля для их использования в системах переключения передач / Гжегож Коралевски // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип. 9. – C. 50-57.
3. Білик Б.В. Теорія самохідних лісових машин : навч. посібн. / Б.В. Білик, М.Г. Адамовський. – Київ-Львів : Вид-во ІЗМН, 1998. – 156 с.
4. Білик Б.В. Проектування самохідних лісових машин : навч. посібн. / Б.В. Білик, М.Г. Адамовський. – К. : Вид-во ІЗМН, 2004. – 208 с.
3. Шапиров В.М. Проектирование механических, гидромеханических и гидрообъемных передач тракторов / В.М. Шапиров. – М. : Изд-во МГТУ "МАМИ", 2002. – 300 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ