ВПЛИВ РІЗНОГО ТИПУ МОДИФІКУВАЛЬНИХ ДОБАВОК І ЇХ СУМІШЕЙ НА ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИННО-ПОЛІМЕРНИХ ПЛИТ

  • Pavlo Bekhta Національний лісотехнічний університет України
  • Pavlo Lyutyy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: деревинно-полімерні плити, межа міцності під час статичного згинання, водопоглинання, набрякання за товщиною, модифікувальні добавки.

Анотація

Проаналізовано вплив введення в деревинно-полімерну композицію різноманітних модифікувальних добавок на фізико-механічні властивості деревинно-полімерних плит. Встановлено, що додавання всіх запропонованих модифікувальних добавок дає змогу дещо підвищити показник межі міцності під час статичного згинання, однак їх вплив на показники водостійкості є неоднозначним. Зокрема, додавання таких модифікувальних добавок, як малеїновий ангідрид та лігносульфонат кальцію призводить до стрімкого підвищення водопоглинання та набрякання деревинно-полімерних плит за товщиною. Серед запропонованих модифікувальних добавок найвищі показники міцності та водостійкості деревинно-полімерних плит спостережено у разі додавання таких модифікувальних сумішей: лігносульфонату кальцію та полівінілового спирту; технічного парафіну та полівінілового спирту; лігносульфонату кальцію, технічного парафіну та полівінілового спирту.

Посилання

1. Бехта ПА. Вплив виду деревинного наповнювача на властивості деревинно-полімерних матеріалів / П.А. Бехта, П.В. Лютий // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 91-93.
2. Wood plastic composites study – technologies and UK market opportunities: research report // The Waste and Resources Action Program, 2003. – 101 p.
3. Клинков А.С. Утилизация и вторичная переработка полимерных материалов : учебн. пособ. / А.С. Клинков, П.С. Беляев, М.В. Соколов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 80 с.
4. Вплив модифікуючих добавок на властивості деревно-полімерних матеріалів / В.Д. Мишак, В.Ф. Анненков, І.П. Мельник та ін. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1988. – № 3. – С. 36-37.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
РЕСУРСООЩАДНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ