ВПЛИВ МЕТОДІВ ВИПРОБОВУВАННЯ ФАНЕРИ НА МЕЖУ ЇЇ МІЦНОСТІ НА СКОЛЮВАННЯ

  • Pavlo Bekhta Національний лісотехнічний університет України
  • Roman Salabay Національний лісотехнічний університет України
  • Iryna Salabay Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: фанера, межа міцності на сколювання, метод випробовування, форма і розміри зразка, спосіб попереднього оброблення зразка.

Анотація

Визначено чинники (форма та розміри зразків і спосіб їх попереднього оброблення вимочуванням чи кип'ятінням), які характеризують метод випробовування фанери на межу її міцності на сколювання та досліджено їх вплив на цей показник. Дисперсійний аналіз показав, що 11 % вибіркової дисперсії пояснюється залежністю межі міцності фанери на сколювання від форми і розмірів зразка, а 27 і 22 % – від способів попереднього оброблення зразків за різними стандартами (за ГОСТ 9624-93 і за ДСТУ EN 314-1:2003 відповідно). Попереднє ж оброблення зразків кип'ятінням різної тривалості за однакової їх форми не впливає на межу міцності фанери на її сколювання, що також підтверджено дисперсійним аналізом. Отримано рівняння регресії, яке описує математичну функціональну залежність межі міцності фанери на сколювання від методу її випробовування. Розроблено рекомендації щодо розрахунку міцності склеювання фанери залежно від методу випробовування.

Посилання

1. Бехта П.А. Виробництво фанери : підручник / П.А. Бехта. – К. : Вид-во "Основа", 2003. – 320 с.
2. Куликов В.А. Производство фанеры : учебн. пособ. [для студ. ВУЗов] / В.А. Куликов. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1976. – 368 с.
3. Куликов В.А. Технология клееных материалов и плит : учебник [для студ. ВУЗов] / В.А. Куликов, А.Б. Чубов. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1984. – 344 с.
4. Справочник по производству фанеры / А.А. Веселов, Л.Г. Галюк, Ю.Г. Доронин и др. / под ред. Н.В. Качалина. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1984. – 432 с.
5. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия. ГОСТ 3916.1-96. [Дата введения в Украине 1999-01-01]. – К. : Госстандарт Украины, 1998. – 20 с.
6. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия. ГОСТ 3916.2-96. [Дата введения в Украине 1999-01-01]. – К. : Госстандарт Украины, 1998. – 19 с.
7. Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании. ГОСТ 9624-93. [Дата введения 1995-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1994. – 10 с.
8. Фанера. Якість з'єднання. Частина 1. Методи випробовування (EN 314-1:1993, IDT) ДСТУ EN 314-1: 2003. [Чинний від 2004-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – IV, 8 с. – (Національний стандарт України).
9. Бехта П.А. Вплив методів випробовувань на межу міцності фанери на сколювання / П.А. Бехта, І.І. Салабай // Конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів: тези доповідей. – К. : Вид-во НУБіП України, 2010. – С. 170-171.
10. Фанера. Якість з'єднання. Частина 2. Технічні вимоги (EN 314-2:1993, IDT) ДСТУ ЕN 314-2:2006. [Чинний від 2007-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України. – 2007. – Вип. IV. – 4 с. – (Національний стандарт України).
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ