КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАБЛИЖЕНОГО ДО ПРИРОДИ ЛІСІВНИЦТВА

  • Mykola Chernyavskyy Національний лісотехнічний університет України
  • Grygoryi Krynytskyi Національний лісотехнічний університет України
  • Vasyl Parpan Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • Mykola Vedmid Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Volodymyr Tarasenko Міністерство екології і природних ресурсів
Ключові слова: концепція, близьке до природи лісівництво, системи ведення господарства, стійкість лісів, природоощадні технології

Анотація

Наближене до природи лісівництво – система організації та ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування максимально близьких до природних за структурою і генезисом деревостанів. Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є такі принципи: безперервне існування лісового покриву; збереження біотичного різноманіття; відтворення структури природних різновікових лісів; постійне підтримання стійкості деревостанів; зрубування деревини в обсязі не більше річного приросту; постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулятивних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів, збереження ґрунтового покриву; природоохоронні технології заготівлі деревини. Представлено концептуальні основи наближеного до природи лісівництва. Проаналізовано актуальність впровадження цієї форми ведення лісового господарства, сформульовано мету, принципи і завдання Концептуальних засад, представлено механізм їх впровадження та сподівані результати.

Посилання

1. Декларація ХІІІ Світового лісового конгресу з питань лісового господарства. – Буенос-Айрес, Аргентина. Розвиток лісів: життєва рівновага. Висновки та стратегічні заходи. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid.
2. Чернявський М. Екологічні засади організації та ведення лісового господарства в Україні / М. Чернявський // Праці наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1998. – Т. II. – С. 561-576.
3. Туниця Ю.Ю. Природна економіка і наближене до природи лісівництво: ідентичність концепцій та можливості їхнього взаємозбагачення / Ю.Ю. Туниця // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. - 2010. – Вип. 9. – С. 14-20.
4. Чернявський М.В. Наближене до природи ведення лісового господарства в Україні / М.В. Чернявський // Ліс. і мислив. журн. – 2008. – № 1. – С. 14-17.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ