ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ МЕТОДАМИ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ

  • Yaroslav Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Marharyta Sbytna Боярська лісодослідна станція
  • Olga Mazhula Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Yurii Bengus Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди
Ключові слова: лісовирощування, сосна звичайна, хімічний мутагенез, фенологія, щеплені саджанці, лісові культури, інтенсивність росту

Анотація

Наведено результати досліджень росту та розвитку штучних деревостанів сосни звичайної, сформованих із вегетативного потомства швидкорослого екземпляра сосни, отриманого шляхом хімічного мутагенезу. Встановлено, що за темпами росту протягом першого – третього класу віку вегетативне потомство мутанта випереджає насадження сосни з місцевих популяцій і може бути рекомендованим для підвищення продуктивності лісів в  умовах свіжого субору Лівобережного Лісостепу, Київського Полісся та інших регіонів з подібними ґрунтово-кліматичними умовами.

Посилання

1. Лесные плантации (ускоренное выращивание ели и сосны ) : моногр. / [Шутов И.В. Маслакова Е.Л., Маркова И.А. и др.].; под ред. И.В. Шутова. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 248 с.
2. Молотков П.И. Опыты по индуцированному мутагенезу сосны обыкновенной / П.И. Молотков, Ю.В. Бенгус // Лесоводство и агролесо-мелиорация. – 1983. – Вып. 65. – С. 32-36.
3. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / ред. кол. А.З. Швиденко, А.А. Строчинский, Ю.Н. Савич и др. – К.: Урожай, 1987. – 560 с.
4. П’ятницький С.С. Експериментальне одержання поліплоїдних мутантів у деревних порід як метод лісової селекції / 3б. робіт по селекцiї і фізіології деревних порід // С.С. П’ятницький. – Київ-Полтава: Держ. вид-во колг. і рад. літ. УРСР, 1936. – С. 67-103.
5. Самошкин Е.Н. Воздействие химических мутагенов на древесные растения : моногр. / Самошкин Е.Н. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 86 с.
6. Химический мутагенез древесных растений / Сб. науч. тр. «Селекционные основы повышения продуктивности лесов» // Гуляева Е.М., Белозерова М.М., Бурдаева А.М. [и др.]. – Воронеж, 1979. – С. 55-59.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО