НОРМАТИВИ ОЦІНКИ КОМПОНЕНТІВ НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ ЯСЕНА ЗВИЧАЙНОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • Petro Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Ivan Mateiko Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Alla Oborska Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Roman Vasylyshyn Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: Правобережний Лісостеп, ясен звичайний, стовбур, кора, крона, щільність, фітомаса, діаметр, висота

Анотація

         Наведено результати розроблення нормативів оцінки компонентів надземної фітомаси дерев ясена звичайного Правобережного Лісостепу України, які є складовою частиною комплексного оцінювання в одиницях маси загальних запасів дерев і деревостанів головних лісотвірних порід. В основу алгоритму побудови нормативно-довідкових таблиць покладено моделювання якісних та кількісних параметрів компонентів фітомаси дерев за результатами біометричної оцінки 391 модельного дерева різних вікових груп у діапазоні 5-86 років.

Посилання

1. Гордієнко М.І. Лісівничі властивості деревних рослин : моногр. / М. І. Гордієнко, Н. М. Гордієнко. – К. : ТОВ „Вістка”, 2005. – 817 с.
2. Лакида П.І. Фітомаса лісів України : моногр. / Лакида П. І. – Тернопіль: Збруч, 2002. – 256 с.
3. Лакида П.І. Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля : моногр. / Лакида П.І., Лащенко А.Г., Лащенко М.М. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 196 с.
4. Лакида П.І. Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся : моногр. / П.І. Лакида, Л.М. Матушевич – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.
5. Лакида П.І. Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка : моногр. / П.І. Лакида, Г.С. Домашовець. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2009. – 235 с.
6. Лакида П.І. Осичники Східного Полісся України – надземна фітомаса та депонований вуглець : моногр. / Лакида П.І., Білоус А.М., Василишин Р.Д. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2010. – 255 с.
7. Лакида П.І. Фітомаса вільшняків Західного Полісся України : моногр. / П.І. Лакида, І.В. Блищик – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2010. – 237 с.
8. Лакида П.І. Ліси Черкащини: біопродуктивність і динаміка : моногр. / П.І. Лакида, О.В. Морозюк. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2011. – 222 с.
9. Лакида П.І. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат: моногр. / Лакида П.І., Василишин Р.Д., Василишин О.М. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2010. – 240 с.
10. Матейко І.М. Структура насаджень ясена звичайного у Правобережному Лісостепу України / І.М. Матейко, А.Е. Оборська // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 171. – Ч. 3. – С. 66-72.
11. Никитин К.Е. Методы и техника обработки лесоводственной информации / К.Е. Никитин, А.З. Швиденко – М.: Лесная пром-сть, 1978. – 272 с.
12. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України / Лакида П. І. та ін. – К. : Видавничий дім „ЕКО-інформ, 2011. – 192 с.
13. Україна та глобальний парниковий ефект / [Букша І.Ф., Гожик П.Ф., Ємельянова Ж.Л. та ін.]; за ред. В. В. Васильченка. – [Кн. 2. «Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до клімату»]. – К.: Агентство з раціонального використання енергії та екології, 1998. – 208 с.
14. Усольцев В.А. Моделирование структуры и динамики фитомассы древостоев / Усольцев В. А. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1985. – 192 с.
15. FAO Global Forest Assesment 2005, Main Report. FAO Forestry Paper 147. – Rome, 2006. – 320 p.
16. Fischlin A. Concern on Climate Change / Fischlin A. // 2nd World Scientific Congress Challenges in Botanical Research and Climate Change. Programme Book of abstract 29 Juni – 4 july 2008. Delft, The Netherlands. – P. 2.
17. Nicholas Stern. The Economics of Climate Change. The Stern Review / Nicholas Stern / Cabinet Office – HM Treasury, Publication date : January 2007. – 712 p.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ