ІНТЕНСИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАННЯ ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

  • Yulian Kahanjak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісокористування, вік стиглості, лісові ресурси, запас, рівень продуктивності, вартість, бонітет, ефективність, тип лісорослинних умов, інтенсивність

Анотація

Враховуючи соціальні, економічні та екологічні умови функціонування лісової галузі запропоновано один із вірогідних способів адаптації деяких економіко-лісівничих інструментів до потреб інтенсифікації користування лісом. Розглянуто категорію «рівень продуктивності» в контексті теорії оптимізації віку стиглості розрахунково-господарської одиниці. Проаналізовано різні варіанти (сценарії) прийняття віку стиглості, як ефективного регулятивного засобу користування лісовими ресурсами, а також умови за котрих їх застосування буде найбільш доцільним.

Посилання

1. Анучин Н.П. Проблемы лесопользования / Анучин Н.П. – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 264 с.
2. Анучин Н.П. Таксация и устройство разновозрастных лесов / Анучин Н.П. – М.: Лесн. пром-сть, 1969. – 64 с.
3. Гірс О.А. Лісовпорядкування : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Гірс О.А., Новак Б.І., Кашпор С.М. – К.: Арістей, 2004. – 384 с.
4. Гірс О.А. Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення : моногр. / Гірс О.А. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко, 2011. – 316 с.
5. Каганяк Ю.Й. Оптимізація лісокористування агрегованого на типологічній основі господарства / Ю.Й. Каганяк // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2006. – Вип. 16.2. – С. 31-38.
6. Каганяк Ю.И. Теоретические аспекты организации агрегированного на типологической основе хозяйства и его влияние на эффективность использования лесных ресурсов / Материалы Международ. науч.-практ. конф. «Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование» [Минск, 18-21 мая 2010 г.] – В 2-х кн. // Ю.И. Каганяк. – Минск, 2010. – Кн. 1. – С. 264-268.
7. Комков В.В. Оптимизация воспроизводства лесных ресурсов / В.В. Комков, Н.А. Моисеев. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 246 с.
8. Моисеев Н.А. Воспроизводство лесных ресурсов / Моисеев Н.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 263 с.
9. Свалов Н.Н. Моделирование производительности древостоев и теория лесопользования / Свалов Н.Н. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 216 с.
10. Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Про-блеми : моногр. / Туниця Ю.Ю. – Львів: Видавничий центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2002. – 298 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ