МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ

  • Heorhiy Hrynyk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: бук лісовий, моделювання таксаційних показників, гірські деревостани

Анотація

За результатами аналізу виділених в межах конкретних типів лісорослинних умов експозиційно-орографічних груп визначено площі деревостанів різних класів бонітету та обчислено середні значення класів бонітету для експозиційно-орографічних груп. Здійснено моделювання середніх висоти та діаметра деревостанів бука лісового в Українських Карпатах. Моделювання здійснювали для відповідних експозиційно-орографічних груп в межах типів лісорослинних умов С2та D2-D3. Визначено коефіцієнти запропонованої функції та її адекватність дослідним даним. Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів для різних експозиційно-орографічних груп.

Посилання

1. Гриник Г.Г. Лісівничо-таксаційна характеристика букових деревостанів Українських Карпат з урахуванням особливостей рельєфу / Г.Г. Гриник // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 71-82.
2. Гриник Г.Г. Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських букняків Українських Карпат / Г.Г. Гриник // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 22-39.
3. Гриник Г.Г. Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних місцеположень деревостанів бука лісового в Українських Карпатах / Г.Г. Гриник // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.8. – С. 8-13.
4. Гриник Г.Г. Порівняльна характеристика експозиційно-орографічних моделей оптимально-продуктивних місцеположень ялинових, букових і ялицевих деревостанів в Українських Карпатах / Г.Г. Гриник // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 14-21.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ