ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЕВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ПОШКОДЖЕННЯ СОСНЯКІВ ПІСЛЯ НИЗОВИХ ПОЖЕЖ

  • Volodymyr Voron Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Serhiy Sidorenko Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Yevhen Melnyk Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Serhiy Ivashinyuta Рівненське обласне управління лісового і мисливського господарства
Ключові слова: сосняки, низові пожежі, висота нагару, типи пошкоджень

Анотація

Досліджена роль різних типів пошкодження сосняків за низових пожеж. Визначено основні причини виникнення тих чи інших пошкоджень, встановлено їхній вплив на стан дерев у різних типах лісорослинних умов. Доведено, що висота нагару не є універсальним критерієм визначення пошкоджень дерев. Запропоновано критерії прогнозування розвитку сосняків, пошкоджених низовими пожежами.

Посилання

1. Атраментова Л.О. Біометрія. Порівняння груп і аналіз зв’язку : під-ручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.О. Атраментова, О.М. Утаєвська. – Х.: Ранок, 2007. – Ч. ІІ. – 176 с.
2. Ворон В.П. Діагностика пошкодження стовбурів сосни при низових пожежах / В.П. Ворон, Є.Є. Мельник, С.Г. Сидоренко // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.10 – С. 64-68.
3. Ворон В.П. Залежність виникнення пожеж від типів лісу і характери-стик деревостанів та їх розвиток після пожеж / В.П. Ворон, В.О. Лещенко, Є.Є. Мельник // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2010. – Вип. 20.8. – С. 64-71.
4. Ворон В.П. Наукові основи діагностики антропогенного пошкодження лісових екосистем / В.П. Ворон // Ліс. журн. – 2011. – №1.– С. 24-28.
5. Ворон В.П. Тенденції виникнення пожеж у лісах зеленої зони м. Харкова / В.П. Ворон, Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 115. – С. 207-214.
6. Конев Э.В. Математическая модель горения лишайникового напоч-венного покрова / Э.В. Конев // Вопросы лесной пирологии. – Красноярск, 1972. – С. 52-76.
7. Косов И.В. Механизм воздействия низовых пожаров на деревья хвойных видов / Материалы Всероссийской конф. «Пожары в лесных экоси-стемах Сибири» [17-19 сентября 2008 г.] // И.В. Косов. – Красноярск, 2008. – С. 146-149.
8. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Купалова Г.І. – К.: Знання, 2008. – 639 с.
9. Лещенко В.О. Прямі втрати лісового господарства від пожеж у сос-няках державного підприємства "Зміївське лісове господарство"/ В.О. Лещенко // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.8. – С. 91-98.
10. Національні доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні в 2004-2009 роках [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/national_lecture.html.
11. Сухинин А.И. О механизме горения сосновой хвои / А.И. Сухинин, Э.В. Конев // Вопросы лесной пирологии. – Красноярск, 1972. – С. 7-51.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО