ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КАРПАТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ І ПЕРЕДКАРПАТТІ

  • Volodymyr Solodkyy Чернівецький національний університет України ім. Ю. Федьковича
  • Serhiy Robulets Державна Екологічна інспекція у Чернівецькій області
Ключові слова: Стратегія Карпатської конвенції, Буковинські Карпати та Передкарпаття, екологізація природокористування, збереження біорізноманіття, екомережа

Анотація

 На базі узгодження екологічних, економічних та соціальних складових   визначено принципи та механізм імплементації Рамкової конвенції про охорону і сталий розвиток Карпат та Стратегії її виконання на території Буковинських Карпат і Передкарпаття як основи збалансованого розвитку регіону. Розроблено відповідні науково-методологічні засади збереження біотичного та ландшафтного різноманіття.

Посилання

1. Голубець М.А. Екологічний потенціал наземних екосистем / Голубець М.А., Марискевич О.Г., Крок О.Б. та ін. – Львів: Поллі, 2003. – 180 с.
2. Голубець М.А. Екосистемологія / Голубець М.А. – Львів: Афіша, 2000. – 316 с.
3. Екологічний паспорт Чернівецької області. – Чернівці: Зелена Буко-вина, 2010. – 208 с.
4. Концепція збереження біологічного різноманіття України / Затв. Постановою КМ України № 439 від 12.05.97 р. – К.: Наука, 1997. – 28 с.
5. Лавров В.В. Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біорізноманіттю (лісові екосистеми) / В.В. Лавров // Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. – К.: Хімджест, 2003. – С. 156-272.
6. Лавров В.В. Проект програми запровадження норм сталого розвитку у Чернівецькій області / В.В. Лавров, В.Д. Солодкий // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 109. – С. 69-80.
7. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577-р. – 12 с.
8. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – С. 218-234.
9. Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат : збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – Т. 10. – С. 311-315.
10. Солодкий В.Д. Екосистемний підхід у лісокористуванні / Солодкий В.Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 56 с.
11. Солодкий В.Д. Управління техногенно-екологічною безпекою / Со-лодкий В.Д. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 400 с.
12. Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат / Розпорядження КМ України від 16 січня 2007 р., № 11-р.
13. Фурдичко О.І. Вдосконалення системи моніторингу довкілля Буко-винських Карпат з урахуванням вимог Карпатської конвенції / О.І. Фурдичко, В.Д. Солодкий, В.В. Лавров // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 5-8.
14. Фурдичко О.І. Реалізація Стратегії Карпатської конвенції в Буковин-ських Карпатах: науково-методологічні та еколого-біологічні аспекти / О.І. Фу-рдичко, В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 520 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ