СКЛЕЮВАННЯ ШПОНУ ПІДВИЩЕНОЇ ВОЛОГОСТІ МОДИФІКОВАНОЮ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГІДНОЮ СМОЛОЮ

  • Pavlo Bekhta Національний лісотехнічний університет України
  • Galyna Ortynska Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: шпон підвищеної вологості, міцність фанери на зріз, режими склеювання, клейова композиція, фенолоформальдегідна смола, модифікувальні речовини, пшеничний крохмаль, житнє борошно, резорцин, фенолорезорцинова смола

Анотація

Представлено результати дослідження в лабораторних умовах склеювання шпону з високим вмістом вологи (15%) за допомогою модифікованої фенолоформальдегідної смоли. Розроблено рецептури клейових композицій на основі фенолоформальдегідної смоли, модифікованої різними речовинами (резорцином, фенолорезорциновою смолою, пшеничним крохмалем та житнім борошном), що дало змогу склеювати шпон підвищеної вологості. З’ясовано вплив модифікувальних речовин на властивості запропонованих клейових композицій (динамічну в'язкість, концентрацію іонів водню, сухий залишок, час затвердіння, життєздатність) і фанери (міцність на зріз), виготовленої на їх основі. Отримані значення міцності фанери на зріз були вищими за встановлені норми (1 МПа) і така фанера відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN 314-2 для 3 класу якості склеювання і може бути використана для експлуатації в зовнішніх умовах.

Посилання

1. Баженов В.А. О проницаемости древесины жидкостями / В.А. Баженов // Науч. тр. Института леса. – 1973. – Т.4. – С. 154-168.
2. Бехта П.А. Виробництво фанери / Бехта П.А. – К.: Основа, 2003. – 320 с.
3. Ващев Н.В. Влияния влажности воздуха и древесины на прочность клеевых соединений / Ващев Н.В. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 87 с.
4. Вінтонів І.С. Деревинознавство / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінгер – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.
5. Денисов С.В. Повышение сортности шпона / С.В. Денисов, В.М. То-пеха // Плиты и фанера. – 1980. – №4. – С.7.
6. Дергачев П.А. Влияния влажности шпона на прочность и упресовку фанеры / П.А. Дергачев, А.Н. Минин // Механическая технология древесины. – 1975. – №5. – С. 38-42.
7. Заявка 58-11102 Японія В 27 D 1/04. Спосіб виготовлення фанери / Фу-куи Цуёси, Мидзуно Масуо, Ито Такуми; к.к. Мэйнан сэйсакусё. – № 56-108753; заявл. 11.07.81; опубл. 21.01.83.
8. Израелит А.Б. Теоретическое исследование напряженно- деформационного состояния фанеры после склеивания влажного шпона у вакуумных прессах / А.Б. Израелит, С.В. Денисов // Технология и оборудование деревообрабатывающих производств – 1982. – №11. – С. 37-41.
9. Карпович С.Н. Пористость влажной древесины / С.Н. Карпович // Деревообрабатывающая промышленность. – 1973. – №9. – С. 12-14.
10. Куликов В.А. Производство фанеры / Куликов В.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1976. – 368 с.
11. Прусакова И.Р. Повышение пределов влажности шпона при склеива-нии фанеры / И.Р. Прусакова, В.П. Скоробогатова // Новое в технике и технологии фанеры и пластиков: Сб. тр. ЦНИИФ. – М.: Лесн. пром-сть, 1972. – С. 45-51.
12. Топеха В.М. Исследование и разработка технологии склеивания шпо-на повышенной влажности порошкообразным клеем: автореф. дис. на соиска-ние науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 ″Процессы и механизация деревообратывающих производств, древесиноведение″ / Топеха В.М. – Л., 1980. – 19 с.
13. Хрулев В.М. Свойства и применение алкилрезорциновых клеев с наполнителями / В.М. Хрулев, В.А. Забурунов // Механическая обработка древесины. М.: ВНИПИЭИлеспром, 1979. – Вып. 4 – С. 1-28.
14. Янсон Э.Р. Склеивание пиленных поверхностей древесины / Э.Р. Ян-сон // Деревообрабатывающая промышленность. – 1956. – №4. – С. 3-5.
15. Besinova O. Advantages and benefits of gluing of veneers with high moisture content for plywood producers / O. Besinova, S. Katuscak, A. Hespodarik, L. Tokarova, R. Lipka // Proceedings of XIII Symposium. – Slovakia, Vinne, 1997. – Р. 194-204.
16. Chow S.-Z., Hancook W.H. Method for determining degree of cure of phenolic resin / S.-Z. Chow, W.H. Hancook // Forest Products Journal. – 1969. – V.19. - №1. – P. 21-29.
17. Elbez G. Possibility of gluing of veneers with high moisture content / G. Elbez // Adhesives in woodworking industry: Proceedings of XIII Symposium. – Slovakia, Vinne, 1997. – P.101-110.
18. Na B. Green wood gluing by traditional honeymoon PRF adhesives / B. Na, A. Pizzi, X. Lu // Holz als Roh und Werkstoff, 2005. – №63. – P. 473-474.
19. Pizzi А. Handbook of Adhesives Technology, Vol. 2 / A. Pizzi, K.L. Mittal – New York: Marcel Dekker, 2003. – 1010 р.
20. Sedliačik J. Procesy lepenia dreva plastov a kovov / J. Sedliačik. – Zvolen: TU vo Zvolene, 2005. – 221s.
21. Urbanik E. Gluing high moisture content veneer with adhesives based on RPF and PF / E. Urbanik, W. Jabloński, M. Jóźwiak // Adhesives in woodworking industry: Proceedings of XIII Symposium. – Slovakia, Vinne, 1997. – P.225-232.
22. Vijayendran B., Clay J. Some recent studies on soy protein-based wood adhesives / In Wood Adhesives 2000 Extend Abstracts. Nevada: Forest Products Society, 2000/ – P.4-5.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
РЕСУРСООЩАДНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ