ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕТРИВКОСТІ ДЕРЕВИННИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ШПОНУ

  • Pavlo Bekhta Національний лісотехнічний університет України
  • Olesya Bryn Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: шпон, фанера, вогнетривкість, міцність на зріз, просочування, антипірен, концентрація, температура просочування, тривалість просочування, температура пресування, тривалість пресування, витрата клею

Анотація

Вивчали вплив різного типу антипіренів, методів і режимів просочування шпону, режимів пресування фанери з просоченого шпону на вогневі та фізико-механічні властивості фанери. Запропоновано рецептури антипіренів і режимів просочування шпону та пресування фанери, які дають змогу забезпечити їй І групу вогнетривкості, перевівши її з групи матеріалів підвищеної горючості (Г4) у групу матеріалів важкогорючих (Г2). З’ясовано, що дифузійний метод просочування сирого шпону порівняно із капілярним сухого шпону характеризується меншим висолюванням антипірену на поверхні шпону та рівномірнішим його розподілом за товщиною шпону. Для зменшення корозійної здатності антипірену ДС частину амонію сірчанокислого заміщено на амоній бромистий і рекомендовано таку рецептуру антипірену – амонійфосфат двозаміщений : амоній сірчанокислий : амоній бромистий (1:0,625:0,375). Встановлено, що залежність поглинання антипірену від температури просочувального розчину є лінійною, а від тривалості просочування – логарифмічною. Максимальне поглинання антипірену спостерігається за температури просочувального розчину 60оС, концентраії просочувального розчину 50%, тривалості просочування 75 хв. Із збільшенням вмісту антипірену вогнетривкість фанери покращується. Однак, з врахуванням вогнезахисних і міцнісних показників фанери, а також з погляду економічності рекомендовано здійснювати просочування сирого шпону дифузійним методом за концентрації просочувального розчину 30%, температури просочувального розчину 22оС і тривалості просочування 8 хв. Рекомендованими технологічними параметрами пресування вогнетривкої фанери є: температура плит преса – 115ºС, тривалість – 8 хв, витрата клею – 120 г/м2.

Посилання

1. А.с. 184688, ЧССР, В 27 К 3/52. Вспенивающийся состав с огнезащит-ными свойствами / Ланда М., Молик Я., Седива Л. (ЧССР). - Заявл. 22.11.76, опубл. 15.08.80.
2. Бехта П.А. Виробництво фанери: Підручник / Бехта П.А. – К.: Основа, 2003. – 320 с.
3. Бойко М. Шлях до довголіття / М. Бойко // Будівництво і реконструк-ція. – 2003. – № 7. – С. 30-32.
4. Оснач Н.А. Улучшение свойств строительной древесины / Н.А.Оснач, Б.С. Скляренко. – К.: Будівельник, 1973. – 111 с.
5. Средства защитные для древесины. Определение огнезащитных свойств покрытий и пропиточных составов методом керамической трубы: ГОСТ 16363-98 – ГОСТ 16363-98 – [Чинний вiд 01.01.1998]. – М.: Государственный комиттет СССР по стандартам, 1998. – 6 с.
6. Генель С.В. Старение древесины и фанеры, пропитанных антипиренами / С.В. Генель // Лесн. пром-сть, 1946. – № 11-12. – С. 18-21.
7. Статистика пожеж в Україні за 2009 рік [Електронний ресурс] / Дані карток обліку пожеж що надійшли до УкрНДІПБ МНС України з ГУ (У) МНС – 2010. – Режим доступу: http://www.fireman.com.ua.
8. Фанера. Якість з’єднання. Частина І. Методи випробувань: ДСТУ EN 314-1:2003 – ДСТУ EN 314-1:2003 – [Чинний вiд 01.07.2004]. – К.: Національний стандарт України, 2003. – 8 с.
9. Хрулев В.М. Защита клееных конструкций от возгорания / В.М. Хрулев, Р.И. Рыков. – Иркутск: Восточно-Сиб. кн. изд-во, 1972. – 41 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ