МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДИНАМІКИ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ АТМОСФЕРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

  • Vasyl Mazepa Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: дубові насадження, радіальні прирости, річні кільця, атмосферне забруднення, кореляція, дендрохронологія.

Анотація

Методами дендрохронології вивчено динаміку радіального приросту дубових деревостанів, що ростуть в умовах забруднення довкілля викидами Рівненського ВАТ "Азот". Виявлено вплив техногенного навантаження на загальний характер динаміки приросту річних кілець, його екстремальні значення, зміни амплітуди, частоту і циклічність коливань. Показано кореляційні залежності між радіальним приростом та комплексом кліматичних показників і сонячною активністю. У дендрохронологічних дослідженнях радіального приросту потрібно враховувати фази активності Сонця.

Посилання

1. Алексеев А.С. Колебания радиального прироста в древостоях при атмосферном загрязнении / А.С. Алексеев // Лесоведение. – 1990. – № 2. – С. 82 86.
2. Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования / Т.Т. Битвинскас. – Л. : Изд-во "Гидрометеоиздат", 1974. – 172 с.
3. Воробъев Д.В. Методика лесотипологических исследований / Д.В. Воробъев. – К. : Вид-во "Урожай", 1967. – 386 с.
4. Давыденко И.А. Установление дальности и силы влияния промышленных выбросов на древесные породы по темпу снижения их прироста / И.А. Давыденко // Дендроклиматические исследования в СССР. – Архангельск, 1978. – С. 162.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Изд-во "Агропромиздат", 1985. – 351 с.
6. Личак М.М. Тенденції змін рівня сонячної активності / М.М. Личак, Н.П. Царук // Наукові статті НТУ України "Київський політехнічний інститут". – К. : Вид-во НТУ України "Київський політехнічний інститут". – 2006. – № 6. – С. 119 124.
7. Ловелиус Н.В. Изменчивость прироста деревьев. Дендроиндикация природных процессов и антропогенных воздействий / Н.В. Ловелиус. – Л. : Изд-во "Наука", 1979. – 232 с.
8. Матвеев С.М. Дендроиндикация динамики состояния сосновых насаждений Центральной Лесостепи / С.М. Матвеев. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2003. – 272 с.
9. Матвеев С.М. Методика дендрохронологического анализа : метод. указ. / С.М. Матвеев. – Воронеж : Изд-во ВГЛТА, 1999. – 31 с.
10. Свиридов Л.Т. Прогнозирование в системе лесного мониторинга / Л.Т. Свиридов, В.И. Таранков // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 31. – С. 200 203.
11. Nogel P. Auskеilende und fehlende Jahrrinde in abstenbenden Tannen (Abies alba Mill) / P. Nogel // Allg. Forstzeitschrift. – 1981. – Bип. 36, № 28. – S. 709 711.
12. [Електрон. ресурс]. – Доступний з: http://www.ngdc. noaa. gov/stp/solar_data/sunspot_numbers/monthly
Опубліковано
2020-05-05
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО