ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИННО-СОЛОМ'ЯНИХ ПЛИТ

  • Pavlo Bekhta Національний лісотехнічний університет України
  • Roman Salabay Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: деревинно-соломʼяні плити, параметри, властивості, вплив.

Анотація

Описано закономірності впливу виду сировини та клейових матеріалів і параметрів режиму пресування на фізико-механічні властивості деревинно-солом'яних плит, виготовлених за технологічною схемою, прийнятою у виробництві стружкових плит. Наведено регресійні залежності водопоглинання, набрякання за товщиною, межі міцності під час статичного згинання та розтягу перпендикулярно до площини плит від вмісту солом'яних частинок за різного виду клею, які можуть бути використані в технологічних розрахунках, пов'язаних з виготовленням деревинно-солом'яних плит. Наведено параметри і фракційний склад подрібнених солом'яних частинок. Проаналізовано закономірності впливу щільності деревинно-солом'яних плит на їхні фізико-механічні властивості. Запропоновано параметри режиму пресування деревинно-солом'яних плит.

Посилання

1. Бехта П.А. Деревинно-солом'яні плити: проблеми і можливості / П.А. Бехта // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 5. – С. 127 130.
2. Салабай Р.Г. Критерії оцінки якості деревинно-солом'яних плит / Р.Г. Салабай // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 85 90.
3. Патент на корисну модель № 21438, Україна, МПК В 27 № 3/00. Спосіб виготовлення стружкових плит з використанням соломи / Бехта П.А., Салабай Р.Г.; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2006 10407; заявл. 02.10.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
4. Патент на корисну модель № 21441, Україна, МПК В 27 N 3/00. Спосіб виготовлення стружкових плит / Бехта П.А., Салабай Р.Г.; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2006 10411; заявл. 02.10.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
5. Патент на корисну модель № 37811, Україна, МПК В 27 N 3/00. Спосіб виготовлення деревинно-солом'яних плит / Бехта П.А., Салабай Р.Г.; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2008 08623; заявл. 01.07.2008; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.
Опубліковано
2020-05-06
Розділ
РЕСУРСООЩАДНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ