Особливості формування фітобіоти плоских зелених дахів екстенсивного типу у м. Львові

  • Oksana Galevych Національний лісотехнічний університет України
  • Myroslava Soroka Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-1037-6904
Ключові слова: озеленення покрівель; видовий склад; культивари; біоморфологічна структура; морозостійкість; USDA-зони.

Анотація

Досліджено таксономічний склад, біоекологічні та хорологічні характеристики культивованих видів рослин плоских зелених дахів екстенсивного типу. Виявлено структурні особливості флори культивованих видів, досліджено їх рівні морозо- і зимостійкості та USDA-районування, вивчено вертикальний розподіл типів зелених дахів. Для озеленення покрівель використовують п’ять основних типів – «Седумний килим», «Газонний дах», «Духмяні трави», «Злаковий сад» і «Сад на даху». Більшість втілених проектів виконано за технологією і з використанням субстратів, газонних сумішей і асортименту рослин німецької компанії «ZinCo GmbH». Виявлено також об’єкти колективної та приватної власності у малоповерховій забудові, де для озеленення дахів здійснено індивідуальні проекти, а асортимент рослин підібрано згідно проектних пропозицій. Найбільше озеленених дахів створено на будівлях заввишки 10-20 м (45% зелених дахів). Також популярним у місті є озеленення дахів висотних житлових будівель 10-ти і вищих поверхів (22%). Для озеленення плоских дахів використано 230 видів рослин та 105 їх культиварів. У спектрі життєвих форм домінують фанерофіти (129 видів; 44%) і гемікриптофіти (98; 33%). Більшість видів рослин, використаних для озеленення дахів, природно ростуть у Південно-Східній Азії – 56 видів (24%), Європі (50; 22%), Північній Америці (39; 17%) та Євразії (32; 14%); 11 видів (5%) мають гібридне походження.

Серед представників хвойних переважають карликові рослини з блакитним забарвленням хвої, серед листяних дерев і кущів – строкатолисті, облямовані та пурпурнолисті низькорослі форми. Газонні дахи виконані, переважно, посівом із травосумішей низькорослих злаків та мікроконюшини, однорічні рослини практично не використовуються.

Аналіз зимостійкості видів показав, що на зелених дахах найкраще зимують види з гірських районів Центральної і Східної Азії, де панує континентальний клімат. Натомість види з європейських гір мають нижчу зимостійкість. Розподіл видів за USDA-зонами показав, що найбільше використано видів п’ятої зони морозостійкості (96 видів; 33%), широко представлені також види четвертої (69; 23%) і третьої зон (61; 21%).

Посилання

Деревья и кустарники СССР (1949-1962). Том 1-6. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР [Trees and bushes of the USSR (1949-1962). Vol. 1-6. Moscow-Leningrad: Publishing House of the USSR Academy of Sciences (in Russian)].
Доброчаева, Д. Н., Котов, М. И., Прокудин, Ю. Н. (1987). Определитель высших растений Украины. Киев: Наукова думка [Dobrochayeva, D. N., Kotov, M. I., & Prokudyn, Yu. N. (1987). Guide to higher plants of Ukraine. Kyiv: Scientific thought (in in Russian)]
Дьяченко, А.Д., Клименко, А. В. (2013). Перспективный ассортимент растений для использования на крышах подземных сооружений. Научковий вісник НЛТУ України, 23.5, 219-225. [Dyachenko, A. D., & Klimenko, A. V. (2013). Promising range of plants to be used on the roofs of underground structures. Scientific Bulletin of UNFU, 23.5, 219-225 (in Russian)]
Каталог Стандартных Решений ZinCo [Catalog of standard ZinCo solutions. Design guide (in Russian)] Retrieved from: http://zincocatalogue.mystrikingly.com/#gallery_2-16/
Колесников, А. И. (1974). Декоративная дендрология. Москва: Лесная про-мышленность [Kolesnikov, A. I. (1974). Decorative dendrology. Moscow: Forestry industry (in Russian)]
Кохно, М. А. (2001). Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Голонасінні. Київ: Фітосоціоцентр [Kokhno, M. A. (2001). Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Gymnosperms. Kyiv: Phytosocial Center (in Ukrainian)]
Кохно, М. А. (2002). Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Київ: Фітосоціоцентр [Kokhno, M. A. (2002). Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated trees and shrubs. Angiosperms. Kyiv: Phytosocial Center (in Ukrainian)]
Мельничук, І. В. (2008). Про напрями енергозбереження у житловому фонді. Економічний простір, 12 (2), 164-170. [Melnychuk, I. V. (2008). On the direc-tions of energy saving in the housing stock. Economic space, 12 (2), 164-170 (in Ukrainian)]
Ткаченко, Т. М. (2016). Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 27, 364-369. [Tkachenko, T. M. (2016). Green roofs as a resource of rainwater in the modern urbocoenosis. Problems of water supply, drainage and hydraulics, 27, 364-369. (in Ukrainian)]. Retrieved from http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/17/201627.pdf
Baumann, N. (2006). Ground-nesting birds on green roofs in Switzerland: preliminary observations. Urban habitats, 4 (1), 37-50. Retrieved from http://www.urbanhabitats.org/v04n01/birds_abs.html
Benvenuti, S. (2014). Wildflower green roofs for urban landscaping, ecological sustainability and biodiversity. Landscape and Urban Planning, 124, 151-161. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.01.004
Berardi, U., Ghaffarian Hoseini, A. Н., & Ghaffarian Hoseini, A. (2014). State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs. Applied Energy, 115, 411-428. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.10.047
Blanusa, T., Monteiro, M. M. V., Fantozzi, F., Vysini, E., Li, Y., & Cameron, R. W. (2013). Alternatives to Sedum on green roofs: Can broad leaf perennial plants offer better ‘cooling service’?. Building and Environment, 59, 99-106. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.08.011
Brenneisen, S. (2006). Space for urban wildlife: designing green roofs as habitats in Switzerland. Urban habitats, 4, 27-36. Retrieved from http://www.urbanhabitats.org/v04n01/wildlife_abs.html
Burszta-Adamiak E., Lomotovski J., & Wiercik P. (2014). Green roofs as solutions improving rainwater management in cities. Ecological Engineering, 39, 26-32. https://doi.org/10.12912/2081139X.47
Butler, C., Butler, E., & Orians, C. M. (2012). Native plant enthusiasm reaches new heights: Perceptions, evidence, and the future of green roofs. Urban forestry & urban greening, 11 (1), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2011.11.002
Castleton, H. F., Stovin, V., Beck, S. B., & Davison, J. B. (2010). Green roofs; building energy savings and the potential for retrofit. Energy and buildings, 42 (10), 1582-1591. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.05.004
Cheers, G. (2003). Botanica. Das ABC der Pflanzen. Köln: Könemann.
Climatic zoning. Winter hardiness zones. Retrieved from: http://www.diy.ru/post/2969/.
Coma, J., Pérez, G., Solé, C., Castell, A., & Cabeza, L. F. (2016). Thermal assessment of extensive green roofs as passive tool for energy savings in buildings. Renewable energy, 85, 1106-1115. https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.07.074
Dunnett, N. (2006). Green roofs for biodiversity: reconciling aesthetics with ecology. Proceedings of the 4th Annual Greening Rooftops for Sustainable Communities, Boston, 11-12. https://doi.org/10.1641/B571005
Durhman, A. K., Rowe, D. B., & Rugh, C. L. (2007). Effect of substrate depth on initial growth, coverage, and survival of 25 succulent green roof plant taxa. HortScience, 42 (3), 588-595. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.42.3.588
Emilsson, T. (2008). Vegetation development on extensive vegetated green roofs: Influence of substrate composition, establishment method and species mix. Ecological engineering, 33 (3-4), 265-277. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.05.005
Feng, C., Meng, Q., & Zhang, Y. (2010). Theoretical and experimental analysis of the energy balance of extensive green roofs. Energy and buildings, 42 (6), 959-965. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.12.014
Find Plants by Hardiness Zone. Retrieved from: https://www.gardenia.net/plants/hardiness-zones/
Getter, K. L., & Rowe, D. B. (2006). The role of extensive green roofs in sustainable development. HortScience, 41 (5), 1276-1285. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.41.5.1276
Getter, K. L., & Rowe, D. B. (2009). Substrate depth influences Sedum plant community on a green roof. HortScience, 44 (2), 401-407. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.2.401
Grant, G. (2006). Extensive green roofs in London. Urban habitats, 4 (1), 51-65. Re-trieved from http://www.urbanhabitats.org/v04n01/london_abs.html
Heinze, W., & Schreiber, D. (1984): A new mapping of the hardiness zones for woody plants in Central Europe. Messages from the German Dendrological Society, 75, 11-56.
Kadas, G. (2005). Green roofs for biodiversity–designing green roofs to meet targets of BAP (Biodiversity Action Plan) species. Organisers/Veranstalter, 177.
Köhler, M. (2006). Long-term vegetation research on two extensive green roofs in Berlin. Urban habitats, 4 (1), 3-26. Retrieved from http://www.urbanhabitats.org/v04n01/berlin_abs.html
Köhler, M., Schmidt, M., Grimme, F. W., Laar, M., de Assunção Paiva, V. L., & Tavares, S. (2002).Green roofs in temperate climates and in the hot–humid tropics–far beyond the aesthetics. Environmental management and health, 13 (4), 382-391. https://doi.org/10.1108/09566160210439297
Kosareo, L., & Ries, R. (2007). Comparative environmental life cycle assessment of green roofs. Building and environment, 42 (7), 2606-2613. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.06.019
Krussmann, G. (1995). Manual of Cultivated Conifers. Portland, Oregon: Timber Press.
Ksit, B., & Pożegowiak, A. (2017). The concept of a rainwater harvesting solution as an aspect of ecological design. Building Review, 88, 59-61.
Liu, K., Minor, J. (2005). Performance evaluation of an extensive green roof. In Greening rooftops for sustainable communities (pp. 1-11). Washington, DC.
MacIvor, J. S., & Lundholm, J. (2011). Performance evaluation of native plants suited to extensive green roof conditions in a maritime climate. Ecological Engineering, 37 (3), 407-417. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.10.004
Monterusso, M. A., Rowe, D. B., & Rugh, C. L. (2005). Establishment and persistence of Sedum spp. and native taxa for green roof applications. HortScience, 40 (2), 391-396. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.40.2.391
Nagase, A., & Dunnett, N. (2010). Drought tolerance in different vegetation types for extensive green roofs: effects of watering and diversity. Landscape and urban planning, 97 (4), 318-327. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.07.005
Nagase, A., & Dunnett, N. (2012). Amount of water runoff from different vegetation types on extensive green roofs: Effects of plant species, diversity and plant structure. Landscape and urban planning, 104 (3-4), 356-363. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.11.001
Nardini, A., Andri, S., & Crasso, M. (2012). Influence of substrate depth and vegetation type on temperature and water runoff mitigation by extensive green roofs: shrubs versus herbaceous plants. Urban Ecosystems, 15 (3), 697-708. https://doi.org/10.1007/s11252-011-0220-5
Niachou, A., Papakonstantinou, K., Santamouris, M., Tsangrassoulis, A., & Mihalakakou, G. (2001). Analysis of the green roof thermal properties and investigation of its energy performance. Energy Build, 33, 719-729. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(01)00062-7
Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R. R., Doshi, H., Dunnett, N., & Rowe, B. (2007). Green roofs as urban ecosystems: ecological structures, functions, and services. BioScience, 57 (10), 823-833. https://doi.org/10.1641/B571005
Palomo, E., & Barrio, D. (1998). Analysis of the green roofs cooling potential in buildings. Energy Build, 27, 179-193. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(97)00029-7
Poórová, Z., Vranay, F., & Vranayová, Z. (2016). Green roof as a saving technology and creator of microclimate. Вісник Національного університету Львівська політехніка. Теорія і практика будівництва, 844, 311-315. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPTPB_2016_844_49
Raunkiaer, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography. Ox-ford: Clarendon Press.
Render, A. (1949). Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America. New York, NY.
Rowe, D. B., Monterusso, M. A., & Rugh, C. L. (2006) Assessment of heat-expanded slate and fertility requirements in green roof substrates. Horttechnology, 16, 471-477. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.16.3.0471
Schindler, B. Y., Griffith, A. B., & Jones, K. N. (2011). Factors influencing arthropod diversity on green roofs. Cities and the Environment (CATE), 4 (1), 5. Retrieved from https://digitalcommons.lmu.edu/cate/vol4/iss1/5/
Simmons, M. T., Gardiner, B., Windhager, S., & Tinsley, J. (2008). Green roofs are not created equal: the hydrologic and thermal performance of six different extensive green roofs and reflective and non-reflective roofs in a sub-tropical climate. Urban Ecosystems, 11 (4), 339-348. https://doi.org/ 10.1007/s11252-008-0069-4
Snodgrass, E. C., & Snodgrass, L. L. (2006). Green roof plants: a resource and planting guide. Portland, OR: Timber Press.
Susca, T., Gaffin, S. R., & Dell’Osso, G. R. (2011). Positive effects of vegetation: Urban heat island and green roofs. Environmental pollution, 159 (8-9), 2119-2126. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.03.007
Sutton, R. K. (2015). Green Roof Ecosystems. Cham: Springer.
Takebayashi, H., & Moriyama, M. (2007). Surface heat budget on green roof and high reflection roof for mitigation of urban heat island. Building and environment, 42 (8), 2971-2979. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.06.017
Teemusk, A., & Mander, Ü. (2007) Rainwater runoff quantity and quality performance from a greenroof: the effects of short-term events. Ecological Engineering, 30 (3), 271-277. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2007.01.009
The Plant List. Retrieved from: http://www.theplantlist.org
Theodosiou, T. G. (2003) Summer period analysis of the performance of a planted roof as a passive cooling technique. Energy Build, 35, 909-907. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(03)00023-9
Thompson, J. W. (1998). Grass-roofs movement. Landscape architecture, 88 (5), 46-51.
Van Renterghem, T., & Botteldooren, D. (2011). In-situ measurements of sound propagating over extensive green roofs. Building and environment, 46 (3), 729-738. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.10.006
VanWoert, N. D., Rowe, D. B., Andresen, J. A., Rugh, C. L., Fernandez, R. T., & Xiao, L. (2005). Green roof stormwater retention: effects of roof surface, slope, and media depth. Journal of environmental quality, 34 (3), 1036-1044. https://doi.org/10.2134/jeq2004.0364
Villarreal, E. L., & Bengtsson, L. (2005). Response of a Sedum green-roof to individual rain events. Ecological Engineering, 25 (1), 1-7. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2004.11.008
Williams, N. S., Lundholm, J., & Scott MacIvor, J. (2014). Do green roofs help urban biodiversity conservation? Journal of applied ecology, 51 (6), 1643-1649. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12333
Wolf, D., & Lundholm, J. T. (2008). Water uptake in green roof microcosms: effects of plant species and water availability. Ecological Engineering, 33 (2), 179-186. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.02.008
Wong, J. K. W., & Lau, L. S. K. (2013). From the ‘urban heat island’to the ‘green island’? A preliminary investigation into the potential of retrofitting green roofs in Mongkok district of Hong Kong. Habitat International, 39, 25-35. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2012.10.005
Wong, N. H., Chen, Y., Ong, C. L., & Sia, A. (2003). Investigation of thermal benefits of rooftop garden in the tropical environment. Building and environment, 38 (2), 261-270. https://doi.org/10.1016/S0360-1323(02)00066-5
Опубліковано
2020-12-28
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА