Інвазійні чужорідні патогени як загроза глобальному біорізноманіттю

Ключові слова: адвентивні патогени; інвазії; біорізноманіття; лісові екосистеми; масове відмирання лісів; зміни клімату.

Анотація

Охарактеризовано особливості шляхів проникнення інвазійних патогенів і показано приклади масових пошкоджень лісів внаслідок поширення адвентивних збудників хвороб. Встановлено, що основною причиною поширення інвазійних патогенів є широкомасштабна торгівля декоративними рослинами для потреб озеленення. Вказано на причини, які призводять до пошкоджень деревних порід і подальшої суттєвої трансформації лісових екосистем під впливом інвазійних патогенів. Підкреслено недостатній рівень уваги з боку лісопатологів, науковців, практиків лісового господарства до проблеми поширення адвентивних збудників хвороб. Недостатньо уніфікованою та розробленою є термінологія щодо інвазій різних таксонів патогенних організмів. Подано характеристику основних термінів щодо інвазій та інвазійних організмів.

Охарактеризовано особливості фаз, які проходить організм, щоб набути статусу інвазійності та чинники, які сприяють успішному встановленню інвазійних патогенів на локальних, регіональних і континентальних рівнях. Переважна більшість інтродукцій лісових інвазійних видів є ненавмисними, наприклад, морфологічними структурами патогенів (спори, міцелій) які не вдається виявити під час імпорту рослин, або на упакуванні тощо.

В Україні не існує законодавчої бази, яка б регулювала на державному рівні проникнення чужорідних інвазійних видів рослин. На сьогодні діє тільки Закон України "Про карантин рослин" який містить списки: 1) карантинних організмів, відсутніх в Україні; 2) карантинних організмів, обмежено поширених в Україні; 3) регульованих некарантинних шкідливих організмів.

Глобальні зміни клімату суттєво впливають на успішність впровадження інвазійних організмів, стимулюють їх поширення і розповсюдження, а також ослаблюють рослин-господарів, що є сприятливою передумовою поширення адвентивних видів на нових територіях.

Посилання

Крамарець В., Мацях І., Ошако Т. (2011). Патогени роду Phytophthora – потенційна загроза для лісової рослинності України. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 9, 137-142. [Kramarets, V.O., Matsiakh, I.P. & Oszako, T. (2011). Patogens of the Phytophthora genus as potential threats to forest plants in Ukraine] 9, 137-142. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/384/300] (in Ukrainian)
Мацях І. (2015). Перше повідомлення про Calonectria pseudonaviculata (Nectriaceae, Hypocreales) на території України. Наукові основи збереження біотичної різноманітності, 6 (13.1), 171-183. [Matsiakh, I. (2015). The first report of Calonectria pseudonaviculata finding (Nectriaceae, Hypocreales) in Ukraine. Scientific Principles of Biodiversity Conservation, 6(13.1), 171-183 Retrieved from http://www.ecoinst.org.ua/html/201513pdf/rs9.pdf] (in Ukrainian)
Мацях І., Крамарець В. (2014). Всихання ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) на заході України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 24(7), 67-74. [Matsiakh, I., & Kramarets, V. (2014). Declining of Common Ash (Fraxinus excelsior L.) in Western Ukraine. Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine, 24(7), 67-74. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_7/12.pdf] (іn Ukrainian)
Мацях, І., Крамарець, В. (2020). Інвазії комах- філофагів на територію України. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 20, 11-25 [Matsiakh, I., & Kramarets, V. (2020). Invasive phyllophagous insects in Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 20, 11-25 https://doi.org/10.15421/412001] (in Ukrainian)
Цилюрик, А. В., Шевченко, С.В. Лісова фітопатологія. Київ, КВІЦ. [Tsyliuryk, A. V., & Shevchenko, S. V. (2008). Forest phytopathology. Kyiv, KVIC. ISBN 978-966-2003-26-0] (in Ukrainian)
Anderson, P. K., Cunningham, A. A., Patel, N. G., Morales, F. J., Epstein, P. R., & Daszak, P. (2004). Emerging infectious diseases of plants: pathogen pollution, climate change and agrotechnology drivers. Trends in Ecology & Evolution, 19, 535-544. https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.07.021
Anderson, L. G., Rocliffe, S., Haddaway, N. R., & Dunn, A. M. (2015). The role of tourism and recreation in the spread of non-native species: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 10: e0140833. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140833
Aukema, J. E., Leung, B., Kovacs, K., Chivers, C., Britton, K.O., Englin, J., ... Von Holle, B. (2011). Economic impacts of nonnative forest insects in the United States. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024587
Bacon, S. J., Aebi, A., Calanca, P., & Bacher, S. (2014). Quarantine arthropod invasions in Europe: the role of climate, hosts and propagule pressure. Diversity and Distributions, 20, 84-94. https://doi.org/10.1111/ddi.12149.
Bacon, S. J., Bacher, S., & Aebi, A. (2012). Gaps in border controls are related to quarantine alien insect invasions in Europe. PLoS ONE 7: e47689. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0047689.
Bandyopadhyay, R., & Frederiksen, R. A. (1999). Contemporary Global Movement of Emerging Plant Diseases. Annals of the New York Academy of Sciences, 894, 28-36. http://oar.icrisat.org/1802/1/AnnNewYorkAcadSci894_28-36_1999.pdf
Brasier, C.M. (2001). Rapid evolution of introduced plant pathogens via interspecific hybridization. BioScience, 51, 123-133. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0123:REOIPP]2.0.CO;2
Brasier, C. M. (2008). The biosecurity threat to the UK and global environment from international trade in plants. Plant Pathology, 57, 792-808. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2008.01886.x
Brasier, C. M., & Buck, K. W. (2001). Rapid evolutionary changes in a globally invading fungal pathogen (Dutch elm disease). Biological Invasions, 3, 223-233. https://doi. org/10.1023/A:1015248819864
Brasier, C., & Webber, J. (2010). Sudden larch death. Nature, 466, 824–825. https://doi.org/10.1038/466824a
Cahill, D. M., Rookes, J. E., Wilson, B. A., Gibson, L., & McDougall, K. L. (2008). Phytophthora cinnamomi and Australia’s biodiversity: impacts, predictions and progress towards control. Australian Journal of Botany, 56, 279–310. https://doi.org/10.1071/BT07159
CBD (2014). Pathways of introduction of invasive species, their prioritization and management; UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. Retrieved from https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf
Chungu, D., Muimba-Kankolongo, A., Wingfield, M. J., & Roux, J. (2010). Plantation forestry diseases in Zambia: contributing factors and management options. Annals of Forest Science, 67, 802. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00883623/document
Cobb, R. C., Filipe, J. A., Meentemeyer, R .K., Gilligan, C. A., & Rizzo D. M. (2012). Ecosystem transformation by emerging infectious disease: loss of large tanoak from California forests. Journal of Ecology, 100, 712-722. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2012.01960.x
Crowl, T .A., Crist, T. O., Parmenter, R. R., Belovsky, G., & Lugo, A. E. (2008). The spread of invasive species and infectious disease as drivers of ecosystem change. Frontiers in Ecology and the Environment, 6, 238–246. https://doi.org/10.1890/070151
Daszak, P., Cunningham, A. A., & Hyatt, A. D. (2000). Emerging infectious diseases of wildlife–threats to biodiversity and human health. Science, 287, 443-449. https://doi.org/10.1126/science.287.5452.443
Dawson, W., Burslem, D. F. R. P., & Hulme, P. E. (2009). Factors explaining alien plant invasion success in a tropical ecosystem differ at each stage of invasion. Journal of Ecology, 97, 657-665. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2009.01519.x
Davydenko, K., Vasaitis, R., Stenlid, J., & Menkis, A. (2013). Fungi in foliage and shoots of Fraxinus excelsior in eastern Ukraine: a first report on Hymenoscyphus pseudoalbidus. For. Path., 43, 462-467. https://doi.org/10.1111/efp.12055
Dehnen-Schmutz, K., Touza, J., Perrings, C., & Williamson, M. (2007a). The horticultural trade and ornamental plant invasions in Britain. Conservation Biology, 21, 224-231. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00538.x
Dehnen-Schmutz, K., Touza, J., Perrings, C., & Williamson, M. (2007b). A century of the ornamenta plant trade and its impact on invasion success. Diversity and Distributions, 13, 527-534. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2007.00359.x
Desprez-Loustau, M. L. (2009). Alien fungi of Europe. In Handbook of Alien Species in Europe, ed. Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE), 15. Dordrecht: Springer
Desprez-Loustau, M. L., Marçais, B., Nageleisen, L. M., Piou, D., & Vannini, A. (2006). Interactive effects of drought and pathogens in forest trees. Annals of Forest Science, 63, 597-612. https://doi.org/10.1051/forest:2006040
Desprez-Loustau, M. L., Robin, C., Buée, M., Courtecuisse, R., Garbaye, J., Suffert, F., Sache I., & Rizzo D. M. (2007). The fungal dimension of biological invasions. Trends Ecol Evol, 22, 472. https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.04.005
Duran A., Gryzenhout M., Slippers B., Ahumada R., Rotella A., Flores F., … Wingfield, M. J. (2008). Phytophthora pinifolia sp. nov. associated with a serious needle disease of Pinus radiata in Chile. Plant Pathology, 57, 715–727. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2008.01893.x
Dutech, C., Fabreguettes, O., Capdevielle, X., & Robin, C. (2010). Multiple introductions of divergent genetic lineages in an invasive fungal pathogen, Cryphonectria parasitica, in France. Heredity, 105, 220–228. Retrieved from https://www.nature.com/articles/hdy2009164.pdf?origin=ppub
Early, R., Bradley, B. A., Dukes, J. S., Lawler, J. J., Olden, J. D., Blumenthal, D. M., … Tatem, A. J. (2016). Global threats from invasive alien species in the twenty-first century and national response capacities. Nat Commun. Retrieved from https://www.nature.com/articles/ncomms12485
Eastburn, D. M., McElrone, A. J., & Bilgin, D. D. (2011). Influence of atmospheric and climatic change on plant-pathogen interactions. Plant Pathology, 60(1), 54-69. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02402.x
Essl, F., Bacher, S., Blackburn, T. M., Booy, O., Brundu, G., Brunel, S., … Jeschke, J. M. (2015). Crossing frontiers in tackling pathways of biological invasions. BioScience, 65, 769-782. https://doi.org/10.1093/biosci/biv082
Essl, F, Dietmar, M., Dullinger, S., Mang, T., & Hulme, P. E. (2010). Selection for commercial for¬estry determines global patterns of alien conifer invasions. Diversity and Distributions, 16, 911-921. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2010.00705.x
European Union (2019). Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1262 of 25 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1141 to update the list of invasive alien species of Union concern. Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/R_2016_1141_Union-list-2019-consolidation.pdf
Fernandez-Winzer, L., Cuddy, W., Pegg, G. S., Carnegie, A. J., Manea, A., & Leishman, M. R. (2020). Plant architecture, growth and biomass allocation effects of the invasive pathogen myrtle rust (Austropuccinia psidii) on Australian Myrtaceae species after fire. Austral Ecology, 45, 177-186. https://doi.org/10.1111/aec.12845
Fisher, M. C., Henk, D. A., Briggs, C. J., Brownstein, J. S., Madoff, L. C., McCraw, S. L., Gurr, S. J. (2012). Emerging fungal threats to animal, plant and ecosystem health. Nature, 484, 186-194. https://doi.org/10.1038/nature10947
Ganley, R. J., Watt, M. S., Manning, L., & Iturritxa, E. (2009). A global climatic risk assessment of pitch canker disease. Canadian Journal of Forest Research, 39, 2246–2256. https://doi.org/10.1139/X09-131
Garbelotto, M. (2008). Molecular analysis to study invasions by forest pathogens: examples from Mediterranean ecosystems. Phytopathologia Mediterranea, 47, 183–203. Retrieved from https://nature.berkeley.edu/garbelotto/downloads/garbelotto2008phytomed.pdf
García-Berthou, E., Alcaraz, C., Pou-Rovira, Q., Zamora, L., Coenders, G., & Feo, C. (2005). Introduction pathways and establishment rates of invasive aquatic species in Europe. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 62, 453-463. https://doi.org/10.1139/f05-017
Geils, B. W., Hummer, K. E., & Hunt, R. S. (2010). White pines, Ribes, and blister rust: a review and synthesis. Forest Pathology, 40, 147-185. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.2010.00654.x
Ghelardini, L., Luchi, N., Pecori, F., Pepori, A.L., Danti, R., Della Rocca, G., … Santini, A. (2017). Ecology of invasive forest pathogens. Biological Invasions, 19, 3183-3200. https://doi.org/10.1007/s10530-017-1487-0
Giraud, T., Gladieux, P., & Gavrilets, S. (2010). Linking the emergence of fungal plant diseases with ecological speciation. Trends in Ecology & Evolution, 25, 387-395. https://doi.org/10.1016/j.tree.2010.03.006
Gonthier, P., Garbelotto, M. (2011). Amplified fragment length polymorphism and sequence analyses reveal massive gene introgression from the European fungal pathogen Heterobasidion annosum into its introduced congener H. irregulare. Molecular Ecology, 20, 2756-2770. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2011.05121.x
Gonthier, P., Nicolotti, G., Linzer, R., Guglielmo, F., & Garbelotto, M. (2007). Invasion of European pine stands by a North American forest pathogen and its hybridization with a native interfertile taxon. Molecular Ecology, 16, 1389–1400. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2007.03250.x
Hansen, E. M. (1999). Disease and diversity in forest ecosystems. Australasian Plant Pathology, 28, 313–319.
Hanspach, J., Kühn, I., Pyšek, P., Boos, E., & Klotz, S. (2008). Correlates of naturalization and occupancy of introduced ornamentals in Germany. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 10, 241-250. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2008.05.001
Harrower, C. A., Scalera, R., Pagad, S., Schonrogge, K., & Roy, H. E. (2018). Guidance for interpretation of CBD categories on introduction pathways. Technical note prepared by IUCN for the European Commission. CEH Project no. C06225, 1-100.
Holzmuller, E. I., Jose, S., & Jenkins, M. A. (2010). Ecological consequences of an exotic fungal disease in eastern U.S. hardwood forests. Forest Ecology and Management, 259, 1347–1353. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2010.01.014
Hui, C., & Richardson, D. M. (2017). Invasion dynamics. Oxford University Press (Oxford), 1-322. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198745334.001.0001
Hulme, P. E. (2011). Addressing the threat to biodiversity from botanic gardens. Trends in Ecology and Evolution, 26, 168-74. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.01.005
Hulme, P. E. (2009). Trade, transport and trouble: managing invasive species pathways in an era of globalization. Journal of Applied Ecology, 46, 10-18. https://doi.org/10.1111/J.1365-2664.2008.01600.X
Hulme, P. E., Bacher, S., Kenis, M., Klotz, S., Kuhn, I., Minchin, D., … Vilà, M. (2008). Grasping at the routes of biological invasions: a framework for integrating pathways into policy. Journal of Applied Ecology, 45, 403-414. https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2007.01442.x
Hunter, G. C., Crous, P. W., Carnegie, A. J., Burgess, T. I., & Wingfield, M. J. (2011). Mycosphaerella and Teratosphaeria diseases of Eucalyptus; easily confused and with serious consequences. Fungal Diversity, 50, 145–166. https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/6019/1/mycosphaerella_and_teratosphaeria.pdf
Jules, E. S., Kauffman, M. J., Ritts, W. D., & Carroll, A. L. (2002). Spread of an invasive pathogen over a variable landscape: a nonnative root rot on Port Orford cedar. Ecology, 83, 3167–3181. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2002)083[3167:SOAIPO]2.0.CO;2
Jung, T., Chang, T. T., Bakonyi, J., Seress, D., Pérez-Sierra, A., Yang, X., … Horta Jung M. (2017). Diversity of Phytophthora species in natural ecosystems of Taiwan and association with disease symptoms. Plant Pathology, 66, 194–211. https://doi.org/10.1111/ppa.12564
Kaiser, B. A., & Burnett, K. M. (2010). Spatial economic analysis of early detection and rapid response strategies for an invasive species. Resource and Energy Economics, 32, 566-585. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2010.04.007
Katsanevakis, S., Deriu, I., D’Amico, F., Nuñes, A. L., Pelaez Sanchez, S., Crocetta, F., … Cardoso, A. C. (2015). European Alien Species Information Network (EASIN): supporting European policies and scientific research. Management of Biological Invasions, 6, 147-157. http://dx.doi.org/10.3391/mbi.2015.6.2.01
Kowalski, T. (2006). Chalara fraxinea sp. nov. associated with dieback of ash (Fraxinus excelsior) in Poland. Forest Pathology, 36(4), 264-270. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.2006.00453.x
Kubono, T., & Ito, S. (2002). Raffaelea quercivora sp. nov. associated with mass mortality of Japanese oak, and the ambrosia beetle (Platypus quercivorus). Mycoscience, 43, 255–260. https://doi.org/10.1007/S102670200037
Kühn, I., & Klotz, S. (2003). The alien flora of Germany - basics from a new German database. In: Child LE, Brock JH, Brundu G, Prach K, Pyšek P, Wade PM, Williamson M (Eds) Plant invasions: ecological threats and management solutions (pp. 89-100). Backhuys, Leiden
Küster, E. C., Kühn, I., Bruelheide, H., & Klotz, S. (2008). Trait interactions help explain plant invasion success in the German flora. Journal of Ecology, 96, 860-868. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2008.01406.x
Leung, B., Lodge, D. M., Finnoff, D., Shogren, J. F., Lewis, M., Lamberti, G. (2002). An ounce of prevention or a pound of cure: bioeconomic risk analysis of invasive species. Proceedings of the Royal Society of London B, 269, 2407-2413. https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2179
Liebhold, A., Brockerhoff, E., Garrett, L., Parke, J., & Britton, K. (2012). Live plant imports: the major pathway for the forest insect and pathogen invasions of the US. Frontiers in Ecology and the Environment, 10, 135-143. https://doi.org/10.1890/110198
Liebhold, A. M., Macdonald, W. L., Bergdahl, D., & Mastro, V. C. (1995). Invasion by exotic forest pests: a threat to forest ecosystems. Forest Science Monographs, 30, 1–49. https://doi.org/10.1093/forestscience/41.s1.a0001
Lilja, A., Rytkoenen, A., Hantula, J., Muller, M., Parikka, P., & Kurkela, T. (2011). Introduced pathogens found on ornamentals, strawberry and trees in Finland over the past 20 years. Agricultural and Food Science, 20, 74–85. https://doi.org/10.2137/145960611795163051
Loo, J. (2009). Ecological impacts of non-indigenous invasive fungi as forest pathogens. Biological Invasions, 11, 81-96. https://doi.org/10.1007/s10530-008-9321-3
Lovett, G. M., Canham, C. D., Arthur, M. A., Weathers, K. C., & Fitzhugh, R. D. (2006). Forest ecosystem responses to exotic pests and pathogens in Eastern North America. BioScience, 56, 395–405. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2006)056[0395:FERTEP]2.0.CO;2
Lovett, G. M., Weiss, M., Liebhold, A. M., Holmes, T. P., Leung, B., Lambert, K. F., … Weldy, T. (2016). Nonnative forest insects and pathogens in the United States: impacts and policy options. Ecological Applications, 26, 1437-1455. https://doi.org/10.1890/15-1176
Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S., & De Poorter, M. (2000). 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species A selection from the Global Invasive Species Database. Published by The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), 12p.
Macdonald, I. A. W., Kruger, F. J., & Ferrar, A. A. (1986). The Ecology and Management of Biological Invasions in Southern Africa. Oxford University Press: Cape Town
Mack, R., & Erneberg, M. (2002). The United States naturalized flora: largely the product of deliberate introductions. Annals of the Missouri Botanical Garden, 89, 176-189. https://doi.org/10.2307/3298562
Matsiakh, I. (2014). Assessment of forest pests and diseases in Protected Areas of Georgia. Report, European Neighborhood and Partnership Instrument East Countries Forest Law Enforcement and Governance II Program. 109 p.
Matsiakh, I. (2015). Assessment of forest pests and diseases in the native boxwood forests of Georgia. Report, European Neighborhood and Partnership Instrument East Countries Forest Law Enforcement and Governance II Program. 108 p.
Matsiakh, I., Doğmuş-Lehtijärvi, H. T., Kramarets, V., Aday Kaya, A. G., Oskay, F., Drenkhan, R., & Woodward, S. (2018). Dothistroma spp. in Western Ukraine and Georgia. Forest Pathology, 48(2). https://doi.org/10.1111/efp.12409
Matsiakh, I., & Kavtarishvili, M. (2015). Invasive species - threat to the natural populations of Colchis boxwood (Buxus colchica Pojark) in the forests of Georgia. In Integrated protection and plant quarantine. Prospects in the XXI century, 171-172. Kyiv, Ukraine
Matsiakh, I., Kramarets, V., Kavtarishvil, M., & Mamadashvili, G. (2016). Distribution of invasive species and their threat to natural populations of boxwood (Buxus colchica Pojark) in Georgia. Abstract of Observatree/IPSN Conference on Tree and Plant Health Early Warning Systems in Europe - Royal Botanic Gardens, Kew, UK, 23-24 February 2016. Retrieved from http://www.observatree.org.uk/events/observatree-ipsn-conference-abstracts.
Matsiakh, I., Solheim, H., Hietala, A. M., Nagy, N. E., & Kramarets, V. (2017). Assessment of seasonal patterns in tissue-specific occurrence of Hymenoscyphus fraxineus in stems of Fraxinus excelsior. Baltic Forestry, 23(1), 20-24. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/319303399_Assessment_of_ seasonal_patterns_in_tissue-specific_occurrence_of_Hymenoscyphus_fraxineus _in_stems_of_Fraxinus_excelsior
Matsiakh, I., Solheim, H., Nagy, N.E., Hietala, A.M., & Kramaret, V. (2016). Tissue-specific DNA levels and hyphal growth patterns of Hymenoscyphus fraxineus in stems of naturally infected Fraxinus excelsior saplings. Forest Pathology, 46(3), 206-214. https://doi.org/10.1111/efp.12245
Matsiakh, I., & Tsiklauri, K. (2015). Invasive species as a threat to natural populations of boxwood (Buxus colchica Pojark) on the protected areas in Georgia. Intern. Scientific Conf. "Challenges of the XXI century and their settlement in the forestry sector". 07-09 October 2015. Educational and Research Institute of the Forestry and Landscape.
Meshkova, V. L., Nazarenko, S. V., & Glod, O. I. (2020). The first data on the study of Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) in Kherson region of Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 21, 30-38. https://doi.org/10.15421/412023
Minchin D., Cook E. J., & Clark P. F. (2013). Alien species in British brackish and marine waters. Aquatic Invasions, 8, 3-19. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3391/ai.2013.8.1.02
Mitchell, R. J., Beaton, J. K., Bellamy, P. E., Broome, A., Chetcuti J., Eaton, S., … Hewison, R. L. (2014). Ash dieback in the UK: a review of the ecological and conservation implications and potential management options. Biological Conservation, 175, 95-109. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.04.019
Mitchell, R., Chitanava, S., Dbar, R., Kramarets, V., Lehtijärvi, A., Matchutadze, I., … Kenis, M. (2018). Identifying the ecological and societal consequences of a decline in Buxus spp. in Europe and the Caucasus. Biological Invasions, 20(12), 3605-3620. https://doi.org/10.1007/s10530-018-1799-8
Mooney, H. A., & Drake, J. A. (1986). Ecology of biological invasions of North America and Hawaii. New York: Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4988-7
Moricca, S., & Ragazzi, A. (2009). Lusus naturae: cambiamenti climatici ed invasioni di parassiti vegetali modificano il territorio agro-forestale [Freak of nature: climate change and invasions of plant parasites change the agro-forestry territory]. Rivista Italiana di Agronomia, 3, 13–17. https://doi.org/10.4081/ija.2009.s3.13
Nentwig, W. (2007). Pathways in animal invasions. In: W. Nentwig (Ed.) Biological invasions. Springer, Berlin Heidelberg (pp. 11-27). https://doi.org/10.1007/978-3-540-36920-2_2
Ogden, N. H., Wilson, J. R. U., Richardson, D. M., Hui, C., Davies, S.J., Kumschick, S., … Pulliam, J. R. C. (2019). Emerging infectious diseases and biological invasions: a call for a One Health collaboration in science and management. Royal Society Open Science, 6, 181577. https://doi.org/10.1098/rsos.181577
Osyczka, P., Mleczko, P., Karasiński, D., & Chlebicki, A. (2012). Timber transported to Antarctica: a potential and undesirable carrier for alien fungi and insects. Biological Invasions, 14, 15-20. https://doi.org/10.1007/s10530-011-9991-0
Paap, T., Burgess, T. I., Rolo, V., Steel, E., & Hardy, G. E. S. J. (2018). Anthropogenic disturbance impacts stand structure and susceptibility of an iconic tree species to an endemic canker pathogen. Forest Ecology and Management, 425, 145-153. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.05.055
Paap, T., Wingfield, M. J., Burgess, T. I., Hulbert, J. M., & Santin, A. (2020). Harmonising the fields of invasion science and forest pathology. NeoBiota, 62, 301-332. https://doi.org/10.3897/neobiota.62.52991
Parry, D., & Teale, S. A. (2011). Alien invasions: the effects of introduced species on forest structure and function. In J. D. Castello, & S. A. Teale (Eds.), Forest Health. An Integrated Perspective (pp. 115-162). Cambridge: Cambridge University Press
Pautasso, M., Aas, G., Queloz, V., & Holdenrieder, O. (2013). European ash (Fraxinus excelsior) dieback-A conservation biology challenge. Biological Conservation, 158, 37-49. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.08.026
Pergl, J., Sádlo, J., Petřík, P., Danihelka, J., Chrtek, J. Jr., Hejda, M., … Pyšek, P. (2016a). Dark side of the fence: ornamental plants as a source of wild-growing flora in the Czech Republic. Preslia, 88, 163-184. Retrieved from https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163342297
Pergl, J., Sádlo, J., Petrusek, A., Laštůvka, Z., Musil, J., Perglová, I., Šanda R., … Pyšek, P. (2016b). Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota, 28, 1-37. https://doi.org/10.3897/neobiota.28.4824
Prospero, S., & Cleary, M. (2017). Effects of host variability on the spread of invasive forest diseases. Forests, 8(3), 80. https://doi.org/10.3390/f8030080
Prospero, S., & Rigling, D. (2012). Invasion genetics of the chestnut blight fungus Cryphonectria parasitica in Switzerland. Phytopathology, 102, 73–82. https://doi.org/10.1094/PHYTO-02-11-0055
Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T., … Richardson, D. M. (2020). Scientists’ warning on invasive alien species. Biological Reviews, 95(6), 1-25. https://doi.org/10.1111/brv.12627
Pyšek, P., Křivánek, M., & Jarošík, V. (2009). Planting intensity, residence time, and species traits de¬termine invasion success of alien woody species. Ecology, 90, 2734–2744. https://doi.org/10.1890/08-0857.1
Pyšek, P., Richardson, D.M., Pergl, J., Jarošík, V., Sixtová, Z., Weber, E. (2008). Geographical and taxonomical biases in invasion ecology. Trends in Ecology & Evolution, 23, 237-244. https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.02.002
Queloz, V., Grunig, C. R., Berndt, R., Kowalski, T., Sieber, T. N., & Holdenrieder, O. (2011). Cryptic speciation in Hymenoscyphus albidus. Forest Pathology, 41, 133–142. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.2010.00645.x
Rabitsch, W., Genovesi, P., Scalera, R., Biała, K., Josefsson, M., & Essl, F. (2016). Developing and testing alien species indicators for Europe. Journal for Nature Conservation, 29, 89-96. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2015.12.001
Reichard, S. H., & White, P. S. (2003). Invasion biology: an emerging field of study. Annals of the Missouri Botanical Garden, 90, 64-66. https://doi.org/10.2307/3298526
Rigling, D., & Prospero, S. (2018). Cryphonectria parasitica, the causal agent of chestnut blight: invasion history, population biology and disease control. Molecular Plant Pathology, 19, 7-20. https://doi.org/10.1111/mpp.12542
Rizzo, D. M. (2005). Exotic species and fungi: interactions with fungal, plant, and animal communities. In T. Digthon, P. Oudemans, & , J.-F. White (Eds.), The Fungal Community: Its Organization and Role in the Ecosystem (pp. 857–877). Florida: Boca Raton, CRC
Rizzo, D. M., & Garbelotto, M. (2003). Sudden oak death: endangering California and Oregon forest ecosystems. Frontiers in Ecology and the Environment, 1, 197-204. https://doi.org/10.1890/1540-9295(2003)001[0197:SODECA]2.0.CO;2
Roy, H. E., Preston, C. D., Harrower, C. A., Rorke, S. L., Noble, D., Sewell, J., … Pearman, D. (2014). GB Non-native Species Information Portal: documenting the arrival of non-native species in Britain. Biological Invasions, 16, 2495–2505. https://doi.org/10.1007/s10530-014-0687-0
Roy, H. E., Hesketh, H., Purse, B. V., Eilenberg, J., Santini, A., Scalera, R., … Dunn, A. M. (2017). Alien pathogens on the Horizon: opportunities for predicting their threat to wildlife. Conservation Letters, 10(4), 477-484. https://doi.org/10.1111/conl.12297
Roux, J., Greyling, I., Coutinho, T. A., Verleur, M., & Wingfeld, M. J. (2013). The myrtle rust pathogen, Puccinia psidii, discovered in Africa. IMA Fungus, 4, 155-159. https://doi.org/10.5598/imafungus.2013.04.01.14
Santini, A., Ghelardini, L., De Pace, C., Desprez‐Loustau, M. L., Capretti, P., Chandelier, A., … Stenlid, J. (2013). Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe. New Phytologist, 197, 238-250. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04364.x
Seebens, H., Blackburn, T. M., Dyer, E. E., Genovesi, P., Hulme, P. E., Jeschke, J. M., … Essl, F. (2018). Global rise in emerging alien species results from increased accessibility of new source pools. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115, E2264–E2273. https://doi.org/10.1073/pnas.1719429115
Seebens, H., Blackburn, T. M., Dyer, E. E., Genovesi, P., Hulme, P. E., Jeschke, J. M., … Essl, F. (2017). No saturation in the accumulation of alien species worldwide. Nature Communications, 8, 14435. https://doi.org/10.1038/ncomms1443
Scherm, H., & Coakley, S. M. (2003). Plant pathogens in a changing world. Austr Plant Pathol, 32, 157-165. https://doi.org/10.1071/AP03015
Shearer, B. L., Crane, C. E., Barrett, S., Cochrane, A. (2007). Phytophthora cinnamomi invasion, a major threatening process to conservation of flora diversity in the South-west Botanical Province of Western Australia. Australian Journal of Botany, 55, 225-238. https://doi.org/10.1071/BT06019
Smith, L. L., Allen, D. J., & Barney, J. (2015). The thin green line: sustainable bioenergy feedstocks or invaders in waiting. NeoBiota, 25, 47-71. https://doi.org/10.3897/neobiota.25.8613
Theoharides, K. A., & Dukes, J. S. (2007). Plant invasion across space and time: factors affecting nonindigenous species success during four stages of invasion. New Phytol, 176, 256-273. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2007.02207.x
Torii, M., Matsuda, Y., Murata, M., & Ito, S. (2011). Spatial distribution of Raffaelea quercivora hyphae in transverse sections of seedlings of two Japanese oak species. Forest Pathology, 41, 293–298. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.2010.00672
Wilson, J. R. U., Bacher, S., Daehler, C. C., Groom, Q. J., Kumschick, S., Lockwood, J. L., … Richardson D. M. (2020a). Frameworks used in Invasion Science: progress and prospects. NeoBiota, 62, 1-30. https://doi.org/10.3897/neobiota.62.58738
Wilson, J. R. U., Dormontt, E. E., Prentis, P. J., Lowe, A. J., & Richardson, D. M. (2009). Something in the way you move: dispersal pathways affect invasion success. Trends in Ecology and Evolution, 24, 136-144. https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.10.007
Wingfield, M. J., Hammerbacher, A., Ganley, R. J., Steenkamp, E. T., Gordon, T. R., Wingfield, B. D., & Coutinho, T. A. (2008). Pitch canker caused by Fusarium circinatum – a growing threat to pine plantations and forests worldwide. Australasian Plant Pathology, 37, 319-334. https://doi. org/10.1071/AP08036
Wingfield, M. J., Roux, J., & Wingfield, B. D. (2011). Insect pests and pathogens of Australian acacias grown as non-natives – an experiment in biogeography with far-reaching consequences. Diversity and Distributions, 17, 968–977. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2011.00786.x
Wingfield, M. J., Slippers, B., Wingfield, B. D., & Barnes, I. (2017). The unified framework for biological invasions: a forest fungal pathogen perspective. Biological Invasions, 19, 3201-3214. https://doi.org/10.1007/s10530-017-1450-0
Xu, H., Qiang, S., Genovesi, P., Ding, H., Wu, J., Meng, L., … Pyšek, P. (2012). An inventory of invasive alien species in China. NeoBiota, 15, 1-26. https://doi.org/10.3897/neobiota.15.3575
Xu, H., Qiang, S., Han, Z., Guo, J,. Huang, Z., Sun, H., … Wan, F. (2006a). The status and causes of alien species invasion in China. Biodivers Conserv, 15(9), 2893-2904. https://doi.org/10.1007/s10531-005-2575-5
Xu, R. D., Dickie, I. A., Wingfield, M. J., Hirsch, H., Crous, C. J., Meyerson, L. A., … Le Roux, J. J. (2006b). Evolutionary dynamics of tree invasions: complementing the unified framework for biological invasions. AoB Plants, 8, plw085. https://doi.org/10.1093/aobpla/plw085
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ