Посівна якість насіння Pinus sylvestris L. у насадженнях західного регіону України

  • Iurii Debryniuk Національний лісотехнічний університет України https://orcid.org/0000-0002-0994-349X
  • Yuriy Veremchuk Львівська лісонасіннєва лабораторія
Ключові слова: сосна звичайна; однорідні партії насіння; чистота; маса 1000 насінин; енергія проростання; схожість; зараження патогенами; класи якості насіння.

Анотація

Вивчено посівні якості однорідних партій насіння Pinus sylvestris L.– чистоту, масу 1000 насінин, енергію проростання, схожість, зараження фітопатогенами за результатами аналізу середніх зразків ВП «Львівська лісонасіннєва лабораторія» впродовж 2010-2020 років.

Встановлено, що у лісових насадженнях західного регіону посівні якості насіння сосни звичайної загалом є високими. Впродовж вказаного періоду лабораторія здійснила аналіз середніх зразків, які репрезентують 488 однорідні партії насіння Pinus sylvestris за їхньої загальної маси 6,4 т. Кожного року в середньому формувалось 41-45 однорідних партій насіння за середньої маси 12,2-14,1 кг.

Однорідні партії насіння сосни характеризуються високим показником чистоти (Хmid = 96-96,5%) за мінімальних значень окремих варіант 90,5-91,0%.

Середні значення маси 1000 насінин залишаються досить високими і дуже подібними (7,0-7,1 г) за мінімальних значень окремих варіант 5,1-5,9 і максимальних – 8,4-9,0 г. Середнє значення енергії проростання насіння Pinus sylvestris становить 69,1-77,2%, однак у всіх випадках спостережено значну мінливість ознаки, що свідчить про неоднорідність насінного матеріалу внаслідок його заготівлі на різних лісонасінних об’єктах, різних термінів його зберігання та різної технології переробки. Середнє значення технічної схожості насіння сосни звичайної становить 86,3-90,9% з наявністю чіткої тенденції до підвищення схожості впродовж останніх чотирьох років.

Залежності між показниками маси 1000 насінин  та їхньою схожістю не встановлено: низька схожість може бути властива як дрібному, так і великому за розмірами насінню. Лише для насіння зі схожістю 85% найбільша кількість проб у 1000 насінин має масу більше 7 грам.

Серед 488 однорідних партій насіння I, II, III класів якості розподіляється наступним чином: 37, 50 і 11%; некондиційне насіння серед досліджених однорідних партій займає лише 2%.

Посилання

1. Белеля С. О., Дебринюк Ю. М. (2017). Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся. Львів: Галицька Видавнича Спілка. 444 с. [Belelia, S. O., & Debryniuk, Iu. M. (2017). Cultivation of species of the genus Larix L. in artificial plantations of Western Polesie. Lviv: Galician Publishing Union ISBN 978-617-7363-56-8] (in Ukrainian)
2. Булат А. Г. (2016). Вплив норми висіву насіння сосни звичайної на вихід стандартних сіянців у плівкових теплицях. Науковий вісник НЛТУ України, 26(3), 226-231. [Bulat, A. (2016). The Influence of scots pine seeding rate on the yield of standard seedlings seeds in greenhouses. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 26(3), 226-231. https://doi.org/10.15421/40260337] (in Ukrainian)
3. Дебринюк Ю. М. (2015). Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco у насадженнях західного регіону України. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 13, 114-119. [Debryniuk, Iu. M. (2015). The peculiarities of quality indicators of seeds of Pseudotsuga menziesii Mirb Franko in forest stands of the western region of Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 13, 114-119. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/105] (in Ukrainian)
4. Дебринюк Ю. М. (2013). Посівні якості насіння ялиці білої у лісових насадженнях західного регіону України. Лісівництво і агролісомеліорація, 123, 13-21. [Debryniuk, Iu. M. (2013). Quality indicators of Abies alba Mill. seeds in plantations of western regions of Ukraine. Forestry and Forest Melioration, 123, 13-21. Retrieved from http://forestry-forestmelioration.org.ua/index.php/journal/issue/view/10/123-pdf] (in Ukrainian)
5. Дебринюк Ю. М., Веремчук Ю. С. (2013). Посівні якості насіння модрини у насадженнях західного регіону України. Наукові праці: Лісівнича академія наук України, 11, 119-125. [Debryniuk, Iu. M., & Veremchuk, Yu. S. (2013). Quality indicators of Larch seeds in plantations of western region of Ukraine. Scientific works: Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 11, 119-125. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/article/view/337] (in Ukrainian)
6. Дебринюк Ю. М., Яворський М. В., М’якуш І. І. (2021). Селекційна інвентаризація об’єктів постійної лісонасінної бази ДП «Буське лісове господарство» та шляхи відтворення генетичних ресурсів основних лісотвірних порід. Львів: Компанія «Манускрипт». 152 с. [Debryniuk, Iu. M., Yavorsky, M. V, & Myakus, І. І. Selection inventory of the facilities of the permanent forest seed base at the Busk Forestry State Enterprise, and ways of reproduction of genetic resources of the main forest-forming species. Lviv: Manuscript Company ISBN 978-966-2400-93-9] (in Ukrainian)
7. ДСТУ 5036:2008 (2009). Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначення чистоти, маси 1000 насінин та вологості. [Чинний від 2009-01-01]. Вид. офіційне. Київ: Держспоживстандарт України [DSTU 5036: 2008 (2009). Seeds of trees and shrubs. Methods of sampling, determination of purity, 1,000-seed weight, and moisture content. [Effective from January 01,2009]. Official edition. Kyiv: Ukraine’s Derzhspozhyvstandart] (in Ukrainian)
8. ДСТУ 8558:2015 (2017). Насіння дерев і кущів. Методи визначення посівних якостей (схожості, життєздатності, доброякісності). [Чинний від 2017-01-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ» [DSTU 8558: 2015 (2017). Seeds of trees and shrubs. Methods for determining sowing qualities (germination, viability, good quality). [Effective from January 01, 2017]. Official edition. Kyiv: the UkrNDNTs State Enterprise] (in Ukrainian)
9. ДСТУ 7127:2009 (2011). Насіння дерев та кущів. Методи фітопатологічної та ентомологічної експертизи. [Чинний від 2012-01-01]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України [DSTU 7127: 2009 (2011). Seeds of trees and shrubs. Methods of phytopathological and entomological examination. [Effective from January 01, 2012].Official edition. Kyiv: Ukraine’s Derzhspozhyvstandart] (in Ukrainian)
10. ДСТУ 9053:2020 (2021). Насіння дерев і кущів. Посівні якості. Технічні умови. [Чинний від 2021-04-01]. Вид. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ» [DSTU 9053: 2020 (2021). Seeds of trees and shrubs. Sowing qualities. Specifications. [Effective from January 04, 2021]. Official edition. Kyiv: the UkrNDNTs State Enterprise] (in Ukrainian)
11. Усцький І. М., Дишко В. А., Михайличенко О. А. (2019). Особливості проростання насіння та росту сіянців дерев сосни звичайної різної стійкості проти кореневої губки. Лісівництво і агролісомеліорація, 134, 154-161. [Ustskiy, I. M., Dyshko, V. A., & Mykhailichenko, O. A. (2019). Peculiarities of seed germination and seedling growth of scots pine trees with different root rot resistance. Forestry and Forest Melioration, 134, 154-161. https://doi.org/10.33220/1026-3365.134.2019.154] (in Ukrainian)
12. Фучило Я. Д., Лось С. А., Сбитна М. В., Плотнікова О. М. (2016). Характеристики насіння та ростові показники сіянців псевдотсуги Мензіса різного географічного походження Лісівництво і агролісомеліорація, 129, 76-83. [Fuchylo, Ya. D., Los, S. A., Sbytna, M. V., & Plotnikova, O. V. (2016). Characteristics of seeds and growth indicators of Douglas fir seedlings of different geographical origin. Forestry and Forest Melioration, 129, 76-83. Retrieved from http://forestry-forestmelioration.org.ua/index.php/journal/issue/view/4] (in Ukrainian)
13. Hauke-Kowalska, M., Borowiak, E., Barzdajn, W., Kowalkwski, W., Korzeniewicz, R., & Wawro, T. (2019). Cone and seeds variability in seed orchards and seed stands of Pinus sylvestris L. Baltic Forestry, 25 (2), 187-192. https://doi.org/10.46490/vol25iss2pp187
14. Kaliniewicz Z., Tylek, P., Markowski, P., Anders A., Tadeusz Rawa, T., & Głażewska, E. (2014). Analysis of correlations between selected physical properties and color of scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds. Technical Sciences, 17 (3), 259-274. Retrieved from http://www.uwm.edu.pl/wnt/technicalsc/tech_17_3/b06.pdf
15. Nygren, M., Himanen, K., & Ruhanen, H. (2016). Viability and germination of Scots pine seeds after freezing of harvested cones in vitro. Canadian Journal of Forest Research, 46(8), 1035-1041. https://doi.org/10.1139/cjfr-2016-0107
16. Sivacioglu, A., & Ayan S. (2008). Evaluation of seed production of scots pine (Pinus sylvestris L.) clonal seed orchard with cone analysis method. African Journal of Biotechnology, 7(24), 4393-4399. Retrieved from https://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/59596
17. Zhi-bin Gui, Li-min Qiao, & Jun-jun Zhao (2003). Improved germination of pine seeds by electrostatic field treatment: the original, unedited version of a paper submitted to the XII World Forestry Congress FAO. Quebec City, Canada. Retrieved from http://www.fao.org/3/XII/0967-B1.htm
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА