Розвиток відновної енергетики у світлі підходів еколого-економічної теорії: виклики для політики сталого розвитку

Ключові слова: екологічна економіка; економіка довкілля; енергетичний перехід; політичні інструменти; сталість.

Анотація

Окреслено можливості та труднощі переходу до відновної енергетики в Україні. Наголошено на необхідності обмеження використання ресурсів, зокрема використання енергоресурсів у світовій економіці. Проаналізовано теоретичні підходи екологічної економіки та економіки довкілля до енергетичних викликів сучасного світу. Дослідники у галузі економіки довкілля і природних ресурсів  відносять трансформацію енергетичних систем до одного з двадцяти найнагальніших викликів сучасного світу, наголошуючи на тому, що швидкість енергетичного переходу значною мірою залежить від політичного процесу, який учасникам ринку передбачити складно. Політичні та екологічні ризики, разом із довгостроковим характером інвестицій в енергетику та пов’язану з ними інфраструктуру, становлять значну цікавість для наукових досліджень і практики.

Наведено аналіз питань з доцільності та шляхів обмеження використання ресурсів у світі у контексті трьох основних наукових проблем (сталий масштаб, справедливий розподіл, ефективне розташування), які, згідно з теорією екологічної економіки, потрібно вирішити, щоб досягнути сталості. Критично оцінено інструменти обмеження використання енергії та їхня здатність надати ефективні відповіді на основні проблеми, сформульовані в екологічній економіці. Підходи екологічної економіки до економічної політики  обгрунтовують доцільність її реформування в еколого-економічну політику, або ж, якщо виходити з її мети – у політику сталого розвитку. Запропоновано застосовувати принципи формування політики сталого розвитку енергетики на основі ідеї енергетичного переходу, регулювання споживання енергоресурсів та підвищення енергоефективності.

Посилання

1. Дячук О., Чепелєв М., Подолець Р. , Трипольська Г., Венгер В., Саприкіна Т., ... Юхимець Р. (2017). Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року; за заг. ред. Ю. Огаренко та Алієвої О. Київ: Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА». 88 с. [Dyachuk, O., Chepelev, M., Podolets, R., Trypolska, G., Wenger, V., Saprykina, T., ...Yukhimets, R. (2017). Ukraine's transition to renewable energy by 2050. Edited by Yu. Ogarenko and O. Aliyeva. Kyiv: The Heinrich Boll Foundation office in Ukraine. Published by ART KNIGA LLC] (in Ukrainian)
2. Миколюк О. А. (2019). Стан та розвиток відновлюваних джерел енергії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 1, 174-183. [Mikolyuk, O. A. (2019). Condition and development of renewable energy sources. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 1, 174-183. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_34] (in Ukrainian)
3. Туниця Ю. Ю. (2006). Еко-економіка і ринок: подолання суперечностей. Київ: Знання. 314 с. [Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Eco-economics and the market: overcoming contradictions. Kyiv: Knowledge] (in Ukrainian)
4. Шевченко М. (2021). NEFCO призупинила інвестиції в "зелену" енергетику України: чому це тривожний дзвіночок. [Shevchenko, M. (2021). NEFCO has suspended investments in "green" energy in Ukraine: why is it an alarm bel. Retrieved from https://ecopolitic.com.ua/ua/news/nefco-vidmovilasya-investuvati-v-zelenu-energetiku-ukraini-chomu-ce-trivozhnij-dzvinochok] (in Ukrainian)
5. Bretschger, L., & Pittel, K. (2020). Twenty Key Challenges in Environmental and Resource Economics. Environmental and Resource Economics, 77, 725-750. https://doi.org/10.1007/s10640-020-00516-y
6. Costanza, R. (1989). What Is Ecological Economics? Ecological Economics, 1, 1-7.
7. Costanza, R., Daly, H. E., & Bartholomew, J. A. (1991). Goals, Agenda and Policy Recommendations for Ecological Economics. In R. Costanza (Ed.) Ecological Economics: the science and management of sustainability (pp. 1-21). New York: Columbia University Press.
8. Costanza, R., Alperovitz, G., Herman, E. D., Farley, J., Carol, F., Jackson, T. …Colman, R. (2012). Building a Sustainable and Desirable Economy‐in‐Society‐in‐Nature. New York, USA: United Nations Division for Sustainable Development
9. Daly, H. Е. (1992). Allocation, Distribution, and Scale: towards an Economics that Is Efficient, Just, and Sustainable. Ecological Economics, 6, 185-193.
10. Daly, H. E., & Farley, J. (2003). Ecological Economics: Principles and Applications: Island Press
11. Georgescu‐Roegen, N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, MA: USA Harvard University Press
12. Kish, K., & Farley, J. (2021). A Research Agenda for the Future of Ecological Economics by Emerging Scholars. Sustainability, 13(3), 1557. https://doi.org/10.3390/su13031557
13. Kiss, V. (2018). Energy Use Caps under Scrutiny: An Ecological Economics Perspective. Society and Economy, 40(1), 45-67. https://doi.org/10.1556/204.2018.40.1.4
14. Malthus, T. (1798): An Essay on the Principle of Population. London: Joseph Johnson
15. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. (1972). The Limits to Growth. In Green Planet Blues: Critical Perspectives on Global Environmental Politics 102 (p. 27). Routledge, New York, NY, USA
16. Ricardo, D. (1911). The Principles of Political Economy and Taxation. Alexandria Governorate: Library of Alexandria
17. Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S. III., Lambin, E. ... Foley, J. (2009). Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, 14(2). Retrieved from http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
18. Prakash, A., & Grupta, A. (1994). Are Efficiency, Equity, and Scale Independent? Letter to the Editor. Ecological Economics, 10, 89-91.
19. Soddy, F. (1987). Virtual Wealth and Debt. Torrance, CA, USA: Noontide Press
20. Söderbaum, P. (2000). Ecological Economics. A Political Economics Approach to Environment and Development. London: Earthscan
21. Soloviy, I., Melnykovych, M., Björnsen Gurung, A., Hewitt, R. J., Maksymiv. L., Brang, P., Meessen, H., & Kaflyk, M. (2019). Innovation in the use of wood energy in the Ukrainian Carpathians: Opportunities and threats for rural communities. Forest Policy and Economics, 104, 160-169. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.001
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА