Комплексне оцінювання послуг екосистем лісоаграрного ландшафту

Ключові слова: агроекосистеми; біоенергетичні плантації; землекористування; вартість послуг екосистем; ринкові послуги; неринкові послуги.

Анотація

 

Метою статті є систематизація основних параметрів та алгоритму методики загального комплексного еколого-економічного оцінювання лісоаграрного ландшафту на основі теорії послуг екосистем, здійснення такого оцінювання на прикладі конкретного об'єкта та інтерпретація його результатів. Результати оцінювання можуть бути використані для визначення формування сценаріїв трансформації структури землекористування лісоаграрного ландшафту. Проаналізовано значення розуміння послуг екосистем для обгрунтування рішень щодо землекористування. Охарактеризовано особливості агроекосистем як постачальнка і споживача послуг екосистем в сучасних умовах. Запропоновано ідентифікувати та оцінювати  послуги екосистем  з погляду нової комплексної системи виробництва у ландшафті, що надає послуги забезпечення (продукти харчування, енергію) та підтримувальні і культурні послуги екосистем водночас. Розраховано вартість окремих ринкових і неринкових послуг екосистем та загальну вартість екосистемних послуг, наданих комбінованою системою землекористування (сільськогосподарські угіддя, пасовища та біоенергетичні плантації) для дослідної ділянки території у Жовківському районі Львівської області. У розрахунку взяті до уваги такі послуги екосистем: послуга з біологічної боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур; послуги з регулювання фіксації азоту і мінералізації грунту для сільськогосподарських культур і мікроорганізмів; послуга сприяння грунтоутворенню за допомогою дощових черв'яків;  виробництво продуктів і кормів (сільськогосподарські культури і пасовище); виробництво сировини (біомаси); нагромадження вуглецю в грунті; гідрологічний потік у запасах  підземних вод;  послуга запилення рослин комахами, а також культурна послуга (ландшафтна естетика).

Посилання

1. Державна служба статистики України (2021). Офіційний сайт (Електронний ресурс). [State Statistics Service of Ukraine (2021). Official site (Electronic resource). Retrieved from www.ukrstat.gov.ua] (in Ukrainian)
2. Дебринюк Ю. М., Соловій І. П. (2012). Плантаційне лісовирощування: еколого-економічні, технологічні та лісівничі особливості. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 10, 48-54. [Debryniuk, Yu. M., Soloviy, I. P. (2012). Forest plantations: environmental, economic, technological and silvicultural aspects. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 10, 48-54. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/issue/view/13] (in Ukrainian)
3. Ільмінська Л. (2020). Запилення рослин комахами. Екосистемні послуги. Ukrainian Nature Conservation Group, 2020. [Ilminska, L. (2020). Pollination of plants by insects. Ecosystem services. Ukrainian Nature Conservation Group, 2020. Retrieved from https://uncg.org.ua/zapylennia-roslyn-komakhamy/] (in Ukrainian)
4. Карпенко А. (2019). Бджолономіка: як працює ринок платного запилення. Agravery. [Karpenko, A. (2019). Beekeeping-economy: how the paid pollination market works. Agravery. Retrieved from https://agravery.com/uk/posts/show/bdzolonomika-ak-pracue-rinok-platnogo-zapilenna] (in Ukrainian)
5. Кучер А. В. (2019). Стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату: монографія. Харків: ФОП Бровін О.В. [Kucher A.V. (2019). Strategic directions of low-carbon land use development as a guarantee of resilience to climate change: monograph. Kharkiv: FOP Brovin OV] (in Ukrainian)
6. Посудін Ю. І. (2012). Моніторинг довкілля з основами метрології. – Київ. 432 с. [Posudin Yu. I. (2012). Environmental monitoring with the basics of metrology. Kyiv. Retrieved from: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1568 2] (in Ukrainian)
7. Соловій І. П. Кулешник Т. Я. (2011). Трактування ключових термінів концепції послуг екосистем з огляду на еколого-економічні дослідження ландшафтів. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 9, 174-178. [Soloviy, I. P., Kuleshnyk, T. Ya. (2011). Interpretation of ecosystem services concept key terms from the perspective of ecological economic studies at landscape level. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 9, 174-178. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/issue/view/14] (in Ukrainian)
8. Соловій І. П., Перебора С. В. (2009). Еколого-економічні та лісополітичні аспекти розвитку плантаційного лісовирощування. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 19.4, 61-67 [Soloviy I. P., Perebora S. V. (2009). Ecological, economic and forest policy aspects of plantation forestry development. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 19.4, 61-67. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2009/19_4/index.htm] (in Ukrainian)
9. Стойко Н. Є., Стадницька О. В. (2020). Ефективне використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель: аспект планування. Український журнал прикладної економіки, 5(1), 333-341. [Stoyko, N. E., Stadnytska, O. V. (2020). Effective use of degraded and unproductive agricultural lands: planning aspect. Ukrainian Journal of Applied Economics, 5(1), 333-341. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-39] (in Ukrainian)
10. Шкварук М. М., Делеменчук М. І. (1976). Грунтознавство. Київ: Вища школа. 320 с. [Shkvaruk M. M., & Delemenchuk M. I. (1976). Pedology. Kyiv, Vyshcha Shkola. Retrieved from https://collectedpapers.com.ua/category/soil_science] (in Ukrainian)
11. Bjorklund, J., Limburg, K. E., & Rydberg, T. (1999). Impact of production intensity on the ability of the agricultural landscape to generate ecosystem services: an example from Sweden. Ecological Economics, Volume, 29(2), 269-291. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00014-2.
12. Costanza, R., Ervin, D., Bluffstone, R., Boyd, J., Brown, D., Chang, ... Yeakley, V. (2011). Valuing Ecological Systems and Services. F1000 Biology Reports, 3(14). 10.3410/B3-14.
13. Costanza, R., Groot, R., Sutton, P., Van der Ploeg, S., Anderson, S., Farber, S. .... Turner, R. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152-158. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002
14. Daily, G., Soderqvist, T., Aniyar, S., Arrow, K., Dasgupta, P., Ehrlich, P. R., … Walker, B. (2000). The value of nature and the nature of value. Science, 289 (5478), 395. https://doi.org/10.1126/ science.289.5478.395
15. FAO (2007). The State of Food and Agriculture: Paying Farmers for Environmental Services. FAO Agriculture Series, 38, Rome
16. Gomes, E., Inácio, M., Bogdzevič, K., Kalinauskas, M., Karnauskaitė, D., & Pereira P. (2021). Future land-use changes and its impacts on terrestrial ecosystem services: A review. Science of The Total Environment, 781, 146716, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146716
17. Grunewald, K., & Bastian, O. (2015). Ecosystem Services (ES): More Than Just a Vogue Term? In K. Grunewald, O. Bastian (Eds.), Ecosystem Services – Concept, Methods and Case Studies (pp. 1-11). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44143-5
18. MEA (2005). Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Washington, DC: Island Press
19. Porter, J., Costanza, R., Sandhu, H., Sigsgaard, L., & Wratten, S. (2009). The Value of Producing Food, Energy, and Ecosystem Services within an Agro Ecosystem. AMBIO: A J. of the Human Environment, 38(4), 186-193. https://doi.org/10.1579/0044-7447-38.4.186
20. Raymond, C. M., Singh, G. G., Benessaiah, K., Turner, N. J., Nelson, H., & Chan, K. M. A. (2013). Engaging multiple disciplines in ecosystem services research and assessment. BioScience, 63(12), 913-914. https://doi.org/10.1525/bio.2013.63.12.18
21. Wratten, S., Sandhu, H., Cullen, R., & Costanza, R. (2013). Ecosystem Services in Agricultural and Urban Landscapes. Queensland, Australia: Wiley-Blackwell
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ