Особливості технічного стану лісових шляхів в Українських Карпатах

  • Volodymyr Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака https://orcid.org/0000-0002-3201-1199
Ключові слова: гірські ліси; транспортна інфраструктура; густота; види шляхів; протяжність; розташування; рівень капітальності; показники якості.

Анотація

Представлено результати досліджень мережі лісових шляхів, що використовують для вивезення деревини, яку заготовляють на лісових територіях, розташованих на північно-східному мегасхилі Українських Карпат. Дослідження приурочені до двох державних підприємств із загальною площею лісів близько 105 тис. га. Під час польових робіт встановлювали місця розташування лісових шляхів, параметри і технічний стан їх дорожнього полотна та штучних споруд. Загальна довжина обстежених лісових шляхів становить понад 360 км. Оцінювання стану дорожнього полотна та водопропускних споруд здійснювали за трьохбальною системою.

Транспортна мережа лісових підприємств представлена двома типами шляхів: лісові автодороги і лісові проїзди. При цьому, лісові проїзди становлять значну частину протяжності транспортної мережі (32,3-53,3%). Спостережено низьку густоту транспортної мережі, яка становить 2,7-4,5 км/1000 га з урахуванням усіх видів лісових шляхів.

Виявлено наявність суттєвих відмінностей у характері розташування, ступені капітальності і технічному стані лісових автодоріг та проїздів. Лісові автодороги мають вищу частку протяжності ділянок із задовільним технічним станом (72-85%), а також значну кількість капітальних мостів із застосуванням залізобетонних конструкцій (22-44%). Для них характерне влаштування дорожнього одягу перехідного типу (72-88%). Лісові проїзди характеризуються значно нижчою капітальністю та гіршим технічним станом. На більшій частині їх протяжності (59-64%) влаштовано дорожній одяг нижчого типу. На переходах через водотоки збудовано дерев’яні або комбіновані мости, переважна більшість яких мають незадовільний технічний стан. На лісових проїздах питома кількість бродів є приблизно в три рази більшою, ніж на лісових автодорогах.

Посилання

1. Гопкало В. (2019). Стратегія дій. Виконання вимог Карпатської конвенції як запорука сталого лісоуправління в Карпатах. Лісовий і мисливський жур-нал, 6, 11-14 [Gopkalo V. (2019) Action strategy. Compliance with the requirements of the Carpathian Convention as a guarantee of sustainable forest management in the Carpathians. Forest and hunting magazine, 6, 11-14. Retrieved from https://journals.ua/reader/30319.html?list=1] (in Ukrainian)
2. Державна цільова програма «Ліси України» на 2010-2015 роки (2009). [State target program «Forests of Ukraine» for 2010-2015 (2009). Retrieved from https: //www.kmu.gov.ua/npas/242334419] (in Ukrainian)
3. Державна програма розвитку регіону Українських Карпат на 2020-2022 роки (2019). [State program development of the Ukrainian Carpathians region for 2020-2022 (2019) Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2019-%D0%BF#Text] (in Ukrainian)
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» (2019). [Law of Ukraine «On Amendments to Certain Laws of Ukraine on the Prohibition of Clear Felling on Mountain Slopes in Fir-Beech Forests of the Carpathian Region» (2019). Retrieved from https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/249-20#Text] (in Ukrainian)
5. Коржов В. Л. (2004). Оптимальна транспортна мережа у лісфонді як фактор екологічної стабільності та сталого природокористування. Науковий вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту, 14.3, 201-207. [Korzhov, V. L. (2004). Optimal transport network in the forest fund as a factor of ecological stability and sustainable nature management. Scientific Bulletin of the Ukrainian State Forestry University, 14(3), 201-207. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2004/14_3/index14_3.htm] (in Ukrainian)
6. Коржов В. Л. (2011). Вдосконалення лісокористування як фактор запобігання кліматичних змін. Наукові праці Лісівничої академії наук України, 9, 189-193. [Korzhov, V. L. (2011). Improvement of forest resource management as factor of climate change mitigation. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 9, 189-193. Retrieved from http://fasu.nltu.edu.ua/index.php/nplanu/issue/view/14] (in Ukrainian)
7. Коржов В. Л., Кудра В. С., Тимчук Б. Й. (2015). Оцінка параметрів лісотранспортної мережі у гірських лісах (на прикладі ДП «Осмолодське лісове господарство»). Наукові праці Лісівничої академії наук України, 13, 210-216. [Korzhov, V., Kudra, V., & Tymchuk, B. (2015). Аssessment of forest transport network dimensional characteristics in the mountain forests ("Оsmoloda forestry" state enterprise as a case study). Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 13, 210-216. https://doi.org/10.15421/411530] (in Ukrainian)
8. Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуа-тационных лесов и резервных лесов (2012). [List of forest infrastructure facili-ties for protective forests, commercial forests and reserve forests (2012). Retrieved from https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293729/4293729049.htm] (in Russian)
9. Стиранівський О., Стиранівський Ю. (2010). Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій. Львів: НЛТУ України. 208 с. [Styranivsky, O., & Styranivsky, Yu. (2010). Environmental principles of transport development of mountain forest areas. Lviv: Ukrainian National Forestry University] (in Ukrainian)
10. A Guide for Forest Access Road Construction and Maintenance in the Southern Appalachian Mountains (2014). Retrieved from https://www.ncforestservice.gov/ publications/WQ0214.pdf
11. Forest Roads Inventory (2021). Retrieved from https://www.michigan.gov/dnr/0,4570,7-350-79119_79148_80679---,00.html
12. Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians (2003). Retrieved from http://www.carpathianconvention.Org /text-of-the-convention.html
13. Gropp, R., & McAvoya, D. (2002). Technical Manual for Landowners, Loggers and Resource Managers.Washington: State of Utah Department of natural Re-source.
14. Guide to forest road engineering in mountainous terrain (2007). Rome: Food and agriculture organization of the United Nations
15. Laschi, A., Foderi, C., Fabiano, F., Neri, F., Cambi, M., Mariotti, B., & Marchi, E. (2019). Forest Road Planning, Construction and Maintenance to Improve Forest Fire Fighting: a Review. Croatian Journal of Forest Engineering, 40(1), 207-219. Retrieved from http://www.crojfe.com/site/assets/files/4308/laschi.pdf
16. Lugo, A. E., & Gucinski, H. (2000). Function, Effects, and Management of Forest Roads. Forest Ecology and Management, 133(3), 249-262. https://doi.org /10. 1016/S0378-1127(99)00237-6
17. Protocol on Sustainable Forest Management to the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians (2011). Re-trieved from http://www.carpathianconvention.org/protocol_on_sustainable_forest_ man-agement.html
18. Ryan, T., Phillips, H., Ramsay, J., & Dempsey, J. (2004). Forest Road Manual. Guidelines for the design, construction and management of forest roads. Dublin: COFORD
19. Showcasing the DNR: State forest roads inventory completed (2019). Retrieved from https://content.govdelivery.com/accounts/MIDNR/bulletins/226177f
20. Strategic Action Plan for the implementation of the Protocol on Sustainable For-est Management (2014). Retrieved from http://www.carpathianconvention. org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03%20Meetings%20and%20Events/ COP/2014_COP4_Mikulov/Follow%20Up/DOC11_Forest%20SAP%20FINAL_ 26 SepCOP4.pdf
21. Vienna Declaration and Vienna Resolutions (2003). Adopted at the Fourth Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe. Vien: Ferdinand Berger und Suhne Ges.m.b.H.
22. West Virginia Silvicultural Best Management Practices for Controlling Soil Ero-sion and Sedimentation from Logging Operations (2014). Charleston: West Vir-ginia Division of Forestry
Опубліковано
2021-06-10
Розділ
ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОВКІЛЛЯ