Вплив мікробних агентів і біопрепаратів на їх основі на біометричні показники сіянців Pinus sylvestris L.

  • Hanna Boyko Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-7472-7972
  • Natalia Puzrina Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0003-1645-7489
  • Anatoliy Bondar Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Volodymyr Hryb Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: насіння; садивний матеріал; мікроміцети; мортмаса; штами грибів; висота сіянців; діаметр на кореневій шийці; маса коренів; гриби; бактерії.

Анотація

Найвищі показники проростання насіння Pinus sylvestris L. в умовах in vitro виявлено за умов їхнього оброблення штамами Trichoderma viride 2016, Trichoderma lignorum 201. Менш ефективними виявилися штами Fusarium oxysporum 206, Fusarium sambucinum 16, Penicillium lanosum 201, Trichothecium roseum 2016. У лісовому розсаднику для передпосівного оброблення насіння найефективнішими виявилися Trichoderma viride 2016, Trichoderma viride 16, Trichoderma lignorum 201, Alternaria alternata 2016. Фітотоксичний вплив виявили штами Fusarium sambucinum 2016, Penicillium variabile 16, Penicillium lanosum 201, Aspergillus fumigatus 20, Aspergillus fumigatus 2016.

Оброблення насіння штамами Trichoderma viride 2016, Trichoderma viride 16 забезпечило збільшення висоти сіянців сосни на 15-19%, діаметра на кореневій шийці – на 10-21% та маси коренів – на 39-40%. Використання штамів Trichoderma lignorum 201, Alternaria alternata 2016 збільшило ці ж показники сіянців, порівняно з контролем, на 5-14, 5 та 37% відповідно.

Водна витяжка із мортмаси листків Corylus avellana сприяла збільшенню висоти сіянців на 19%, діаметра на кореневій шийці – на 15%, маси коренів – на 30%, порівняно із контролем. За оброблення насіння витяжкою із мортмаси листків Tilia cordata Mill. збільшення згаданих показників становило 13, 13 та 23% відповідно.

За оброблення насіння водною витяжкою із мортмаси листків Quercus robur L. та Alnus glutinosa Gaertn. ріст сіянців пригнічувався: їхня висота, порівняно з контролем, зменшилася на 23 і 13%, діаметр на кореневій шийці – на 29 і 11%, маса корінців – на 9 і 33%. 

За оброблення насіння біопрепаратами Триходермін, Гаупсин, Планриз у лабораторних умовах, його якісні показники в усіх варіантах були вищими, ніж на контролі. У лісовому розсаднику за передпосівного оброблення насіння зазначеними вище біопрепаратами висота сіянців збільшилася на 5-19%, діаметр на кореневій шийці – на 10-21%, а маса коренів – на 38-53%, порівняно із контролем. Менш ефективними виявилися біопрепарати Мікосан-Н і Фітоспорин.

Посилання

Антонов, Н. М. (1990). Влияние возраста материнського насаждения на каче-ство семян. Киев: Изд-во К земле с любовью [Antonov, N. M. (1990). Influ-ence of the age of the parent stand on the quality of seeds. Kiev: Publishing house To the earth with love] (in Russian)
Білай, В. І. (1998). Біологічно активні речовини мікроскопічних грибів та їх за-стосування. Київ: Наукова думка [Bilaj, V. I. (1998). Biologically active sub-stances of microscopic fungi and their application. Kyiv: Scientific thought] (in Ukrainian)
Білай, В. І. (1984). Ґрунтові мікроміцети. Київ: Наукова думка [Bilaj, V. I. (1984). Soil micromycetes. Kyiv: Scientific thought] (in Ukrainian)
Бойко, Г. О., Башта, О. В. (2015). Мікобіота насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 25.9, 28-34. [Bojko, G. O., & Bashta, O. V. (2015). Mycobiota seeds of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Scientific Bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 25.9, 28-34. https://doi.org/10.15421/40250905] (in Ukrainian)
Бойко, Г. О., Пузріна, Н. В. (2015). Схожість та енергія проростання насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) різного кольору. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 219, 113-117. [Bojko, G. O., & Puzrina, N. V. (2015). Germination and germination energy of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds of different colors. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 219, 113-117. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua] (in Ukrainian)
Дьяков, Ю. Т. (1992). Стратегії життя фітопатогенних грибів та їх еволю-ція. Київ: Наукова думка [Diakov, Yu. T. (1992). Life strategies of phytopathogen-ic fungi and their evolution. Kyiv: Scientific thought] (in Ukrainian)
ДСТУ 8558:2015 (2015). Насіння дерев і кущів. Методи визначення посівних якостей (схожості, життєздатності, доброякісності). [Чинний від 01.01.2017]. Вид. офіційне. Київ: Держстандарти України [DSTU 8558:2015. (2015). Seeds of trees and shrubs. Methods for determining sowing qualities (germination, viability, good quality). [Effective from 01.01.2017]. The official edition. Kyiv: State Standards of Ukraine] (in Ukrainian)
Патика, В. П. (2007). Екологія мікроорганізмів. Київ: Основа [Patyka, V. P. (2007). Ecology of microorganisms. Kyiv: Basis] (in Ukrainian)
Підоплічко, Н. М. (1977). Атлас грибних мікроорганізмів. Київ: Наукова думка [Pidoplichko N. M. (1977). Atlas of mushroom microorganisms. Kyiv: Scientific thought] (in Ukrainian)
Підоплічко, Н. М. (1991). Грибна флора грубих кормів. Київ: Вид-во АН УРСР [Pidoplichko, N. M. (1991). Mushroom flora of roughage. Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR] (in Ukrainian)
Підоплічко, Н. М. (1978). Фітотоксичність грибів роду Fusarium – збудника кореневих гнилей озимої пшениці. Київ: Мікробіологія [Pidoplichko, N. M. (1978). Phytotoxicity of fungi of the genus Fusarium – the causative agent of root rot of winter wheat. Kyiv: Microbiology] (in Ukrainian)
Розенфельд, В. В. (2005). Фітопатогенні властивості штамів, виділених із на-сіння сосни. Житомир: Полісся [Rozenfeld, V. V. (2005). Phytopathogenic prop-erties of strains isolated from pine seeds. Zhytomyr: Polissya] (in Ukrainian)
Харченко, С. М. (1986). Антимікробна активність мікотоксинів. Київ: Наукова думка [Kharchenko, S. M. (1986). Antimicrobial activity of mycotoxins. Kyiv: Scientific thought] (in Ukrainian)
Ahangar, M. A., Dar, G. H., & Bhat, Z. A. (2012). Growth response and nutrient up-take of blue pine (Pinus wallichiana) seedlings inoculated with rhizosphere mi-croorganisms under temperate nursery conditions. Annals of Forest Research, 55 (2), 217-227. Retrieved from https://www.afrjournal.org/index.php/afr/article/view/62
Egamberdiyeva, D., & Haahtela, K. (2003). Effect of plant growth promoting bacteria on growth of scots pine and silver birch seedlings. XII World Forestry Congress. Canada: Quebec. Retrieved from https://www.fao.org/3/XII/0635-B4.htm
Fernbach, E., & Mohr, H. (1990). Coaction of blue/ultraviolet-A light and light absorbed by phytochrome in controlling growth of pine (Pinus sylestris L.) seedlings. Planta, 180, 212-216. https://doi.org/10.1007/BF00193998
Novikov A., Bartenev I., Podvigina O., Nechaeva O., Gavrin D., Zelikov V., Novikova T., & Ivetić V. (2021). The effect of low-intensive coherent seeds irradiation on germinants growth of Scots pine and sugar beet. Journal of Forest Science, 67, 427-435. https://doi.org/10.1007/s10725-012-9681-7
Salmia, M. A. (1980). Inhibitors of endogenous proteinases in Scots pine seeds: Fractionation and activity changes during germination. Physiologia Plantarum, 48 (2), 266-270. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1980.tb03253.x
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО