Роль соціокультурного аспекту у формуванні паркового середовища

  • Nadiia Oleksiichenko Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова http://orcid.org/0000-0003-0499-5992
  • Nadiia Gatalska Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова http://orcid.org/0000-0001-9538-2379
  • Marina Kolenkina Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова http://orcid.org/0000-0002-5612-0947
Ключові слова: естетика паркового середовища; функціональні ознаки; соціокультурні чинники.

Анотація

Дослідження фокусуються довкола людини як суб’єкта сприйняття паркового середовища, яке змінюється із плином часу під дією соціокультурних чинників та спрямовані на виявлення вимог респондентів різних вікових категорій до паркового середовища різного функціонального призначення (історичного, меморіального, міського парку відпочинку).

Для проведення дослідження було залучено 60 осіб, віком від 22 до 74 років. Виявлення впливу соціокультурного чинника, зокрема радянських ідеалів на формування вимог до паркового середовища зумовило необхідність розподілу респондентів на дві вікові категорії: молоді люди – 22-34 роки (народилися після або незадовго до закінчення радянського періоду історії України); зрілі люди – 46-74 роки (дитинство, юність та/або середні роки пройшли за часів Радянської України).

Встановлено, що основною вимогою до міського парку відпочинку є комфорт рекреації незалежно від віку респондентів. Для молодих людей міський парк відпочинку є важливим об’єктом комунікації, як на рівні повсякденного спілкування, так і об’єктом культурного надбання соціуму, для зрілих – пріоритетним, після комфорту, є привабливість та функціональність території. Наявність національних прикмет у межах міського парку відпочинку важлива для однакової частки (близько 11%) респондентів обох вікових категорій.

Для меморіального та історичного парку важливими є інформативні функції паркового середовища, однак шляхи забезпечення останньої відрізняються відповідно до вікової категорії. У зрілих людей це, насамперед, матеріальні компоненти культурної спадщини, у молодих – інформаційні якості паркового середовища.

Посилання

Гайдай, О. Ю. (2014). Політика щодо монументальної спадщини радянської доби в Україні (на прикладі Вінницької області). Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 48, 69-78. [Haidai, O. Yu. (2014). Policy on the monumental heritage of the Soviet era in Ukraine (demonstrated by the example of the Vinnytsia region). Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, 48, 69-78] (in Ukrainian)
Иконников, А. В. (1985). Искусство, среда, время: эстетическая организация городской среды. Москва: Советский художник [Ikonnikov, A. V. (1985). Art, environment, time. Aesthetic perception of the urban environment. Moscow: Soviet artist] (in Russian)
Спиридонова, Л. К. (2015). Асоціативний експеримент як засіб дослідження образу світу. Наково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: Наука та освіта, 1, 152-158. [Spyrydonova, L. K. (2015). An associative experiment as a tool for exploring the image of the world. Scientific and practical journal of the South Ukrainian National Pedagogical University named after KD Ushinsky: Science and education, 1, 152-158] (in Ukrainian)
Bell, S. (1999). Landscape: Pattern, Perception, and Process. London: Taylor & Fracis
Bell, S. (2004). Elements of Visual Design in the Landscape Second Edition. London & New York: Spon Press
Farahani, L. M., & Maller, C. (2018). Perception and Preferences of Urban Greenspaces: A Literature Review and Framework for Policy and Practice. Landscape Online, 61, 1-22. https://doi.org/10.3097/LO.201861
Gobster, P. H. (2001). Visions of nature: conflict and compatibility in urban park restoration. Landscape and Urban Planning, 56 (1-2), 35-51. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00164-5
Gregotti, V. (2009). The Form of the Territory. OASE: On Territories, 80, 7-22.
Gungor, S., & Polat, A. T. (2018). Relationship between visual quality and landscape characteristics in urban parks. Journal of Environmental Protection and Ecology, 19 (2), 939-948. https://doi.org/10.1061/j.ufug.2015.05.009
Jankovic, N. (2017). Architectural Terri(s)tories: Jajinci Memorialm Park in Belgrade. AM Journal of Art and Media Studies, 12, 81-98. https://doi.org/10.25038/am.v0i12.169
Kabisch, N., Qureshi, S., & Haase, D. (2015). Human-environment interactions in urban green spaces – A systematic review of contemporary issues and prospects for future research. Environmental Impact Assessment Review, 50, 25-34. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.08.007
Lin, B. B., Fuller, R. A., Bush, R., Gaston, K. J., & Shanahan, D. F. (2014). Opportunity or Orientation? Who Uses Urban Parks and Why. Plos One, 9 (1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.008742
Oleksichenko, N., & Gatalska, N. (2018). Methodological approaches to assess the aesthetics of park environment. Forestry Ideas, 24, 2 (56), 141-162. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330683596_ METHODOLOGICAL_APPROACHES_TO_ASSESS_THE_AESTHETICS_OF_PARK_ENVIRONMENT
Polat, A. T., & Akay, A. (2015). Relationships between the visual preferences of urban recreation area users and various landscape design elements. Urban Forestry & Urban Greening, 14 (3), 573-582. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2015.05.009
Yilmaz, S., Özgüner, H., & Mumcu, S. (2018) An aesthetic approach to planting design in urban parks and greenspaces. Landscape Research, 43 (7), 965-983. https://doi.org/10.1080/01426397.2017.1415313
Опубліковано
2021-12-29
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО