Удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні

  • V. Tkach Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • A. Torosov Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: лісове господарство, підприємство, лісові відносини, система управління, реформування, лісова політика, оптимізація, фінансування

Анотація

Державна політика у сфері лісокористування, лісовідновлення та збереження лісів формується переважно залежно від динаміки розвитку суспільно-політичних і економічних відносин у країні, ступеня реформування безпосередньо лісових відносин та відповідності лісогосподарської діяльності науково обґрунтованим засадам сталого управління лісами. Розглянуто і визначено основні напрями вдосконалення лісових відносин та реформування системи управління лісовим господарством за її складовими частинами (управління, планування та фінансування) як природного і соціально-економічного об’єкта. Під час реформування лісової галузі України потрібно використовувати європейські моделі удосконалення лісоуправління з урахуванням вітчизняного досвіду і традицій ведення лісового господарства у країні та опиратися на систему науково обгрунтованих рекомендацій.

На початковому етапі реформування потрібно науково обґрунтувати стратегію розвитку галузі, що дасть змогу вирішити питання розвитку лісових відносин у перспективі. Цей етап реформування на галузевому рівні треба розглядати як період, пов’язаний з удосконаленням системи державного управління та формуванням відповідної нормативно-правової бази для забезпечення відповідних перетворень у лісовому господарстві.

Посилання

1. Ткач В.П. Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / В.П. Ткач // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 45-55.
2. Коаліційна Угода Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – К. – 2014. – 77 с. – Режим доступу: http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf.
3. Лісова політика: теорія і практика: моногр. / [Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В. та ін.]; за наук. ред. проф., д-ра екон. наук І.М. Синякевича. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
4. Олексійчук М. Огляд лісового сектору України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://investukraine.com/wp-content/uploads/2012/07/InvestUkraine_Mariya-Oleksiychuk.pdf.
5. Корупційні ризики та недоліки законодавчого регулювання лісового господарства України: Центр політико-правових реформ [Електронний ресурс]. – К. – 2009. – 47 с. – Режим доступу: http://www.enpi-fleg.org/fileadmin/ufs/04.%20Program%20Information/4.02%20Program%20Components/4.02.02%20Legislation/4.02.02.Corruption_risks_Ukraine.pdf
6. Ткач В.П. Концептуальні підходи щодо розробки національної лісової політики України в сучасних умовах / В.П. Ткач, А.С. Торосов // Наук. праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 4. – С. 14-21.
7. Торосов А.С. Основные тенденции развития нормативно-правовой базы лесного хозяйства Украины / А.С. Торосов // 14-th International Symposium IUFRO on Legal Aspect of European Forest Sustainable Development; Minsk, Republic of Belarus, 2012. – P. 277-282.
8. Поддержка реформы в лесном секторе России и стран Юго-восточной Европы опытом стран – новых членов Евросоюза : Материалы Международной конференции (Пушкино, 21-22 марта 2007 года) / [под ред. Я. Илавски и Э. Вяльккю], НИИ леса Финляндии, филиал г. Йоэнсуу, 2008. – 263 с.
9. Сторожук В.Ф. Нариси до реформи державного лісового господарства України: нормативно-правове забезпечення створення державної лісогосподарської корпорації [Електронний ресурс] / В.Ф. Сторожук // Аналітичний звіт. – К., 2015. – 56 с. – Режим доступу: http://www.lesovod.org.ua/sites/default/files/20150226 _Storozhuk_Forest_Company.pdf
10. Круглий стіл щодо реформування лісового господарства України: не допустити приватизації лісів : за матеріалами круглого столу «Реформування лісового господарства України: необхідність, цілі та методи їх досягнення» (3 листопада 2015 р., К.: НУБіП України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nubip.edu.ua/node/17413.
11. Довідник з агролісомеліорації / [Пастернак П.С., Коптєв В.І., НЕдашківський О.М. та ін.]; за ред. П.С. Пастернака – К.: Урожай, 1988. – 286 с.
Опубліковано
2018-01-14