Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агролісомеліорації в Україні

  • V. Yukhnovsky Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • G. Gladun Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: концепція, агролісомеліорація, агроландшафт, полезахисні лісові смуги, законодавче забезпечення, Земельний кодекс, суб’єкт господарювання

Анотація

Для ефективної реалізації основних положень Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні запропоновано внесення змін у Закони України і підзаконні акти, які регламентують ведення полезахисного лісорозведення. Обґрунтовано необхідність надання полезахисним лісовим смугам природоохоронного статусу, закріплення їх за суб’єктами господарювання, забезпечення економічного стимулювання з наданням податкових та кредитних пільг особам, які здійснюють догляд за існуючими агролісомеліоративними насадженнями та створюють нові. Внесено також пропозиції щодо Державного контролю за використанням та охороною земель, звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, складання проектів землеустрою з аналізом агролісомеліоративного забезпечення щодо охорони земель і обсягів необхідних площ захисних насаджень за категоріями на найближчу перспективу.

Посилання

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні» від 18 вересня 2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/725-2013.
2. Шляхи вирішення проблеми полезахисного лісорозведення в Україні / В.Ю. Юхновський, В.М. Малюга, М.О. Штофель [та ін.] // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 7. – С. 62-65.
3. Годованюк А.Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребують захисту: правові аспекти проблеми / А.Й. Годованюк // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 228-237.
4. Ткач В.П. Сучасні проблеми оптимізації лісистості України / В.П. Ткач, В.Л. Мєшкова // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 113. – С. 8-15.
5. Гладун Г.Б. Визначення потенційної мінімально необхідної захисної лісистості агроландшафтів рівнинної частини України / Г.Б. Гладун // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – С. 36-41.
6. Пилипенко О.І. Лісомеліоративна значущість експедиції професора В.В. Докучаєва / О.І. Пилипенко, В.Ю. Юхновський // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 11. – С. 113-118.
8. Фурдичко О.І. Наукові основи функціонування системи захисних лісів і захисних лісових насаджень в агроландшафтах України / О.І. Фурдичко, А.П. Стадник // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 4. – С. 5-12.
9. Заришняк А.С. Сучасні проблеми агролісомеліорації в Україні та шляхи їх вирішення / А.С. Заришняк, О.І. Фурдичко // Аграрний тиждень. – 2011. – № 8. – С. 12.
10. Кочерга М.М. Організаційно-правовий режим полезахисних лісових смуг / М.М. Кочерга // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 62-66.
11. Євсюков Т.О. Сучасний стан і використання земель під полезахисними лісовими насадженнями / Т.О. Євсюков, Б.М. Копайгора // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 1. – C. 14-20.
12. Опенько І.А. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення / І.А. Опенько, Т.О. Євсюков // Збалансоване природокористування. – 2013. – Вип. 126. – С. 28-43.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України «План заходів щодо реалізації Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні» від 18 червня 2014 р. № 582-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ cotrol/publish/article.
14. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – С. 27
Опубліковано
2018-01-14