До питання збільшення довговічності деяких видів кущових рослин

  • Y. Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • I. Vasylenko Білоцерківський національний аграрний університет
  • L. Filippova Білоцерківський національний аграрний університет
  • M. Sbytna Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: кущові форми, періодичне обрізування крон, підвищення віку кущів

Анотація

Наведено результати багаторічних досліджень проблеми підвищення віку, лісівничих і декоративних якостей восьми видів кущів: спіреї середньої (Spiraea media Schmidt), с. Вангутта (S. vanhouttei (Brio) Zab.), с. верболистої (S. salicifolia L.), жимолості звичайної (Lonicera xуlosteum L.), ж. татарської (L. tatarica L.), бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.), свидини кров’яної (Cornus sanguinea L.) та с. білої (C. alba L.) у зелених насадженнях міста Біла Церква та у лісових культурах Томилівського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство». Періодично проводили обрізування їх надземної частини. Встановлено, що обрізування крон з періодичністю 15-17 років сприяє збільшенню довговічності кущів досліджуваних видів на 33-35 років і більше. За відсутності таких заходів повне відмирання кущів відбувається у віці 19-20 років. Періодичне обрізування сприяє також підвищенню лісівничих та декоративних властивостей кущів.

Посилання

1. Бондарева О.Б. Клумбы и живые изгороди / Бондарева О.Б. – М.: Изд-во АСП; Донецк: Сталкер, 2007. – 156 с.
2. Качалов А.А. Деревья и кустарники / Качалов А.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1970. – 408 с.
3. Клименко А.В. Живоплоти, боскети, лабіринти / Клименко А.В. – К.: КП ”Дім, сад, город“, 2006. – 54 с.
4. Кучерявый В.П. Зеленая зона города : моногр. / Кучерявый В.П. – К.: Наук. думка, 1981. – 248 с.
5. Кучерявый В.П. Озеленення населених місць : моногр. / Кучерявый В.П. – Львів: Світ, 2005. – 456 с.
6. Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ. – М.: Департамент природопользования и охраны окружающей среды, 2006. – 45 с.
7. Мирончук К.В. Особливості структури, будови та якісного стану живоплотів населених пунктів Буковини / К.В. Мирончук // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.3 – С. 45-49.
8. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники / Рубцов Л.И. – К.: Наук. думка, 1974. – 591 с.
9. Сапелин А.Ю. Живые изгороди / Сапелин А.Ю. – М.: Кладезь-Букс, 2004. – 124 с.
10. Свириденко В.Є. Лісівництво : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. – К.: Арістей, 2005. – 544 с.
11. Шешко П.В. Энциклопедия ландшафтного дизайна / Шешко П.В. – Минск: Белорусский дом печати, 2007. – 368 с.
Опубліковано
2015-11-25