Динаміка вмісту 137Cs у компонентах раціону диких ратичних тварин у лісах Житомирського Полісся

  • V. Krasnov Житомирський державний технологічний університет
  • I. Gulyk Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: радіоактивне забруднення, радіонукліди, питома активність радіонукліду, коефіцієнт переходу, мисливське господарство, кормові рослини, ратичні тварини

Анотація

Наведено результати визначення питомої активності 137Cs у тих частинах деревних порід, чагарників, чагарничків і грибів, які є основним кормом для козулі європейської у лісах Житомирського Полісся. Визначено основні «критичні» періоди протягом року, які характеризуються найвищими рівнями вмісту радіонуклідів у кормах і в організмах дикого кабана і козулі європейської. Для всіх досліджуваних видів рослин, що входять до складу раціонів дикого кабана та козулі європейської, характерні значні сезонні коливання концентрації 137Сs у різних органах рослини, які можуть використовувати як корм тварини (коренях, річних пагонах, листі), а також у частинах органів (верхня, середня та нижня частини пагона). В осінній та весняний періоди виявлено підвищену концентрацію 137Сs у верхівках пагонів та коренях рослин. Влітку найбільшу активність 137Сs зафіксовано у надземній фітомасі. Представлено сезонні коефіцієнти переходу 137Cs з ґрунту в корма дикого кабана та козулі європейської у «критичні» періоди радіоактивного забруднення їх організмів. Запропоновано заходи щодо оптимізації термінів відстрілу диких ратичних тварин.

Посилання

1. Гайченко В.А. Радіобіологічні наслідки аварії на ЧАЕС в популяціях диких тварин зони відчуження : автореф. дис. на здобуття наук ступеня д-ра біолог. наук / В.А. Гайченко. – К., 1996. – 48 с.
2. Радіоекологія козулі європейської в Центральному Поліссі України / [Краснов В.П., Шелест З.М., Орлов О.О., Калетник М.М., Ірклієнко С.П., Турко В.М.] – Житомир: Волинь, 1998. – 28 с.
3. Краснов В.П. Радіоекологія лісів Полісся України : моногр. / Краснов В.П. – Житомир: Волинь, 1998.– 112 c.
4. Johanson K.J. Radiocaesium in wildlife of a forest ecosystem in Central Sweden / K.J. Johanson, R. Bergstrom, S. Von Bothmer, G. Karlen // Transfer of radionuclides in natural and semi-natural enviroments. – Elsevier Applied Science, London & New York. – 1992. – P. 183-193.
5. Karlen G. Seasonal variation in the activity concentration of 137Cs in Swedish roe-deer and in their daily intake / G. Karlen, K. J. Johanson and Bergström // Environ. Radioactivity. – 1991. – № 14. – С. 91-103.
Опубліковано
2015-11-02