Лісонасінна база в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку

  • O. Danchuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: генетичні резервати, плюсові насадження, плюсові дерева, лісонасінні плантації, лісонасінне районування, нормативно-правова база лісового насінництва

Анотація

Здійснено аналіз сучасного стану лісового селекційного насінництва в Україні. Встановлено, що база для ведення насінництва лісових порід, яка успішно формувалася впродовж 1960-х − початку 1990-х років, не набула подальшого розвитку та на сьогодні гостро потребує осучаснення. Відповідні заходи необхідно здійснити  у формі виділення та створення нових об’єктів, інвентаризації та генетичної паспортизації наявних об’єктів, а також вдосконалення теоретичних засад лісового насінництва, зокрема, в частині розроблення та запровадження уніфікованого лісонасінного районування і забезпечення комплексного характеру лісового насінництва на основі ширшого використання популяційних методів селекції.

Обґрунтовано необхідність розроблення Перспективної програми розвитку лісового насінництва,  збереження та відтворення генетичних ресурсів лісових порід, а також осучаснення законодавчої та нормативної бази лісового насінництва, зокрема, чинних «Настанов з лісового насінництва», для запровадження норм та положень, які забезпечували б ефективне збереження та відтворення лісових генетичних ресурсів в умовах глобальних кліматичних змін, інтенсивного антропогенного навантаження та лісокористування, а також несприятливих біотичних процесів, прояв яких спостерігається на території України.

У межах зазначеної програми потрібно передбачити розширення мережі дослідних об’єктів “in sity” та  “ex sity”, що мають за мету вивчення міжпопуляційної мінливості лісових порід на основі створення системної мережі географічних культур, збереження найцінніших генотипів та популяцій, оцінювання комбінаційної здатності плюсових дерев, з наступним створенням на цій основі лісонасінних плантацій другого порядку; адаптацію діючих актів у сфері лісового насінництва до норм Європейського Союзу.

Посилання

About the approval of the system of forest seed management. Order of the State Forestry Committee of Ukraine No. 77 of 22 July 1996 (in Ukrainian)
Bilous,V. I. (2003). Forest breeding. Uman: Uman publishing polygraphic enterprise (in Ukrainian).
Bilous, V. I. (1980). Scientific basis of elite seed–growing of pedunculate (common) oak in the forests of the Right-Bank Ukrainian SSR. Abstract of doctoral dissertation for Agricultural Science (06.03.01– Forest cultures, selection, seed growing and urban greening). Kyiv, 53 p. (in Russian).
Debryniuk, Iu, M., Kalinin, M. I., Huz, M. M., Shabley, I. V. (1998). Forest seed production. Lviv: Kamula (in Ukrainian).
Hayda, Yu. I. (2012). Forest ecological basis of conservation and sustainable use of forest genetic resources in Western region of Ukraine. Abstract of doctoral dissertation for Agricultural Science (06.03.01– Forest cultures and phytomelioration). Lviv, 40 p. (in Ukrainian).
Danchuk, O.T. (2012). On the question of the need for review and unificate forest-seed zoning of the terriory of Ukraine. Proceedings of the Forestry Academy of sciences of Ukraine, 10. 104–110 (in Ukrainian).
Davydova, N.I. (1967). Selection of plus trees of common oak, testing the progeny and their vegetative propagation. Abstract of dissertation for obtaining PhD for Agricultural Science (06.03.01– Forest cultures, selection, seed growing and urban greening). Kharkiv, 19p. (in Russian).
Forest–seed zoning of the main forest-forming species in the USSR (1982). Moscow: Lesnaya promyshlennost’ (in Russian).
Krynytsky, H.T. (1993). Morphophysiological basis of tree plant breeding. Abstract of doctoral dissertation for Biological Science (03.00.12 Forestry and forest science). Kyiv, 46 p. (in Ukrainian).
Lindquist B. (1948). Genetics in Swedish Forestry Practice. – Stockholm: Svenska Scogsvar. Forlag.
Marchuk, Yu.M., & Marchuk, O.O. (2006). Preservation and rational use of forest genetic resources of the Ukrainian Carpathians: current state and prospects. Forestry, forest, paper and woodworking industry, (30), 108-113 (in Ukrainian).
Mazhula, O.S. (2009). Plantation seed production: current state and prospects. Forestry and land-and-forest reclamation, (115), 3-10 (in Ukrainian).
Molotkov, P.I., Patlai, I.M., & Davydova, N.I. (1989). Seed production of forest species. Kyiv: Urozhai (in Russian).
Molotkov, P.I., Patlai, I.M., Davydova, N. I., Shvadchak, I. M., & Hayda,Yu. I. (1993). Guidelines on forest-seed production. Kharkiv: Ministry of Agriculture of Ukraine. Ukr. research. inst. of forestry and agroforestry named after H.M.Vysotsky. Kharkiv: Kharkiv leasing printing enterprise (in Ukrainian).
Molchenko, L.L. (1992). Selection seed production – to the level of modern requirements. Lesnoye khozyaistvo, 4/5, 43-44 (in Russian).
Multi-annual Implementation Plan of the EU Forest Strategy/ Brussels, 3.9.2015/SWD(2015)164:2015https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/10102-2015-164-EN-F1-1.PDF .
On Approval of the State Target Programme "Forests of Ukraine" for the period 2010–2015. The Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution of 16 Sept. 2009 No. 977 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-%D0%BF (in Ukrainian).
On approval of the Rules for improving the qualitative composition of forests. The Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution of 12 May 2007 No. 724 / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/724-2007- %D0%BF (in Ukrainian).
Patlai, I.N., Molotkov,P.I., & Hayda,Yu.I. (1994). Permanent forest-seed base of the main forest–forming and introduced species of Ukraine on the breeding genetic basis. Survey Inform. VNIITSlesresurs: Forestry and silviculture. Moscow (in Russian).
Patlai, I.N. (1984). Selection-ecological basis of seed production and cultivation of highly productive crops of Scotch pine, common oak, European ash in the plains of the Ukrainian SSR: author's abstract of diss. for obtaining degree Doc. agr. scie. / I.N. Patlai. Kharkov (in Russian).
Pyatnytsky, S. S. (1961). Workshop on forest breeding. Moscow: Publishing House of agricultural magazines and posters (in Russian).
Regulation on the allocation and conservation of gene resources of wood species in the forests of the USSR (1982). Moscow: Lesnaya promyshlennost (in Russian).
Sectoral programme for the development of forest-seed business for the 2010–2015 period. Approved by the order No. 47 of the State Committee of Forestry of Ukraine of 26 Febr. 2010. Kyiv (in Ukrainian).
State of forest genetic resources in Ukraine (2012). (Report prepared at request of FAO). Kharkiv: URIFFM (in Ukrainian).
Syrach-Larsen C. (1936). The importance of vegetative propagation in respect of forest improvement plans. Proc. 11 Congress Intern de IUFRO, Vol. 3, 44-49.
Tkach,V.P., Los, S.A., Tereshchenko, L.I., Torosova, L.O., Vysotska, N.Yu., &Volosyanchuk, R.T. (2013). Current state and prospects of forest breeding in Ukraine. Forestry and agroforestry, (123), 3-12 (in Ukrainian).
Yatsyk, R. M., Deineka, A. M., Parpan,V. I., Tselen Ya. P., Hayda,Yu. I., Stupar V. I. …Matveyeva N. V. (2006) Forest genetic resources and breeding-growing facilities of Lviv region. Ivano–Frankivsk (in Ukrainian).
Yatsyk, R. M., Vorobchuk,V. D., Parpan,V. I., Hayda,Yu. I., Stupar V. I., & Kashpor V. M. (2008). Genetic-breeding and seed-growing facilities in the forests of Bukovyna. Ternopil: Textbooks and manuals (in Ukrainian).
Опубліковано
2017-11-30