У збірнику наукових праць опубліковано результати досліджень, в яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів,  захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках хроніки віддано належне видатним науковим постатям.

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахів­ців лісівництва та лісопромислового комплексу.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­токол № _12_ від 30.11.2017 р.).

Опубліковано: 2017-11-30