Вікова структура різновікових букових деревостанів Українських Карпат та особливості нагромадження ними запасу

  • Yu. Kahaniak Національний лісотехнічний університет України
  • M. Goroshko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: теорія, модель, динаміка, вибіркове господарство, вікове покоління лісу, форма господарства, амплітуда

Анотація

Запропоновано результати досліджень вікової структури та динаміки нагромадженого запасу різновіковими буковими деревостанами в Українських Карпатах. Проаналізовано різновікові деревостани двох категорій: у яких здійснено головне рубання, і в яких головне рубання не проектується. Розглянуто об’єкти із різною кількістю поколінь лісу. Кількість поколінь лісу змінюється від двох до п’яти.

Прогноз нагромадженого запасу диференційовано за поколіннями лісу та подано в інтегрованому вигляді в цілому для деревостану. Період прогнозу прийнято в межах від 0 до 320 років. Середній вік найстаршого (першого) покоління лісу поточного циклу збігається із числовою величиною періоду прогнозу запасу. Середній вік інших поколінь лісу зміщений відносно періоду прогнозу запасу. Цей показник вирахувано за наведеним у науковій праці алгоритмом. Запас покоління лісу обчислено за моделлю параболи другого порядку, аргументом котрої є вік.

Для рядів прогнозу теоретичних значень запасу різновікових букових деревостанів із різною кількістю поколінь лісу та режимом лісовикористання обчислено основні статистики. Йдеться про середній запас деревостану, вирахуваний загалом для періоду прогнозу, а також стандартне відхилення запасу, коефіцієнт мінливості запасу та максимальні (мінімальні) відхилення запасу від середньої його величини.

Враховуючи амплітуду запасу та інші статистики, за оптимальну модель прийнято різновіковий буковий деревостан, який складається із 4-5 поколінь лісу.

Посилання

Anuchin, N. P. (1969). Forest inventory and uneven-aged forest management. Moscow: Forest industry (in Russian).
Verkhunov, P. M. (1979). Growing stock increment in uneven-aged pine forests. Novosibirsk: Science, Siberian Branch (in Russian).
Voropanov, P. V. (1950). Spruce forests in the North. Moscow-Leningrad: Goslesbumizdat (in Russian).
Hirs, O. A., Novak, B. I., & Kashpor, S. M. (2013). Forest management: Educational manual. Kyiv: Phytocenter (in Ukrainian).
Holubets, M. A. (2016). Fundamentals of restoring the functional nature of the Carpathian forests. Lviv: Company Manuscript (in Ukrainian).
Gusev, I. I. (1978). Productivity of spruce forests of the North. Leningrad: Publishing House of Leningrad University (in Russian).
Kahaniak, Yu. Y., & Horoshko, M. P. (2016). Accumulation of growing stock by uneven-aged stands: insight into approaches and analysis of regularities. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 14, 162-168 (in Ukrainian).
Kahaniak, Yu. Y., & Rehuhs, N. V. (2014). Horizontal structure of beech stands of the Transcarpathian region. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 12, 135-139 (in Ukrainian).
Kahaniak, Yu. Y. (2012). Productivity of uneven-aged beech stands on the north-eastern megaslope of the Carpathians. Forestry and park-and-garden management, 1, 64-70 (in Ukrainian). http://ejournal.studnubip.com
Kahaniak, Yu. Y. (2011). The structure of forest generations of uneven-aged beech stands on the north-eastern megaslope of the Carpathians. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 9, 118-120 (in Ukrainian).
Kahaniak, Yu. Y. (2006). Modeling the productivity of uneven-aged beech stands in the Carpathians. Scientific bulletin of the Ukrainian National Forestry University, 16.3, 8-14 (in Ukrainian).
Kuznetsova, V. G., & Stoliarov, D. P. (1981). Development of uneven-aged spruce stands after selection felling. Leningrad: LenNIILKh (in Russian).
Krynytskyy, H. T., Chernyavsky, M. V., Derbal, Yu. Yu., Delehan, I. V., Myklush S. I., Parpan V. I., Shparyk, Y. S. (2014). Close-to-nature multifunctional forest management in the Carpathian region of Ukraine and Slovakia. Uzhgorod: Kolo (in Ukrainian).
Svalov, N. N. (1979). Modeling the productivity of stands and the theory of forest management. Moscow: Forest industry (in Russian).
Stoliarov, D. P. & Poluboyarinov, O. I. (1989). Recommendations on estimation of structure, commodity composition, and quality of timber in uneven-aged spruce stands for the purpose of organization of a selection system: methodical recommendations. Leningrad: LenNIILKh (in Russian).
Опубліковано
2017-11-30