Формування та ріст рівнинних букових природних насіннєвих деревостанів у свіжій бучині

  • S. Myklush Національний лісотехнічний університет України
  • Y. Myklush Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: бук лісовий, чисті та мішані деревостани, класи віку, склад, клас бонітету, відносна повнота, запас

Анотація

За матеріалами повидільної бази даних лісовпорядкування проаналізовано  формування чистих та мішаних букових деревостанів в умовах свіжої грабової та дубово-грабової бучин. Порівняно з 1996 р. площа рівнинних букових деревостанів збільшилась на 14 тис. га та змінилась структура їх лісового фонду. В умовах свіжого груду найбільші площі букових деревостанів зосередженні у свіжій грабовій (22,5%) та дубово-грабовій (75,7%) бучині. Кількість ділянок мішаних деревостанів більш, ніж у два рази перевищує кількість чистих, але за площею та сумарними запасами чистих і мішаних букових лісостанів відмінність не така суттєва. На запаси чистих деревостанів припадає понад 40% сумарного запасу букових деревостанів.

До 25-30 років рівнинні букові деревостани переважно характеризуються І класом бонітету, після 30 років інтенсивність їх росту зростає і на віковому проміжку 30-80 років переважають насадження, де бук характеризується Іа та вищими класами бонітету, але пізніше інтенсивність росту чистих і мішаних деревостанів сповільнюється і вони знову характеризуються І класом бонітету. Середній клас бонітету чистих та мішаних деревостанів – Іа,5. Інтенсивне нагромадження запасів в них спостерігається до 80 років, коли досягає 350 м3/га, але їхні запаси є нижчими, ніж у нормальних  деревостанах. Суттєво нижчі запаси досліджуваних деревостанів після 80 років, порівняно з нормальними та модальними деревостанами, свідчать про необхідність кваліфікованого підходу до планування та виконання поступових і вибіркових рубок у букових лісостанах.

Посилання

Berezovsky, L. M., Lakyda, P. I., Pikikin, O. I., Strochinsky, A. A. &
Shvydenko A. Z. (1987). The yield table of pure beech stands in the Carpathians.Retrieved from Normative reference materials for forest taxation in Ukraine and Moldova. Kyiv: Harvest pp. 236-243 (in Russian).
Directory of Forest Fund of Ukraine on the basis of state records of forests as of 01.01.2015 (2016). Irpin: Ukrderzhlisproekt. Agency of State Forestry Resources of Ukraine (in Ukrainian).
Dmitriev I. P. (1967). Growth of beech stands in the western regions of the USSR. Growth of forestry rocks of the USSR. Moscow: Forestry Industrial (pp.203-206) (in Russian).
Goroshko, M.P., Myklush, S.I. & Khomyuk, P.H. (2004). Biometrics. Lviv: Kamula (in Ukrainian).
Kalutsky, K.K., Maltsev, M.P., Molotkov, P.I., Nechaev, Y. A.,
Synicyn, E. M., & Shytaev, A. M. (1972). Beech forests of the USSR and conducting firestry in them. Moscow: Forestry Industrial (in Russian).
Krynickiy, G.T., Popadintsy, I.M., Bondarenko, V.D., &Kramarets, V.O. (2004). Beech forests of the Western Podillya. Ternopil: Ukrmedkniga (in Ukrainian).
Maltsev, M.P. (1980). Beech. Moscow: Forestry Industrial (in Russian).
Melnik, V.I.,& Corinko, O.M. (2005). Beech forests of Podolsk Hill. Kyiv: Phytocenter (in Ukrainian).
Migunova, E.S. (2015). Classification model for intra-zonal forest diversity. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine: collection of scientific works - Lviv: UNFU. - 2015. - Vip. 13, 89-97.
Myakushko, V.K., & Ahmad, H. (1993) Вeech forest in Ukraine outside the areal. Forestry, 17-24 (in Russian).
Myklush, S.I. (2011) Plain beech forests of Ukraine: productivity and organizating sustainable forestry in them. Lviv: WUCTS (in Ukrainian).
Orlov M. M. The distribution of yield classes of stands of natural origin. In Normative reference materials for forest taxation in Ukraine and Moldova (1987). Kyiv: Harvest pp. 152-157 (in Russian).
Ostapenko, B.F., & Tkach, V.P. (2002). Forest typology. Kharkiv: Kharkiv State Agrarian University (in Ukrainian).
Raspopina, S.P. (2012). Diagnostic indicators for estimating forest potential of sandy lands of Ukraine. Scientific bulletin of the Ukrainian State Forestry University, 22.5, pp. 78-82 (in Ukrainian).
Smaglyuk, K.K. (1964) Aboriginal deciduous forests. Uzhgorod: Carpathians (in Ukrainian).
The rules forclearcutting in forests of Ukraine. (2009). Kyiv. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-10 (in Ukrainian).
Tshuk, A.O., & Hrytsyuk, M.S. (1974) Peculiarities of growing beech stands inPodillya. Forests of Khmelnytsky and their national economic significance. Lviv: Kamenyar, pp. 15-23. (in Ukrainian).
Tyshkevich, G.L. (1984). Protection and reproduction of beech forests (eastern boundary of the area Fagus sylvatica L.). Chisinau: Shtiintsa (in Russian).
Vorobiev, D.V., & Ostapenko, B.F. (1979). Forest-typological foundations of silviculture. Kharkiv: Kharkiv Agricultural Institute (in Russian).
Опубліковано
2017-11-30