Особливості лінійного приросту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.)

  • Ya. Fuchylo Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • A. Afonin Брянський державний університет ім. акад. І.Г. Петровського
Ключові слова: енергетична фітомаса, плантації, Salix dasyclados Wimm., лідерські пагони, середньодобовий приріст за висотою, максимуми приросту, періодичність приросту

Анотація

Різні форми і гібриди верби шерстистопагінцевої масово вирощуються на спеціальних плантаціях для отримання енергетичної біомаси. Однак останнім часом інтерес до верб як джерела біоенергетичної сировини помітно знизився. Однією з головних причин цього є нестабільність врожайності плантацій. Водночас відомо, що стабільний урожай фітомаси може бути забезпечений шляхом створення поліклональних насаджень з використанням клонів з різними ритмами розвитку.

За результатами проведених досліджень вивчено типи динаміки наростання лідерських пагонів верби шерстистопагінцевої на відносно вирівняному одновіковому матеріалі, в однорідних едафо-фітоценотичних умовах.

Встановлено, що динаміка росту пагонів верби шерстистопагінцевої характеризується наявністю трьох чітко виражених максимумів. Перший максимум в усіх пагонів припадає на кінець травня, у першій декаді липня спостерігається другий максимум, а у другій половині літа проявляються індивідуальні особливості в динаміці наростання пагонів: у особини da 2 третій максимум припадає на кінець липня, а у da 5 – на першу декаду серпня.

Довгоперіодичними компонентами динаміки середньодобового приросту характеризуються не різні особини, а різні пагони. Усі короткоперіодичні компоненти характеризуються наявністю чотирьох максимумів, які загалом збігаються з фактичними максимумами.

Довгоперіодичні компоненти визначають загальний тренд розвитку пагонів, а короткоперіодичні – спричиняють модуляційний вплив на динаміку наростання пагонів. Саме короткоперіодичні компоненти визначають індивідуальні відмінності в динаміці наростання пагонів.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

Afonin, A. A. (2011). Variability of mass species of willow in the South-West of Russia: theoretical and applied salicology. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing (in Russian).
Caslin, B., Finnan, J., McCracken, A. (2012). Willow Varietal Identification Guide. Carlow: Crops Research Centre & Belfast: Agri-Food Bioscience Institute.
Chmelar, J. & Meusel, W. (1976). Die Weiden Europas. Wittenberg-Lutherstadt: Ziemsen (in Germanium).
Debrynyuk, Y. M. (2010). Forest short-rotation stand as renewable energy source. Scientific Bulletin of National University of Life and environmental Sciences of Ukraine, 147, 201-208 (in Ukrainian).
El Bassam, N. (2010). Handbook of Bioenergy Crops. A Complete Reference to Species, Development and Applications. London - Washington, DC: Earthscan publishing for a sustainable future.
Fredga, K., Danell, K., Frank, K.H., Hedberg, D. & Kullander, S. (2008). Bioenergy: Opportunities and constraints. Energy Committee Report. June. 30 p.
Fuchylo, Ya. D. & Sbytna, M. V. (2009). Willows of Ukraine (biology, ecology, use). Kyiv: Logos (in Ukrainian)
Gmurman, V. E. (1999). Theory of Probability and Mathematical Statistics. Moscow: Higher School (in Russian)
Heinsoo, K., Merilo, E., Petrovits, M., Koppel, A. (2009). Fine root biomass and production in a Salix viminalis and Salix dasyclados plantation. Estonian Journal of Ecology, 58 (1), 27-37.
McCracken, A. R., & Dawson, W. M. (1998). Interaction of willow (Salix) clones growing in mixtures. Tests of Agrochemicals and Cultivars, 19, 54-55.
Pohjonen, V. (1987). Salix «Aquatica Gigantea» and Salix × dasyclados Wimm. in biomass willow research. Silva Fennica, 21(2), 109-122.
Starova, N. V. (1980). Selection of Salicaceae. Moscow: Forest Industry (in Russian).
Szczukowski, S., Stolarski, M., Tworkowski, J., Przyborowski, J., Klasa, A. (2005). Productivity of willow coppice plants grownin short rotations. Plant Soil Environment, 51 (9), 423-430.
Weih, M., Rönnberg-Wästljung, A.C., Glynn, C. (2006). Genetic basis of phenotypic correlations among growth traits in hybrid willow (Salix dasyclados × S. viminalis) grown under two water regimes. New Phytologist, 170, 467-477.
Опубліковано
2017-11-30