Отримання деревної біомаси з енергетичною метою у Польщі та Україні

  • A. Zapałowska Кафедра біоенергетики та аналізу харчових продуктів, Жешівський університет
  • U. Bashutska Національний лісотехнічний університет України

Анотація

В умовах вичерпання традиційних енергетичних ресурсів зусилля зосереджуються на вдосконаленні методів збільшення частки енергії із відновлюваних джерел. Це спонукає країни Європейського Союзу шукати її в багатьох галузях, особливо у сільському та лісовому господарствах. Деревна біомаса у вигляді порубкових залишків від заготівлі деревини чи від рубок догляду є одним із джерел лісозаготівельних відходів в енергетичних цілях.

Найбільші запаси лісової біомаси у Польщі зосереджені у західних і північних провінціях країни. За даними Центрального статистичного управління, на 31 грудня 2014 р. площа лісових угідь у Польщі становила 9435 тис. га. Більшість польських лісів (80,9%) є державної форми власності.

В Україні лісами вкрито 9 657 тис. га, що становить 16% території. Ліси України розподілені нерівномірно по країні внаслідок кліматичних умов та антропогенних впливів протягом тривалого періоду часу. Найбільші лісові території зосереджені у північній та західній частинах країни, в Українському Поліссі та в Українських Карпатах. Ліси в Україні переважно належать державі – 66% лісового фонду перебуває у віданні Державного комітету лісового господарства, 26% – Міністерства аграрної політики, 2% – Міністерства оборони. Частка приватних лісів становить менше 1% від лісового фонду.

Потенціал лісової біомаси в Україні оцінено по всій лісистій місцевості. Вихід енергії часто виражається у вигляді величини теплотворної здатності. Її значення збільшується, якщо вміст вологи в деревині знижується. Потрібно враховувати всі витрати, пов’язані із перевезенням, зберіганням та збором біомаси, а також витрати на електроенергію, амортизацію, ремонт, технічне обслуговування машин і компенсації працівникам. З економічного погляду, найкращим є використання енергії деревної біомаси у Карпатському регіоні. Карпатські ліси характеризуються максимальною щільністю енергії біомаси порівняно із насадженнями Полісся, лісостепової та степової зони. Водночас, значна частина Карпатського лісу не доступна через відсутність лісових доріг.

Потенційний ринок лісової біомаси для енергетичних цілей у Польщі у 2020 р. становитиме 12,7 млн т (близько 16 млн м3 деревини), з яких 6,4 млн т буде надходити безпосередньо з лісу і 6,3 млн т – від деревообробної промисловості. Польща і Україна мають один з найбільших потенціалів біомаси в Європі. Одним з істотних бар’єрів, які зменшують ресурси біомаси для енергетичних цілей, є правова охорона природних територій (національних парків, заповідників, ландшафтних парків, що охороняються, ландшафтних зон, документація об'єктів, екологічних районів і пам’яток природи). У Польщі частка поновлюваних джерел енергії у 2020 р., за очікуваннями, становитиме близько 15%. Частка відновлюваних джерел в енергетичному балансі в Україні є значно нижчою. Внесок поновлюваних джерел енергії до валового кінцевого споживання енергії в 2013 р. у Польщі становив 11,25%, тоді як в Україні – 3,45%.

Посилання

Bartoszewicz-Burczy H. Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy leśnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. – 2015. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///G:/Literatura/referat_h.bartoszewicz-burczy.pdf
Czeczko R. Biomasa rolnicza w energetyce./ Autobusy 10/2012. – 2012.
EC BREC Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Praca wykonana na zlecenie Ministra Środowiska. – 2007.
Global Forest Resources Assesment 2015, Country Report on Ukraine, Rome 2015. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/a-i4793e.pdf
Holubcik M., Jachniak E., Jandacka J. Utylization of materials from agriculture to produce pellets / Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 17, issue 2, 2015. – P. 1-10.
Jabłoński W., Wnuk J. Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne / OficynaWydawnicza Humanitas, Sosnowiec. ISBN 978-83-89275-40-0. – 2009.
Jenkins B.M., Baxter L.L., Miles Jr. T. R, Miles T.R. Combustion Properties of Biomass / Fuel Processing Technology, 54, 1998. – P.17-46.
Kajda-Szcześniak M.D. Ocena podstawowych właściwości odpadów drzewnych i drewnopochodnych./ Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 15, issue 1, 2013. – S.1-10.
Kalinichenko A., Malynska L., Kalinichenko W., Sazonova N. Energetyka odnawialna problem czy szansa dla Ukrainy / DOI:10.2429/proc.2014.8(1)023. – 2014.
Kowalczyk-Juśko A., Cybulski J. Biomasa drzewna jako surowiec dla energetyki / Autobusy 10/2012. – 2012.
Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii / Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006. – S. 332-333.
Main Report Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand. – 2000. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/fra/pdf/fullrep.pdf
Moskalik T. Techniczne, technologiczne i organizacyjne uwarunkowania pozyskania i transportu drewna energetycznego / Biomasa leśna na cele energetyczne, wyd. Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013. – S. 107-118.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Institute of Forestry and Landscape- Park Management, Scientific Engineering Centre “Biomass”, International Institute of Applied System Analysis / Potential of biomass for energy in Ukraine, Kyiv. – 2010.
NL Agency Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation: Ukraine market opportunities for bioenergy, 2012. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/Factsheet%20Ukraine%20-%20Market%20opportunities%20for%20bioenergy.pdf
Niedziółka D. Zielona energia w Polsce. /CeDeWu, Warszawa. ISBN 978-83-7556-467-9. – 2012.
Parczewski W. Materiały budowlane / PWN, Warszawa. – 1975.
Policy briefing: Forest biomass for energy in the EU- current trends, carbon balance and sustainable potential. /European Environmental Bureau.
Różański H., Jabłoński K. Optymalne technologie pozyskiwania drewna energetycznego z cięć rębnych /Część II. Balloty z pozostałości zrębowych. Technika rolnicza ogrodnicza leśna 1/2013. – 2013.
Ratajczak E., Bidzińska G. Rynek biomasy drzewnej na cele energetyczne- aspekty ekonomiczne i społeczne / Biomasa leśna na cele energetyczne (red.P.Gołos, A. Kaliszewski). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 2013. – 248 s. – ISBN 978-83-62830-18-3.
Tytko R. Odnawialne źródła energii / Wydanie piąte. Warszawa: Wyd. OWG, 2011.
UkrStat (Derzavna Sluzba Statistiki Ukrainy – Państwowa Służba Statystyki Ukrainy) / Ekspres Vypusk, no.510/0/08.4, 2014.
Wasilewski R., Hrabak J. Wpływ zawartości chloru, siarki i alkaliów na energetyczne wykorzystanie biomasy odpadowej. Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 17, issue 1, 2015. – S.1-8.
Опубліковано
2018-01-08