Опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітлено наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проблеми, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лісових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні проблеми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до обговорення дискусійних питань щодо збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках памяті віддано належне видатним науковим постатям сучасності. Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахівців лісівництва та лісопромислового комплексу. Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Презтдією ЛАН України (протокол №11 від 24.11.2016 р.)

У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, в яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні пробле­ми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках пам’яті віддано належне видатним науковим постатям сучасності. 

Призначений для наукових працівників, викладачів закладів освіти, широкого кола фахів­ців лісівництва та лісопромислового комплексу.

Рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­токол № _11_ від 24.11.2016 р.).

Опубліковано: 2016-11-24