ЩОДО СИСТЕМИ ПІДРЕСОРЮВАННЯ ДВОВІСНИХ БАЛАНСИРНИХ ЛІСОВОЗНИХ РОЗПУСКІВ

  • Bohdan Bilyk Національний лісотехнічний університет України
  • Natalia Shevchenko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: двовісний лісовозний розпуск, балансирна жорстка підвіска, балансирна ресорна підвіска, вертикальні коливання, динамічні навантаження на дорогу, імітаційне моделювання.

Анотація

Обґрунтовано доцільність встановлення ресор на двовісні лісовозні розпуски із жорсткою балансирною
підвіскою. Подано схеми еквівалентних динамічних моделей і рівняння вертикальних коливань цих розпусків
з урахуванням явища відривання коліс від поверхні дороги. Розглянуто результати імітаційного моделювання коливань і динамічних навантажень на дорожнє покриття розпуска без ресор і розпуска з балансирною
ресорною підвіскою. Встановлено вплив розмірів нерівностей та співвідношення шляхової і власної частот
коливань мас розпуска на зростання динамічних навантажень на дорогу під колесами як ненавантажених
розпусків, так і з пакетом стовбурів.

Посилання

1. Яценко Н.Н. Колебания, прочность и форсированные испытания грузовых автомобилей / Яценко Н.Н. – М.: Машиностроение, 1972. – 372 с.
2. Яценко Н.Н. Плавность хода грузовых автомобилей / Н.Н. Яценко, О.К. Прутчиков. – М.: Машиностроение, 1968. – 220 с.
3. Білик Б.В. Вплив поодиноких нерівностей
дороги на динамічні навантаження трансмісії лісовозного автомобіля / Б.В. Білик // Наукові праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2008. –
Вип. 6. – С. 159-161.
4. Шевченко Н.В. Обґрунтування головних параметрів лісовозних автопотягів за техніко-експлуатаційними критеріями: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук / Н.В. Шевченко. –
Львів, 2012. – 21 с.
Опубліковано
2019-12-26