ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПУ НАМНОЖЕННЯ У МІКРОКЛОНУВАННІ ШОВКОВИЦІ БІЛОЇ (MORUS ALBA LINN.) IN VITRO

  • Ruslan Hrechanyk Національний лісотехнічний університет України
  • Mykola Guz Національний лісотехнічний університет України
  • Nadiya Oleksiychenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: in vitro, шовковиця біла, експлант, середовище, мультиплікація.

Анотація

Представлено стислий огляд літературних джерел, що стосуються особливостей намноження у культурі тканин шовковиці білої. Розроблено ефективну технологію мультиплікації. Отримано найвищу частку експлантів, які утворили адвентивні мікропагони; найбільшу кількість нових мікропагонів на експлант і нових сегментів на мікропагін. На цьому етапі для ініційованих експлантів акліматизованої в Україні Morus alba Linn. оптимальним було середовище MS, доповнене 1,0 мг/л 6-ВА і 0,5 мг/л КТ. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень.

Посилання

1. Balakrishnan V. Clonal propagation of Morus alba L. through nodal and axillary bud explants / V. Balakrishnan, M. Ram Latha, K.C. Ravindran, J. Philip Robinson // Botany Research International. – IDOSI Publications. – 2009. – Vol. 2 (1). – P. 42-49.
2. Barbosa E.S. Propagacien in vitro de Morus alba L. en medio de cultivo semiselido / E.S. Barbosa, D. Agramonte, R. Barbon, F. Jiminez, R. Collado, M. Purez, O. Gutirrez // Biotecnologia Vegetal. – Clara (Cuba) : Science Publishers Inc., 2005. – Vol. 5, № 2. – P. 81-87.
3. Benedetta C. In vitro response of two Sicilian genotypes of Morus (L.) through axillary bud culture / C. Benedetta, P. Germana, MA. Germana // Caryologia. – Hosted by University of Florence, 2007. – Vol. 60. – № 1-2. – P. 178-181.
4. Bhau B.S. Rapid micropropagation of five cultivars of mulberry / B.S. Bhau, A.K. Wakhlu // Biologia Plantarum. – Praha 6, April. – 2003. – Vol. 46. – № 3. – P. 349-355.
5. Chaicharoen S. In vitro plant regeneration trough young leaf culture in mulberry (Morus alba var. S54 x Morus alba var. Noi) / S. Chaicharoen, S. Akrapanthu // Journal of the Science Society of Thailand. – Science Society of Thailand. – 1995. – Vol. 11. – P. 137-146.
6. Chitra Vijaya D.S. Seasonal influence on axillary bud sprouting and micropropagation of elite cultivars of mulberry / D.S. Vijaya Chitra, G. Padmaja // Scientia Horticulturae. – Elsevier Science Publishing Company, Inc., 2002. – Vol. 92, № 1. – P. 55-68.
7. Chitra Vijaya D.S. Shoot regeneration via direct organogenesis from in vitro derived leaves of mulberry using thidiazuron and 6-benzylaminopurine / D.S. Vijaya Chitra, G. Padmaja // Scientia Нorticulturae. – Elsevier Science Publishing Company, Inc., 2005. – Vol. 106, № 4. – P. 593-602.
8. Enmoto S. Preservation of genetic resource of mulberry by means of tissue culture / S. Enmoto // Japan Agricultural Research Quarterly (JARQ). – Japan International Research Center for Agricultural Sciences. – 1987. – Vol. 21, № 3. – P. 205-210.
9. Habib A. Clonal propagation of white mulberry (Morus alba L.) using in vitro technique /A. Habib, M.R. Ali, M.N. Amin and M.M. Rahman // Journal of Biological Sciences. – Ivyspring International Publisher, 2003. – Vol. 3. – іs. 12. – P. 1181-1187.
10. Jain A.K. In vitro propagation through axillary bud multiplication in different mulberry genotypes / A.K. Jain, S.B. Dandin and K. Serigupta // Plant cell reports. – Springer Verlag. – 1990. – Vol. 8. – P. 737-740.
11. Kirkinen A. Micropropagation of several Japanese woody plants for horticultural purposes / A. Kirkinen, L.K. Simola, T. Coponen // Annales Botanici Fennici. – Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publishing Board. – 1999. – Vol. 36. – P. 21-31.
12. Kashyap S. In vitro selection of salt tolerant Morus alba and its field performance with bioinoculants / S. Kashyap, S. Sharma // Horticultural Science. – Prague, 2006. – Vol. 33(2). – P. 77-86.
13. Machii H. Organogenesis from immature leaf cultures in mulberry, Morus alba L. / H. Machii // The Journal of Sericultural Science of Japan. – Ibaraki: The Japanese Society of Sericultural Science. – 1992. – Vol. 61 (6). – P. 512-519.
14. Murashige T. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures / T. Murashige, F. Skoog // Physiol. Pl. – Copenhagen. – 1962. – № 15. – P. 493-497.
15. Narayan P. Regeneration of plantlets from the callus of stem segments of mature plants of Morus alba L. / P. Narayan, S. Chakrabortі, G.S. Rao // Proc. Indian natn. Sci. Acad. – Indian National Science Academy. – 1989. – B 55, Nos. 5&6. – P. 469-472.
16. Sharmaa Kiran K. In vitro propagation of mulberry (Morus alba L.) through nodal segments / Kiran K. Sharmaa, Trevor A. Thorpea // Scientia Horticulturae. – Elsevier BV. – 1990. – Vol. 42(4). – P. 307-320.
17. Zaman A. Micropropagation оf Morus alba CVS, from shoot apices of mature trees / A. Zaman, R. Islam, O.I. Joarder, M. Islam // Journal King Saud Univ. – Riyadh : Science. – 1998. – Vol. 10 (1). – P. 7-14.
18. Гречаник Р.М. Особливості введення в культуру in vitro шовковиці білої (Morus alba Linn.) / Р.М. Гречаник, М.М. Гузь, Н.О. Олексійченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 8-22.
19. Гречаник Р.М. Клонування Morus alba Linn. in vitro: селекція та деконтамінація експлантів // Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем : тези 61-ої наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наук. діяльності у 2010 р., 4-6 травня 2011 р., м. Львів / Р.М. Гречаник. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 38-40.
20. Митрофанова І.В. Соматичний ембріогенез та органогенез як основа біотехнології отримання і збереження багаторічних садових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біолог. наук: спец. 03.00.20 – "Біотехнологія" / І.В. Митрофанова; Нікітський ботанічний сад Національного наукового центру УААН. – Ялта, 2007. – 36 с.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА