ВНУТРІШНЬО-, МІЖРОДИННА ТА ГЕОГРАФІЧНА МІНЛИВІСТЬ СІЯНЦІВ КЕДРА СИБІРСЬКОГО

  • Rimma Matveeva Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
  • Olga Butorova Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
  • Albina Pastuhova Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
  • Evgenyia Sokolova Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
  • Yylia Shcherba Сибірський державний університет науки і технологій імені академіка М.Ф. Решетньова
Ключові слова: кедр сибірський, родина, напівсібси, мінливість, відбір, Сибір.

Анотація

Наведено аналіз особливостей росту і розвитку п'ятирічних сіянців кедра сибірського різного географічного походження. Найбільшою висотою відзначаються сіянці виду алтайського походження, які переважають за цим показником леніногірські та ярцевські на 16,2-38,2 %. Всередині всіх родин виділені напівсібси, які відзначаються найбільш інтенсивним ростом і розвитком.

Посилання

1. Ефимов Ю.П. Проблемы лесной селекции на рубеже третьего тысячелетия / Ю.П. Ефимов // Опыт создания и проблемы развития Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК) в Сибири. – Новосибирск : Изд-во "Асиновское", 2008. – С. 6-16.
2. Матвеева Р.Н. Генетика, селекция, семеноводство кедра сибирского / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова. – Красноярск : Изд-во СибГТУ, 2000. – 243 с.
3. Матвеева Р.Н. Селекция и семеноводство хвойных пород / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, Л.И. Милютин и др. – Красноярск : Изд-во СибГТУ, 2007. – 72 с.
4. Титов Е.В. Плантационное выращивание кедровых сосен / Е.В. Титов. – Воронеж : Изд-во ВЛТА, 2004. – 165 с.
5. Царев, А.П. Генетика лесных древесных растений : учебник / А.П. Царев, С.П. Погиба, Н.В. Лаур. – М. : Изд-во МГУЛ, 2010. – 381 с.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА