ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПЛАНТАЦІЙ РІЗНИХ ФОРМ ТОПОЛІ В УМОВАХ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ

  • Yaroslav Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Margaryta Sbytna Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Volodymyr Litvin Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Roman Volosyanchuk Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: тополя, гібридні форми, фенологія, живці, живцеві саджанці, едафічні умови, інтенсивність росту.

Анотація

Наведено результати досліджень фенологічних, екологічних і лісівничих особливостей 18 клонів тополі в умовах Київського Полісся та розглянуто деякі аспекти створення їх плантацій. Встановлено, що для плантаційного вирощування в регіоні досліджень найбільш придатними є: "I-45/51", "I-214", "Vereecken", "Blanc du Poitоu", "San Giorgio", "Dorskamp", "Heidemij", "Robusta" і тополя Торопогрицького.

Посилання

1. Головчанский И.Н. Тополь Торопогрицкого – быстрорастущий гибрид / И.Н. Головчанский, А.И. Коваленко // Лесоводство и агролесомелиорация : респ. межвед. темат. научн. сб. – К. : Изд-во "Урожай". – 1974. – Вып. 38. – С. 40-47.
2. Губа И.Т. Предварительные итоги сортоиспытания тополей в пойме Нижнего Днепра / И.Т. Губа // Лесоводство и агролесомелиорация : респ. межвед. темат. научн. сб. – К. : Изд-во "Урожай". – 1975. – Вып. 42. – С. 61-63.
3. Патлай И.Н. Сортоведение быстрорастущих древесных пород на Украине / И.Н. Патлай, В.Н. Руденко // Лесоводство и агролесомелиорация : респ. межвед. темат. научн. сб. – К. : Изд-во "Урожай". – 1990. – Вып. 81. – С. 3-7.
4. Редько Г.И. Биология и культура тополей / Г.И. Редько. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. – 175 с.
5. Ткач В.П. Заплавні ліси України / В.П. Ткач. – Харків : Вид-во "Право", 1999. – 368 с.
6. Фучило Я.Д. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування / Я.Д. Фучило, М.І. Ониськів, М.В. Сбитна. – К. : Вид-во ННЦ ІАЕ, 2006. – 394 с.
7. Царев А.П. Миниротационные плантации как средство рационального природопользования / А.П. Царев, С.С. Мироненко // Лесохозяйственная информация : сб. научн.-техн. информ. по лесн. хоз-ву. – 1995. – № 5. – С. 35-36.
8. Царев А.П. Сортоведение тополя / А.П. Царев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – 152 с.
9. Bratovich R. Relación juvenil-adulto de crecimientes en alturass, diametros y volumenes de clones provenientes de cruzamientos contrdados intr e interaspecificos de Populus sp. / R. Bratovich, R. Marlats, H. Mikelaites // Rev. Fac. agron. Univ. nac. La Plata. – 1996. – Vol. 101, № 1. – P. 7-13.
10. Čfzek V. Vysledky ovĕřovani sortimentu topolu ve Slezske nĩĩini / V. Čfzek, I. Mařák, J. Mottl // Zpr. Les. Vyzk. – 1993. – Vol. 38, № 4. – S. 6-9.
11. Kohán Š. Hodnotenie rozličnych klonov topolov v oblasti Latorice na Východo-sloveskej nisine / Š. Kohán // Zpr. Les. vyzk. – 1993. – Vol. 38, № 4. – S. 9-12.
12. Mátyas C. Effect of age on selected wood quality traits of poplar clones / C. Mátyas, I. Peszlen // Silvae genet. – 1997. – Vol. 46, № 2 3. – P. 64-72.
13. Ilsted B. Breeding strategy for poplar in Sweden / B. Ilsted // Norw. J. Agr. Sci. – 1994. – Suppl. n. 18. – P. 39-45.
14. Schirmer R. Verbesserung der Sortenaigenschaften bei Papel durch Züchtung / R. Schirmer // AFZ, Wald. – 1996. – Vol. 51, № 12. – S. 678-679.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА