СТРУКТУРА ПОКОЛІНЬ ЛІСУ РІЗНОВІКОВИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО МЕГАСХИЛУ КАРПАТ

  • Yulian Kahanjak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: різновіковий деревостан, вікове покоління, бук лісовий, запас, підріст, структура.

Анотація

Наведено результати аналізу та оцінювання структури різновікових букових деревостанів за віковими поколіннями. На території північно-східного мегасхилу Українських Карпат характерними є різновікові букові деревостани, представлені двома-чотирма віковими поколіннями лісу, із неоптимальним розподілом запасу. Встановлено істотність впливу дисперсності вікової структури на концентрацію запасу різновікових букових деревостанів.

Посилання

1. Анучин Н.П. Таксация и устройство разновозрастных лесов / Н.П. Анучин. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1969. – 64 с.
2. Брендлі У.-Б. Праліси в центрі Європи. Путівник по лісах Карпатського біосферного заповідника / У.-Б. Брендлі, Я. Довганич. – Бірменсдорф : Швейцарський федеральний інститут досліджень лісу, снігу і ландшафтів (WSL). – Рахів : Карпатський біосферний заповідник (КБЗ), 2003. – 192 с.
3. Верхунов П.М. Вопросы оптимизации лесопользования в связи с возрастным строением лесов / П.М. Верхунов // Лесная таксация и лесоустройство : межвуз. сб. научн. тр. – Красноярск : Изд-во КПИ, 1983. – С. 12-18.
4. Воропанов П.В. Лекции по лесной таксации. – Ч. 3, кн. 2: Таксация массива / П.В. Воропанов. – Брянск : Брянская областная типография управления по печати, 1965. – 476 с.
5. Каганяк Ю.Й. Моделювання продуктивності різновікових букових деревостанів у Карпатах / Ю.Й. Каганяк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.3. – С. 8-14.
6. Косарев Н.Г. К вопросу об особенностях таксации разновозрастных пихтовых насаждений Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа / Н.Г. Косарев // Лесная таксация и лесоустройства : межвуз. научн. тр. по л/х. III раздел. – Красноярск : Изд-во Сиб. технолог. ин-т, 1974. – Вып. 3. – С. 6-12.
7. Кузнецова В.Г. Ход роста разновозрастных ельников, пройденных выборочными рубками / В.Г. Кузнецова, Д.П. Столяров. – Л. : Изд-во ЛенНИИЛХ, 1981. – 88 с.
8. Столяров Д.П. Учёт естественного возобновления в различных категориях разновозрастных ельников: методические рекомендации / Д.П. Столяров, В.Г. Кузнецова. – Л. : Изд-во ЛенНИИЛХ, 1978. – 38 с.
9. Столяров Д.П. Исследование динамики отпада в разновозрастных ельниках северо-запада: методические рекомендации / Д.П. Столяров, В.Г. Кузнецова. – Л. : Изд-во ЛенНИИЛХ, 1977. – 34 с.
10. Столяров Д.П. Рекомендации по оценке строения, товарной структуры и качества древесины разновозрастных ельников с целью организации выборочного хазяйства: методические рекомендации / Д.П. Столяров, О.И. Полубояринов. – Л. : Изд-во ЛенНИИЛХ, 1989. – 56 с.
11. Шпарик Ю.С. Структура, ріст та ГІС букового пралісу Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, A. Бюргі та ін. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 29. – С. 17-27.
12. Commarmot B. Structure of virgin and managed beech forests in Uholka (Ukraine) and Sihlwald (Switzerland): a comparative study / B. Commarmot, H. Bachofen, Y. Bundziak, A. Bürgi, B. Ramp, Y. Shparyk, D. Sukhariuk, R. Viter, A. Zingg // For. Snow Landsc. Res. – 2005. – Vol. 79, № 1/2. – P. 45-56.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ