ОЦІНКА ВМІСТУ ЕНЕРГІЇ У ФІТОМАСІ ДЕРЕВ М'ЯКОЛИСТЯНИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

  • Petro Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Andriy Bilous Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Roman Vasylyshyn Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Liubov Matushevych Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: береза, вільха, осика, енергія, фітомаса, стовбур, кора, крона, діаметр, висота, Полісся України.

Анотація

Наведено результати розроблення нормативно-інформаційного забезпечення для оцінки вмісту енергії в надземній фітомасі дерев м'яколистяних порід у деревостанах Полісся України. Запропоновано алгоритм розроблення нормативно-довідкових таблиць для оцінювання вмісту енергії, який базується на результатах моделювання кількісних параметрів компонентів фітомаси дерев та їх якісних показниках. В основу роботи покладено результати біометричної оцінки 192 модельних дерев берези повислої, 184 – вільхи клейкої та 234 – тополі тремтячої (осики). Розроблені в ході роботи нормативи дають змогу здійснювати оцінку вмісту енергії дерев м'яколистяних порід та сформулювати наукове лісівничо-екологічне обґрунтування комплексного використання лісових ресурсів Українського Полісся.

Посилання

1. Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії / О. Адаменко, В. Височанський, В. Льотко, М. Михайлів. – Івано-Франківськ : Вид-во "Полум'я", 2000. – 257 с.
2. Лакида П.І. Осичники Східного Полісся України – надземна фітомаса та депонований вуглець : монографія / П.І. Лакида, А.М. Білоус, Р.Д. Василишин. – Корсунь-Шевченківський : ФОП І.С. Майдаченко, 2010. – 255 с.
3. Лакида П.І. Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся : монографія / П.І. Лакида, Л.М. Матушевич. – К. : Вид-во ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.
4. Лакида П.І. Фітомаса вільшняків Західного Полісся України : монографія / П.І. Лакида, І.В. Блищик. – Корсунь-Шевченківський : ФОП І.С. Майдаченко, 2010. – 237 с.
5. Усольцев В.А. Фитомасса лесов Северной Евразии. База данных и география / В.А. Усольцев. – Екатеринбург : УрО РАН, 2001. – 707 с.
6. Matthews G. The Carbon Contents of Trees / G. Matthews // Forestry Commission. – Edinburgh, 1993. – Tech. Paper 4. – 21 p.
7. Shvidenko A. Wood for bioenergy in Russia: Potential and Reality / A. Shvidenko, S. Nilsson, M. Obersteiner // Wood Energy. – May 2004. – P. 323-340.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ