ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ ОБРОБЛЕННЯ НАСАДЖЕНЬ ВІРУСНИМ ПРЕПАРАТОМ ПРОТИ РУДОГО СОСНОВОГО ПИЛЬЩИКА У НИЖНЬОМУ ПРИДНІПРОВ'Ї

  • Valentyna Meshkova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
  • Serhiy Nazarenko Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: рудий сосновий пильщик, вірусний препарат, феноіндикатор, середній зважений вік личинок.

Анотація

Проаналізовано багаторічні дані стосовно погодних умов і фенології рудого соснового пильщика (Neodiprion sertifer Geoffr.) у Нижньому Придніпров'ї. Доведено, що обприскування соснових насаджень вірусним препаратом проти личинок рудого соснового пильщика необхідно проводити після дати стійкого переходу температури повітря через 10 °С (феноіндикатори – цвітіння сосни, абрикоси, дуба, терну, кульбаби, клена гостролистого). Оброблення у ІІ і ІІІ декадах травня є ризикованим, а у І декаді червня – недоцільним.

Посилання

1. Давиденко К.В. Вплив концентрації вірусної суспензії та віку личинок рудого соснового пильщика на накопичення поліедрів / К.В. Давиденко, В.Л. Мєшкова // Вісник ХДАУ. – Сер.: Фітопатологія та ентомологія. – 2002. – № 3. – С. 44-50.
2. Колєнкіна М.С. Сезонний розвиток личинок соснових пильщиків у соснових насадженнях Луганської області / М.С. Колєнкіна // Вісник ХНАУ. – Сер.: Фітопатологія і ентомологія. – 2010. – № 1. – С. 58-65.
3. Мєшкова В.Л. Визначення термінів обприскування насаджень інсектицидами проти комах-хвоєлистогризів / В.Л. Мєшкова // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2002. – Вип. 103. – С. 64-68.
4. Мєшкова В.Л. Динаміка площ осередків комах-хвоєгризів у соснових насадженнях Цюрупинського ДЛМГ / В.Л. Мєшкова, С.В. Назаренко // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2002. – Вип. 103. – С. 53 56.
5. Мєшкова В.Л. Динаміка популяцій рудого соснового пильщика після застосування вірусного препарату на різних фазах спалаху / В.Л. Мєшкова, К.В. Давиденко // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2000. – Вип. 98. – С. 106-109.
6. Мешкова В.Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых / В.Л. Мешкова. – Харьков : Изд-во "Новое слово", 2009. – 396 с.
7. Meshkova V. Natural and artificial epizooties of virus diseases of forest insects in Ukraine / V. Meshkova // Recent developments in research and application of viruses in forest health protection. – Pushkina-Beijing, 2010. – P. 59-72.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО