СНІГОВІ ЛАВИНИ У ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТАХ ҐОРҐАН (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

  • Platon Tretyak Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: снігові лавини, гірські ліси, природні катастрофи.

Анотація

Описано умови формування катастрофічних лавин у регіоні. Цьому сприяють надмірні опади снігу та інтенсивне перенесення його вітром на завітряні схили гірських масивів, де формуються надмірні товщі снігового покриву. Виникнення лавин спричиняють тривалі періоди з морозною погодою та раптові відлиги. Унаслідок цього виникли надзвичайно потужні сухі снігові лавини під кінець березня 2009 р. Конус виносу лавини, що осунулася з східного схилу г. Грофа, мав об'єм приблизно 500 тис. мснігу і містив багато поламаних дерев. Вагому гідрологічну та охоронну протилавинну роль відіграє гірська чагарникова і лісова рослинність. Запропоновано практичні рекомендації щодо ведення лісового господарства у лавинонебезпечних районах.

Посилання

1. Айзенберг М.М. Селе- и лавиноопасность горных и овражно-балочных районов Украинской ССР / М.М. Айзенберг, В.Ф. Грищенко // Труды УкрНИГМИ. – М. : Гидрометеоиздат. – 1984. – Вып. 200. – С. 88-95.
2. Грищенко В.Ф. Режим снежных лавин в Украинских Карпатах / В.Ф. Грищенко // Труды УкрНИГМИ. – М. : Гидрометеоиздат. – 1982. – Вып. 192. – С. 90-93.
3. Грищенко В.Ф. Особливості лавиноутворення та прогнозування сходження лавин у багатосніжну зиму 2005 2006 рр. / В.Ф. Грищенко, С.Б. Соколов, Ю.С. Тавров // Наукові праці Українського наук.-дослід. гідрометеор. ін-ту. – 2006. – Вип. 255. – С. 322-328.
4. Отуотер М. Охотники за лавинами / М. Отуотер. – М. : Изд-во "Мир", 1972. – 272 c.
5. Стойко С.М. Боротьба з лавинами – складова частина охорони природи Українських Карпат / С.М. Стойко, В.Ф. Грищенко, П.Р. Третяк // Вісник АН Української РСР. – 1975. – № 2. – С. 92-98.
6. Стойко С.М. Природа-стихия-человек / С.М. Стойко, П.Р. Третяк. – Львов : Вид-во "Вища шк.", 1982. – 120 с.
7. Третяк П.Р. Лавинные очаги в лесистых среднегорных ландшафтах и пути их локализации (на примере Украинских Карпат) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. географ. наук / П.Р. Третяк. – Ленинград, 1980. – 24 с.
8. Третяк П.Р. Лавинные природно-территориальные комплексы Украинских Карпат / П.Р. Третяк // Доклады и сообщения Львовского отдела Географического общества УССР. – Львов : Вид-во "Вища шк.". – 1977. – Вып. 6. – С. 78-84.
9. Третяк П.Р. О роли снежников в высокогорных ландшафтах Украинских Карпат / П.Р. Третяк // Известия ВГО. – 1978. – № 2. – С. 142-149.
10. Третяк П.Р. Лавинная опасность Восточных Карпат / П.Р. Третяк, Я.П. Базилекич. – Львов, 1980. – 60 с. (ротапринт).
11. Engler Martin. Die weiße Gefahr – Schnee und Lawinen / Martin Engler, Jan. Mersch // Verlag Martin Engler, 2001. – 304 s.
12. Gubler H. Effects of forests near the timberline on avalanche formation / H. Gubler, J. Rychetnik // Snow, hydrology and forests in high alpine areas. 205 – Wallingford, England: International Association of Hydrological Sciences (IAHS), 1991. – P. 19-38.
13. Imbeck H. Schneeprofile im Wald / H. Imbeck // Schnee und Lawinen in den Schweizer Alpen Winter 1985/86. Winterbericht des Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung Weissfluhjoch/Davos. 50: 1987. – S. 177-183.
14. Margreth Stefan. Die Wirkung des Waldes bei Lawinen / Stefan Margreth // Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Flüelastrasse 11, CH-7260 Davos Dorf Forum für Wissen 2004. – S. 21-26.
15. Meyer-Grass M. Die Abhängigkeit der Waldlawinen von Standorts-, Bestandes- und Schneeverhältnissen / M. Meyer-Grass, M. Schneebeli // Interpraevent 1992 Bern. Tagungspublikation, Band 2. – S. 443-455.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО